Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Documente oficiale


La 6 iulie 2016, Uniunea Europeană a adoptat un regulament care simplifică circulația anumitor documente oficiale între statele membre ale UE.


Informații generale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul 2016/1191 urmărește reducerea formalităților administrative și a costurilor pentru cetățeni atunci când aceștia trebuie să prezinte un document oficial eliberat de o țară din UE într-o altă țară din UE. În temeiul regulamentului, documentele oficiale (de exemplu, un certificat de căsătorie) eliberate de autoritățile unei țări din UE trebuie să fie acceptate ca fiind autentice de către autoritățile unei alte țări din UE, fără ca documentul să trebuiască să fie autentificat (așa-numita apostilă). De asemenea, regulamentul simplifică formalitățile legate de copiile certificate și de traducerile documentelor oficiale atunci când autoritățile din țara UE care primește documentele oficiale respective solicită copii certificate sau traduceri ale acestora.

Documentele oficiale care intră sub incidența regulamentului sunt în principal acte de stare civilă, care atestă, de exemplu, nașterea, numele, căsătoria, parteneriatul înregistrat, filiația, adopția, decesul sau absența cazierului judiciar.

Regulamentul nu determină dacă documentele sunt recunoscute sau nu în țara în care sunt prezentate întrucât aceste aspecte țin, în prezent, de dreptul intern. Cu toate acestea, atunci când aplică dreptul intern, țările trebuie să respecte dreptul Uniunii, inclusiv jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu privire la libera circulație a cetățenilor în cadrul Uniunii Europene.

De asemenea, regulamentul introduce formulare standard multilingve opționale care pot fi atașate la documentele oficiale pentru a evita necesitatea traducerii acestora. Acest lucru înseamnă că, atunci când un cetățean solicită un document oficial de la o autoritate (de exemplu, un certificat de naștere), acesta poate solicita, de asemenea, un formular standard multilingv care se va atașa la documentul oficial.

Formularul standard multilingv va reflecta conținutul documentului oficial și va cuprinde rubricile documentului oficial în limbile oficiale ale țării din UE emitente și ale țării din UE care primește documentul. Având la dispoziție acest instrument ajutător pentru traducere, țara din UE care primește documentul oficial ar trebui să solicite traducerea acestuia doar în situații excepționale. Întrucât aceste formulare sunt instrumente ajutătoare pentru traducerea documentelor oficiale, dacă un anumit formular nu este utilizat de o țară din UE, atunci nu va exista nici formularul standard multilingv.

Regulamentul se va aplica de la 16 februarie 2019.

Mai jos veți găsi formularele standard multilingve pentru fiecare țară din UE, în limba (limbile) oficială(e) a(ale) țării, în toate sau în unele dintre următoarele domenii:

 • naștere
 • viață
 • deces
 • nume
 • căsătorie
 • capacitatea de căsătorie
 • parteneriat înregistrat
 • capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat
 • statutul de parteneriat înregistrat
 • domiciliu și/sau reședință
 • absența cazierului judiciar în statul membru al cărui cetățean este persoana vizată

Formulare pentru documentele oficiale


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 19/12/2018