Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Public documents


U Europskoj uniji donesena je 6. srpnja 2016. nova uredba kojom se pojednostavnjuje optjecaj određenih javnih isprava među državama EU-a.


Opće informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom (EU) 2016/1191 nastoje se smanjiti birokracija i troškovi za građane u slučajevima kada u jednoj državi EU-a trebaju predočiti javnu ispravu izdanu u drugoj državi EU-a. U skladu s tom Uredbom javne isprave (npr. vjenčani list) koje su izdala tijela jedne države EU-a moraju kao vjerodostojne prihvatiti tijela druge države EU-a bez potrebe za njihovim ovjeravanjem (tzv. apostil). Uredbom se pojednostavnjuju i formalnosti povezane s ovjerenim preslikama i prijevodima javnih isprava u slučaju kad ih zahtijevaju tijela države EU-a koja ih prima.

Javne isprave obuhvaćene Uredbom odnose se posebno na osobna stanja poput rođenja, imena, sklapanja braka, registriranog partnerstva, roditeljstva, posvojenja, smrti i nepostojanja kaznene evidencije.

Uredbom se ne propisuje priznaje li isprave država u kojoj se predočavaju jer je to trenutačno uređeno nacionalnim zakonodavstvom. Međutim, pri primjeni vlastitog nacionalnog zakonodavstva države EU-a moraju poštovati pravo Europske unije koje se odnosi na slobodno kretanje građana unutar Europske unije, uključujući sudsku praksu Suda Europske unije.

Uredbom se uvode i fakultativni višejezični standardni obrasci koji se mogu priložiti javnim ispravama kako bi se izbjegli zahtjevi za prijevod. To znači da, ako građanin od tijela zatraži javnu ispravu (npr. rodni list), može zatražiti i višejezični standardni obrazac koji će biti priložen toj javnoj ispravi.

Sadržaj višejezičnog standardnog obrasca bit će identičan sadržaju javne isprave i uključivat će rubrike javne isprave na službenim jezicima države EU-a koja izdaje, kao i države EU-a koja prima javnu ispravu. S tim pomagalom pri prevođenju država EU-a koja prima javnu ispravu trebala bi zahtijevati njezin prijevod samo u iznimnim slučajevima. S obzirom na to da su ti obrasci pomagala pri prevođenju, ako se određeni obrazac ne koristi u nekoj državi EU-a, neće postojati ni odgovarajući višejezični standardni obrazac.

Uredba će se primjenjivati od 16. veljače 2019.

U nastavku ćete pronaći višejezične standardne obrasce za svaku državu EU-a na njezinim službenim jezicima za sva sljedeća područja ili neka od njih:

 • rođenje
 • činjenica da je osoba živa
 • smrt
 • ime
 • sklapanje braka
 • sposobnost za sklapanje braka
 • registrirano partnerstvo
 • sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva
 • status registriranog partnerstva
 • prebivalište i/ili boravište
 • nepostojanje kaznene evidencije u državi članici državljanstva dotične osobe.

Obrasci javnih isprava


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 19/12/2018