Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publiskie dokumenti


Eiropas Savienība 2016. gada 6. jūlijā pieņēma regulu, ar kuru vienkāršo noteiktu publisko dokumentu apriti starp ES valstīm.


Saite atveras jaunā logāRegulas 2016/1191 mērķis ir samazināt birokrātiju un izmaksas iedzīvotājiem, kad tiem kādā dalībvalstī jāuzrāda publisks dokuments, ko izsniegusi kāda cita ES dalībvalsts. Regulā noteikts, ka publiski dokumenti (piemēram, laulības apliecības), ko izsniedz kādas ES valsts iestādes, citas ES valsts iestādēm jāakceptē kā autentiski, neizvirzot prasību dokumentu legalizēt (ar tā saukto apostilli). Minētā regula arī vienkāršo formalitātes attiecībā uz publisko dokumentu apliecinātām kopijām un tulkojumiem gadījumos, kad saņēmējas ES valsts iestādes pieprasa šādas apliecinātas kopijas vai tulkojumus.

Publiskie dokumenti, uz kuriem attiecas regula, konkrēti ietver civilstāvokļa aktu reģistrāciju  (piemēram, dzimšanu, vārdu un uzvārdu, laulību, reģistrētas partnerattiecības, vecāku varu, adopciju, miršanas faktu un kriminālas sodāmības neesamību.

Regulā nav noteikts, vai dokumenti tiek atzīti valstī, kurā viņi tiek iesniegti, tā kā tas pašlaik notiek saskaņā ar valstu tiesību aktiem. Tomēr, piemērojot valstu tiesību aktus, ES valstīm jāievēro Eiropas Savienības tiesību akti, tostarp Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, par Eiropas Savienības pilsoņu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības teritorijās.

Ar šo regulu arī ievieš brīvprātīgi izmantojamas standartizētas daudzvalodu veidlapas, ko var pievienot publiskiem dokumentiem, lai izvairītos no tulkošanas prasībām. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja iedzīvotājs iestādi lūdz izsniegt publisku dokumentu (piemēram, dzimšanas apliecību), viņš var arī pieprasīt standartizētu daudzvalodu veidlapu, ko pievienos publiskajam dokumentam.

Standartizētā daudzvalodu veidlapā atspoguļo publiskā dokumenta saturu un ietver publiskā dokumenta sadaļu nosaukumus izdevējas ES valsts un saņēmējas ES valsts oficiālajās valodās. Pateicoties šādam tulkošanas palīglīdzeklim, saņēmējai ES valstij publiskā dokumenta tulkojums būtu nepieciešams tikai ārkārtas apstākļos. Šīs veidlapas ir publisko dokumentu tulkošanas palīglīdzekļi, tāpēc, ka kādu veidlapu ES valstī neizmanto, tās standartizēta daudzvalodu veidlapa nebūs izstrādāta.

Šo regulu piemēros no 2019. gada 16. februāra.

Zemāk pieejamas katras ES valsts starndartizētās daudzvalodu veidlapas attiecīgās valsts oficiālajā(-s) valodā(-s), kas attiecas uz noteiktām vai visām tālākminētajām jomām:

 • dzimšanas fakts
 • dzīves gājums
 • miršanas fakts
 • vārds un uzvārds
 • laulība
 • spēja noslēgt laulību
 • reģistrētas partnerattiecības
 • spēja noslēgt reģistrētas partnerattiecības
 • reģistrētu partnerattiecību statuss
 • domicils un/vai reģistrētā dzīvesvieta
 • kriminālas sodāmības neesamība attiecīgās personas valstspiederības dalībvalstī

Publisko dokumentu veidlapas


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 19/12/2018