Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumenti pubbliċi


Fis-6 ta’ Lulju 2016, l-Unjoni Ewropea adottat Regolament li jissimplifika ċ-ċirkolazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi bejn il-pajjiżi tal-UE.


Informazzjoni Ġenerali

Ir- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegolament 2016/1191 għandu l-għan li jnaqqas il-burokrazija u l-ispejjeż għaċ-ċittadini meta jkollhom bżonn jippreżentaw dokument pubbliku maħruġ minn pajjiż tal-UE f’pajjiż ieħor tal-UE. Skont ir-Regolament, dokumenti pubbliċi (pereżempju, ċertifikat taż-żwieġ) maħruġa mill-awtoritajiet ta’ pajjiż tal-UE għandhom jiġu aċċettati bħala awtentiċi mill-awtoritajiet ta’ pajjiż ieħor tal-UE mingħajr il-bżonn li d-dokument jiġi awtentikat (l-hekk imsejħa Apostille). Barra minn hekk ir-Regolament jissimplifika l-formalitajiet relatati ma’ kopji ċċertifikati u traduzzjonijiet ta’ dokumenti pubbliċi meta jkunu meħtieġa kopji awtentikati jew traduzzjonijiet mill-awtoritajiet tal-pajjiż tal-UE ospitanti.

Id-dokumenti pubbliċi koperti mir-Regolament jirreferu b’mod partikolari mal-istati ċivili, bħal pereżempju t-twelid, l-isem, iż-żwieġ, is-sħubija rreġistrata, il-filjazzjoni, l-adozzjoni, il-mewt u n-nuqqas ta’ fedina penali.

Ir-Regolament ma jirregolax jekk id-dokumenti humiex rikonoxxuti mill-pajjiż li qed jiġu ppreżentati bħalissa dan huwa regolat mil-liġi nazzjonali. Madankollu, meta japplikaw il-liġi nazzjonali tagħhom, il-pajjiżi tal-UE jridu jirrispettaw id-dritt tal-Unjoni, inkluża l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, dwar il-moviment ħieles taċ-ċittadini fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Barra minn hekk, ir-Regolament jintroduċi formoli standard multilingwi fakultattivi li jistgħu jiġu mehmuża mad-dokumenti pubbliċi biex jiġu evitati rekwiżiti ta’ traduzzjoni. Dan ifisser li, meta ċittadin jitlob dokument pubbliku minn awtorità (pereżempju, ċertifikat tat-twelid), huma jistgħu jitolbu wkoll formola standard multilingwi li għandha tiġi mehmuża mad-dokument pubbliku.

Il-formola standard multilingwi se jirriflettu l-kontenut tad-dokument pubbliku u se jinkludi l-intestaturi tad-dokument pubbliku fil-lingwi uffiċjali ta’ pajjiż tal-UE u ta’ dik riċeventi pajjiż tal-UE. B’din l-għajnuna, pajjiż tal-UE għandhom jeħtieġu biss traduzzjoni tad-dokument pubbliku f’ċirkostanzi eċċezzjonali. Billi dawn il-forom huma għajnuna għat-traduzzjoni ta’ dokumenti pubbliċi, jekk xi formola partikolari mhuwiex użat minn pajjiż tal-UE mbagħad, f’dan il-każ, formola standard multilingwi ma jeżistix.

Ir-Regolament se japplika mis-16 ta’ Frar 2019.

Hawn taħt għandek issib il-formoli standard multilingwi għal kull pajjiż tal-UE, fil-lingwa (i) tal-pajjiż, f’wieħed jew aktar mill-oqsma li ġejjin:

 • it-twelid
 • fuq il-ħajja
 • il-mewt
 • l-isem
 • żwieġ
 • kapaċità li persuna tiżżewweġ
 • sħubija rreġistrata
 • kapaċità li persuna tidħol fi sħubija rreġistrata
 • status ta’ sħubija rreġistrata
 • id-domiċilju u/jew ir-residenza
 • nuqqas ta’ fedina penali fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza tal-persuna kkonċernata

Formoli għal dokumenti pubbliċi


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 08/10/2018