Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentlige dokumenter


Den 6. juli 2016 vedtog Den Europæiske Union en forordning om forenkling af cirkulationen af visse offentlige dokumenter mellem EU-landene.


Generelle oplysninger

Link åbner i nyt vindueForordning 2016/1191 har til formål at forenke procedurerne og omkostningerne for borgere, der i et EU-land skal fremlægge et offentligt dokument, som er udstedt af et andet EU-land. Ifølge forordningen skal offentlige dokumenter (f.eks. en vielsesattest), der er udstedt af myndighederne i et EU-land accepteres som ægte af myndighederne i et andet EU-land, uden at dokumentet behøves at være bekræftet (den såkaldte apostille). Forordningen forenkler også de formaliteter, der gælder for bekræftede kopier og oversættelser af offentlige dokumenter, når myndighederne i det modtagende EU-land stiller krav om bekræftede kopier eller oversættelser.

De offentlige dokumenter, der er omfattet af forordningen, vedrører især civil status, såsom fødsel, navn, ægteskab, registreret partnerskab, forældreskab, adoption, død og ren straffeattest.

Forordningen bestemmer ikke, om dokumenterne anerkendes i det land, hvori de forelægges, da dette i øjeblikket fastlægges af den nationale ret. EU-landene skal dog, når de anvender den nationale ret, overholde EU-retten, herunder Den Europæiske Unions Domstols retspraksis, om borgernes frie bevægelighed i EU.

Ved forordningen indføres også muligheden for at anvende flersprogede standardformularer, som kan vedhæftes de offentlige dokumenter for at undgå krav om oversættelse. Det betyder, at når en borger anmoder en myndighed om et offentligt dokument (f.eks. en fødselsattest), kan vedkommende også anmode om en flersproget standardformular, som vedhæftes det offentlige dokument.

Den flersprogede standardformular vil afspejle indholdet i det offentlige dokument og indeholde overskrifterne i det offentlige dokument på de officielle sprog i det udstedende EU-land og i det modtagende EU-land. Med denne oversættelseshjælp bør det modtagende EU-land kun undtagelsesvis anmode om en oversættelse af det offentlige dokument. Disse formularer er en hjælp til oversættelsen af offentlige dokumenter, hvilket betyder, at såfremt et EU-land ikke anvender en bestemt formular, findes der heller ingen flersproget standardformular af denne.

Forordningen finder anvendelse fra den 16. februar 2019.

Nedenfor findes de flersprogede standardformularer for hvert EU-land på det pågældende lands officielle sprog på nogle eller alle følgende områder:

 • fødsel
 • at en person er i live
 • død
 • navn
 • ægteskab
 • adgang til at kunne indgå ægteskab
 • registeret partnerskab
 • adgang til at kunne indgå registreret partnerskab
 • registeret partnerskabskabsstatus
 • bopæl og/eller opholdssted
 • ren straffeattest i den medlemsstat, hvor den pågældende person er statsborger

Formularer til offentlige dokumenter


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 19/12/2018