Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset asiakirjat


Yleisten asiakirjojen toimittaminen EU:n jäsenvaltioiden välillä helpottuu 6. heinäkuuta 2016 hyväksytyn EU:n asetuksen ansiosta.


Yleiset tiedot

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetuksella 2016/1191 pyritään vähentämään byrokratiaa ja kustannuksia, joita kansalaisille aiheutuu, kun heidän on toimitettava jossakin EU:n jäsenvaltiossa annettu yleinen asiakirja toiseen jäsenvaltioon. Asetuksen mukaan kaikkien jäsenvaltioiden viranomaisten on hyväksyttävä toisten jäsenvaltioiden viranomaisten antamat yleiset asiakirjat (kuten vihkitodistus) aidoiksi ilman, että niitä tarvitsee erikseen todistaa oikeaksi (ns. apostille-todistuksella). Lisäksi asetuksella yksinkertaistetaan muodollisuuksia, jotka liittyvät yleisten asiakirjojen oikeaksi todistettuihin jäljennöksiin ja käännöksiin silloin kun vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset vaativat tällaisia jäljennöksiä tai käännöksiä.

Asetuksessa tarkoitetut yleiset asiakirjat koskevat erityisesti väestörekisteritietoja, eli mm. syntymää, nimeä, avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta, vanhemmuutta, adoptiota, kuolemaa ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta.

Asetuksella ei säännellä asiakirjan sisältöön liittyvien oikeusvaikutusten tunnustamista siinä jäsenvaltiossa, jossa ne esitetään, koska tätä säännellään nykyään kansallisessa lainsäädännössä. EU:n jäsenvaltioiden on kuitenkin kansallista lainsäädäntöä soveltaessaan noudatettava kansalaisten vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa koskevaa EU:n oikeutta ja siihen liittyvää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Asetuksella otetaan lisäksi valinnaisena käyttöön monikieliset vakiolomakkeet, jotka voidaan liittää yleisiin asiakirjoihin ja välttää näin niiden kääntäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun kansalainen pyytää viranomaiselta jonkin yleisen asiakirjan, kuten syntymätodistuksen, hän voi samalla pyytää, että siihen liitetään monikielinen vakiolomake.

Vakiolomakkeessa esitetään asiakirjan sisältö ja asiakirjan otsaketiedot sekä asiakirjan myöntävän jäsenvaltion että vastaanottavan jäsenvaltion virallisilla kielillä. Tämän käännösavun ansiosta vastaanottavan jäsenvaltion ei pitäisi vaatia yleisen asiakirjan käännättämistä muutoin kuin poikkeustapauksissa. Jos jokin asiakirja ei ole käytössä tietyssä jäsenvaltiossa, myöskään vastaavaa monikielistä vakiolomaketta ei ole saatavilla.

Asetuksen soveltaminen alkaa 16. helmikuuta 2019.

Jäljempänä esitetään kussakin EU:n jäsenvaltiossa käytössä olevat monikieliset vakiolomakkeet jäsenvaltion virallisella kielellä / virallisilla kielillä. Lomakkeet voivat koskea mm. seuraavia tietoja:

 • syntymä
 • elossaolo
 • kuolema
 • nimi
 • avioliitto
 • avioliittokelpoisuus
 • rekisteröity parisuhde
 • kelpoisuus solmia rekisteröity parisuhde
 • rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty
 • koti- ja/tai asuinpaikka
 • merkinnätön rikosrekisteriote kansalaisuusjäsenvaltiossa

Yleisiä asiakirjoja koskevat lomakkeet


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 19/12/2018