Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Viešieji dokumentai


2016 m. liepos 6 d. Europos Sąjunga priėmė reglamentą, kuriuo supaprastinamas valstybių narių keitimasis tam tikrais viešaisiais dokumentais.


Bendroji informacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasReglamento 2016/1191 tikslas – mažinti biurokratizmą ir piliečių išlaidas, kai jie turi vienoje ES šalyje išduotą viešąjį dokumentą pateikti kitoje ES šalyje. Pagal minėtą reglamentą vienos ES valstybės narės valdžios institucijos turi pripažinti kitos ES valstybės narės valdžios institucijų išduotus viešuosius dokumentus (pvz., santuokos liudijimą) autentiškais be dokumento autentiškumo patvirtinimo (vadinamosios apostilės). Reglamente taip pat supaprastinti formalumai, susiję su viešųjų dokumentų patvirtintomis kopijomis ir vertimais, kai gaunančiosios ES valstybės narės valdžios institucijos reikalauja patvirtintų kopijų ar vertimų.

Viešieji dokumentai, kuriems taikomas reglamentas, visų pirma yra susiję su civiline būkle, pvz., gimimu, vardu ir pavarde, santuoka, registruota partneryste, tėvyste, įvaikinimu, mirtimi ir teistumo nebuvimo patvirtinimo faktu.

Reglamentu nereglamentuojama, ar dokumentai pripažįstami toje šalyje, kurioje jie patiekiami, nes šiuo metu tai reglamentuoja nacionalinė teisė. Tačiau ES valstybės narės, taikydamos nacionalinės teisės aktus, turi laikytis Europos Sąjungos teisės, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, dėl laisvo piliečių judėjimo Europos Sąjungoje.

Siekiant išvengti vertimo reikalavimų, šiuo reglamentu taip pat nustatytos neprivalomos daugiakalbės standartinės formos, kurios gali būti pridedamos prie viešųjų dokumentų. Tai reiškia, kad tuo atveju, kai pilietis prašo valdžios institucijos išduoti viešąjį dokumentą (pvz., gimimo liudijimą), jis gali paprašyti išduoti ir daugiakalbę standartinę formą, kuri bus pridėta prie viešojo dokumento.

Daugiakalbėje standartinėje formoje bus atspindimas viešojo dokumento turinys ir nurodomos viešojo dokumento įrašų skiltys tiek dokumentą išduodančios, tiek jį gaunančios ES valstybės narės oficialiosiomis kalbomis. Turėdama šią pagalbinę medžiagą vertimui ES valstybė narė turėtų reikalauti pateikti viešojo dokumento vertimą tik išimtinėmis aplinkybėmis. Šios formos yra tik pagalbinė medžiaga viešųjų dokumentų vertimui, todėl, jeigu tam tikra forma kurioje nors ES valstybėje narėje nėra naudojama, daugiakalbės standartinės formos nebus.

Reglamentas bus taikomas nuo 2019 m. vasario 16 d.

Toliau pateikiamos kiekvienos ES valstybės narės daugiakalbės standartinės formos oficialiąja (-iosiomis) šalies kalba (-omis), skirtos kai kurioms iš šių sričių arba visoms šioms sritims:

 • gimimas;
 • patvirtinimas, kad asmuo gyvas;
 • mirtis;
 • vardas ir pavardė;
 • santuoka;
 • santuokinis veiksnumas;
 • registruota partnerystė;
 • veiksnumas sudaryti registruotą partnerystę;
 • registruotos partnerystės padėtis;
 • nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta;
 • informacijos apie teistumą nebuvimas atitinkamo asmens pilietybės valstybėje narėje.

Viešųjų dokumentų formos


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 19/12/2018