Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Közokiratok


A 2016. július 6-án elfogadott, és az összes tagállamban 2019. február 16-tól alkalmazandó, a közokiratokról szóló rendelet (az (EU) 2016/1191 rendelet) leegyszerűsíti az egyes közokiratok forgalmát.


Az állampolgárságuktól eltérő uniós országban élő polgároknak gyakran kell közokiratokat bemutatniuk a lakóhelyük szerinti uniós országban. Ilyen közokirat lehet például a házasságkötéshez szükséges születési anyakönyvi kivonat vagy a munkavállaláshoz kért erkölcsi bizonyítvány.

A közokiratokról szóló, 2019. február 16-tól hatályos A link új ablakot nyit meg(EU) 2016/1191 rendelet célja a bürokrácia és a költségek csökkentése a polgárok számára, amikor egy uniós tagállam által kibocsátott közokiratot egy másik uniós tagállamban be kell mutatniuk.

A rendeletet megelőzően a másik uniós tagállamban közokirat bemutatására kötelezett polgároknak hitelesítő pecsétet (az ún. apostille-t) kellett beszerezniük annak bizonyítására, hogy közokiratuk hiteles. A polgároktól gyakran azt is megkövetelték, hogy közokiratukról hiteles másolatot és fordítást nyújtsanak be.

A rendelet számos bürokratikus eljárás megszűnését jelenti:

 • Az egyik uniós tagállam hatóságai által kibocsátott közokiratokat (például születési anyakönyvi kivonatot, házassági anyakönyvi kivonatot, ítéletet) egy másik uniós tagállam hatóságainak hiteles okiratként kell elfogadniuk az okiratot hitelesítő pecsét (vagyis az apostille) nélkül;
 • A rendelet megszünteti a polgárok azon kötelezettségét, hogy egyidejűleg az eredeti közokiratot és annak hiteles másolatát is be kelljen nyújtaniuk. Ha egy uniós ország lehetővé teszi a közokirat hiteles másolatának bemutatását az eredeti helyett, ezen uniós ország hatóságainak el kell fogadniuk a közokiratot kibocsátó uniós országban készített hiteles másolatot is;
 • A rendelet megszünteti a polgárok azon kötelezettségét, hogy a közokirataikhoz fordítást nyújtsanak be. Ha a közokirat nem az azt igénylő uniós ország hivatalos nyelveinek egyikén készült, a polgárok az összes uniós nyelven rendelkezésre álló többnyelvű formanyomtatványt kérhetnek a hatóságoktól, amely a fordítási követelmény elkerülése érdekében közokiratukhoz csatolható. Amikor a polgár a közokiratot a többnyelvű formanyomtatvány kíséretében mutatja be, a fogadó hatóság csak kivételes esetben írhatja elő a közokirat fordítását. Mivel nem minden uniós országban adják ki az összes többnyelvű formanyomtatványt, a polgárok A link új ablakot nyit megitt ellenőrizhetik, hogy mely formanyomtatványokat bocsátják ki uniós országukban;
 • Ha a fogadó uniós ország hatóságai a polgár által bemutatott közokirat hiteles fordítását írják elő, a bármely uniós országban készített hiteles fordítást el kell fogadniuk.

A rendelet a hamis közokiratok elleni biztosítékokat is bevezet: amennyiben a közokiratot fogadó hatóság megalapozottan kétségbe vonja a nála bemutatott közokirat eredetiségét, a meglévő informatikai platformon – a belső piaci információs rendszeren (IMI) – keresztül ellenőrizheti azt a másik uniós ország kiállító hatóságánál.

A rendelet a közokiratok eredetiségére terjed ki, de nem érinti azok joghatásainak másik uniós országban való elismerését. A közokirat joghatásainak elismerését továbbra is annak az uniós országnak a nemzeti joga szabályozza, ahol a polgár az okiratot bemutatja. Ugyanakkor nemzeti joguk alkalmazásakor az uniós tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az Európai Uniónak a polgárok Unión belüli szabad mozgására vonatkozó jogát, ideértve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát is.

A közokiratok hatóság által kibocsátott okiratokat jelentenek, így ilyenek:

 • a bíróságtól vagy bírósági tisztviselőtől származó okiratok;
 • a közigazgatási okiratok;
 • a közjegyzői okiratok;
 • a magánokiratok hivatalos hitelesítései;
 • a diplomáciai és konzuli dokumentumok.

A rendelet hatálya a következő területeken kibocsátott közokiratokra terjed ki:

 • születés
 • életben lévő személy
 • haláleset
 • név
 • házasságkötés, ideértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot
 • a házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése
 • bejegyzett élettársi kapcsolat, ideértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi jogviszonyt
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása, különválás vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése
 • anyaság/apaság
 • örökbefogadás
 • lakóhely és/vagy tartózkodási hely
 • állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • választásra jogosultság és választhatóság a helyhatósági választásokon és az európai parlamenti választásokon.

A fordítási segédletként a közokiratokhoz csatolható többnyelvű formanyomtatványok a következő területeken kérhetők:

 • születés
 • életben lévő személy
 • haláleset
 • házasságkötés, ideértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot
 • bejegyzett élettársi kapcsolat, ideértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi jogviszonyt
 • lakóhely és/vagy tartózkodási hely
 • büntetlen előélet.

Többnyelvű formanyomtatványok

Kattintson A link új ablakot nyit megide az egyes uniós országok hatóságai által kiadott többnyelvű formanyomtatványok megtekintéséhez

Az uniós tagállamok által (a rendelet 24. cikkének megfelelően) közölt információk

Kattintson ide az uniós országok által a rendelet végrehajtásáról közölt tájékoztatók megtekintéséhez, különösen a következőkről:

 • mely nyelve(ke)n mutathatók be a közokiratok
 • azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez többnyelvű formanyomtatványt lehet csatolni
 • a hiteles fordítók jegyzéke
 • a hiteles másolatok készítésére jogosult hatóságok
 • a hiteles fordítások és a hiteles másolatok jellemzői

Közokiratok adattára

Kattintson A link új ablakot nyit megide az egyes uniós országok hatóságai által kibocsátott közokiratok mintáinak megtekintéséhez


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 15/02/2019