Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Javne listine


Evropska unija je 6. julija 2016 sprejela uredbo o poenostavitvi pretoka določenih javnih listin med državami EU.


Splošne informacije

Cilj Povezava se odpre v novem oknuUredbe 2016/1191 je zmanjšanje birokracije in stroškov za državljane, kadar morajo v eni državi EU predložiti javno listino, izdano v drugi državi EU. V skladu z Uredbo veljajo javne listine (npr. poročna listina), ki so jih izdali organi ene države EU, za verorostojne pri organih druge države EU, ne da bi jih bilo treba overiti (t. i. apostille). Uredba tudi poenostavlja formalnosti v zvezi z overjenimi kopijami in prevodi javnih listin, če organi države predložitve zahtevajo overjene kopije ali prevode.

Javne listine, ki jih zajema Uredba, se nanašajo predvsem na civilne statuse, kot so rojstvo, ime, sklenitev zakonske zveze, registracija partnerske skupnosti, starševstvo, posvojitev, smrt in listina o nekaznovanosti.

Uredba ne ureja vprašanja, ali se listine v državi, kjer so predložene, priznavajo, saj je to trenutno urejeno z nacionalno zakonodajo. Vendar morajo države EU pri uporabi svoje nacionalne zakonodaje spoštovati pravo Unije v zvezi s prostim gibanjem državljanov v Evropski uniji, vključno s sodno prakso Sodišča Evropske unije.

Uredba uvaja tudi neobvezne večjezične standardne obrazce, ki se priložijo javnim listinam, tako da prevod ni potreben. To pomeni, da če državljan od organa zahteva javno listino (na primer rojstni list), lahko zahteva tudi večjezični standardni obrazec, ki se priloži javni listini.

Večjezični standardni obrazec odraža vsebino javne listine in vključuje rubrike javne listine v uradnih jezikih države izdajateljice EU in države predložitve EU. Glede na ta prevajalski pripomoček bi država predložitve EU smela zahtevati prevod javne listine le v izjemnih okoliščinah. Ti obrazci so prevajalski pripomoček za javne listine, kar pomeni, da če se v državi EU določen obrazec ne uporablja, tudi ustrezen večjezični standardni obrazec ne obstaja.

Uredba se bo začela uporabljati 16. februarja 2019.

V nadaljevanju boste našli večjezične standardne obrazce za vsako državo EU v uradnih jezikih države, in sicer za vse ali nekatere od naštetih elementov:

 • rojstvo,
 • potrditev, da je oseba živa,
 • smrt,
 • ime,
 • zakonsko zvezo,
 • sposobnost za sklenitev zakonske zveze,
 • registriracijo partnerske skupnosti,
 • sposobnost za registracijo partnerske skupnosti,
 • status registriranega partnerstva,
 • stalno prebivališče in/ali prebivališče
 • nekaznovanost v državi članici, katere državljanstvo ima zadevna oseba.

Javne listine – obrazci


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 08/10/2018