Yleiset asiakirjat

Asetusta 2016/1191 koskevat kansalliset tiedot ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Euroopan unionissa hyväksyttiin heinäkuussa 2016 Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetus, jolla yksinkertaistetaan tiettyjen yleisten asiakirjojen toimittamista EU-maiden välillä. Asetuksen tavoitteena on vähentää byrokratiaa ja kustannuksia, joita kansalaisille aiheutuu, kun heidän on toimitettava jonkin EU-maan viranomaisille toisen EU-maan viranomaisten antama asiakirja. Asetuksen nojalla missä tahansa EU-maassa annetut yleiset asiakirjat (esimerkiksi syntymä- tai vihkitodistukset) on hyväksyttävä todistusvoimaisiksi muissa EU-maissa ilman aitousleimaa (ns. apostille-todistusta). Asetus koskee erityisesti väestörekisteriasiakirjoja (syntymä- ja kuolintodistus, vihkitodistus, rekisteröityä parisuhdetta koskeva todistus ja todistus adoptiosta), mutta myös asuinpaikkatodistusta ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta.

Asetuksella poistetaan myös velvoite toimittaa kaikissa tapauksissa oikeaksi todistetut jäljennökset ja oikeaksi todistetut käännökset toisessa EU-maassa annetuista yleisistä asiakirjoista. Asetuksella otetaan lisäksi valinnaisena käyttöön monikieliset vakiolomakkeet, jotka voidaan liittää yleisiin asiakirjoihin ja välttää näin niiden kääntäminen. Sen sijaan asetus ei koske toisessa EU-maassa annetun julkisen asiakirjan sisällön tai oikeusvaikutusten tunnustamista toisessa EU-maassa, vaan tämä riippuu vastaanottavan maan lainsäädännöstä. Asetusta sovelletaan 16. helmikuuta 2019 lähtien.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 27/02/2019