Официални документи

Национална информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2016/1191


През юли 2016 г. Европейският съюз прие Връзката отваря нов прозорецрегламент за опростяване на движението на някои официални документи между държавите от ЕС. Регламентът има за цел да се намалят бюрократичните формалности и разходите за гражданите, когато трябва да представят официален документ, издаден от органите на една държава от ЕС, на органите на друга държава от ЕС. Съгласно регламента, официални документи (например удостоверение за раждане или удостоверение за брак), издадени в една държава от ЕС, трябва да бъдат приети като автентични в друга държава от ЕС, без да е необходимо подобни документи да имат печат за автентичност (апостил). Официалните документи, попадащи в обхвата на регламента, уреждат по-специално гражданското състояние (например раждане, смърт, брак, регистрирано партньорство, осиновяване), но също и пребиваването и липсата на съдебно минало.

С регламента се премахва също задължението да се предоставят във всички случаи заверени копия и заверени преводи на официални документи, издадени в друга държава членка. Регламентът въвежда незадължителни многоезични стандартни удостоверения, които могат да се приложат към официални документи, за да се избегне необходимостта от превод. Регламентът не урежда признаването в дадена държава от ЕС на съдържанието и правните последици от официалните документи, издадени в друга държава от ЕС. Признаването на съдържанието или правните последици зависи от законодателството на приемащата държава. Регламентът се прилага от 16 февруари 2019 г.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 27/02/2019

Официални документи - Белгия


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Използването на езиците от местните служби е уредено в белгийското законодателство за езиците в административната сфера (Закон от 2 август 1963 г. относно използването на езиците в административната сфера и Кралски указ от 18 юли 1966 г. за координиране на законите относно използването на езиците в административната сфера).

В това законодателство се определят езика или езиците, на които гражданите може да подават документи пред даден орган.

В Белгия има четири езикови области: нидерландска езикова област, френска езикова област, немска езикова област и двуезична област Брюксел-столица (член 2 от Закона относно използването на езиците в административната сфера). Във всяка езикова област местните органи приемат само документи, подадени на езика на съответната езикова област.

 • Нидерландска езикова област:

Общините в провинции Антверпен, Лимбург, Източна Фландрия, Западна Фландрия и Фламандски Брабант.

в които документите следва да се подават на нидерландски език

С изключение на: общините Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen и Ronse,

в които документите трябва да се подават на нидерландски език, но може да бъдат подадени и на френски език.

 • Френска езикова област:

Общините в провинции Ено, Люксембург, Намюр, Лиеж (с изключение на немскоезичната част) и Валонски Брабант,

в които документите следва да се подават на френски език.

С изключение на: общините Soignies, Enghien, Mouscron и Comines-Warneton,

в които документите следва да се подават на френски език, но може да бъдат подадени и на нидерландски език.

С изключение на: общините Malmedy и Waimes,

в които документите трябва да се подават на френски език, но може да бъдат подадени и на немски език.

 • Немска езикова област:

Общините Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren и Sankt Vith,

в които документите трябва да се подават на немски език, но може да бъдат подадени и на френски език.

 • Двуезична област Брюксел-столица:

Общините Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Forest, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert и Woluwe-Saint-Pierre,

в които документи може да се представят на нидерландски или френски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

1) Удостоверения за гражданско състояние (издавани от белгийските общини и от дипломатическите представителства или консулствата)

 • удостоверение за раждане;
 • удостоверение за брак;
 • удостоверение за осиновяване;
 • удостоверение за припознаване;
 • удостоверение за смърт;
 • удостоверение за смяна на фамилно име;
 • удостоверение за смяна на собствено име;
 • удостоверение за развод;
 • удостоверение за изчезнало лице;
 • удостоверение за белгийско гражданство;
 • удостоверение за мъртвородено дете;
 • удостоверение за предродилно припознаване;
 • удостоверение за деклариран избор на фамилно име;
 • удостоверение за смяна на регистрирания пол;
 • удостоверение за отмяна на осиновяване, удостоверение за преразглеждане на осиновяване, удостоверение за нова смяна на регистрирания пол или удостоверение за отмяна на смяната на регистрирания пол.

2) Съдебни решения

 • съдебно решение за съставяне на акт за раждане;
 • съдебно решение за установяване на произход (установяване на майчинство, установяване на бащинство или установяване на съвместно майчинство);
 • съдебно решение за оспорване на произход (оспорване на майчинство, презумпция за бащинство или за съвместно майчинство, признаване от майката, от бащата или от съродителката);
 • съдебно решение за осиновяване.

3) Извлечение от Централния регистър за съдимост

 • Ако в извлечението не са посочени никакви присъди и съответно установява чисто съдебно минало:
  • извлечение от Централния регистър за съдимост, издадено в съответствие с член 595 от Наказателно-процесуалния кодекс;
  • извлечение от Централния регистър за съдимост, издадено в съответствие с член 596, първа алинея от Наказателно-процесуалния кодекс;
  • извлечение от Централния регистър за съдимост, издадено в съответствие с член 596, втора алинея от Наказателно-процесуалния кодекс.
 • В Белгия извлеченията за нуждите на физическите лица обикновено се издават от общинските органи, които имат връзка с Централния регистър за съдимост от 1 януари 2018 г. Удостоверения се издават директно от Централния регистър за съдимост само при специални обстоятелства (като такива за лица с регистрирано местоживеене в чужбина, дипломати или юридически лица).

4) Удостоверения, издавани от консулските служби:

 • удостоверение за липса на пречки за сключване на брак;
 • удостоверение за гражданско състояние (развод, законна раздяла и унищожаване на брака, регистрирано партньорство, прекратяване на регистрираното партньорство);
 • удостоверение за местоживеене (местоживеене и/или местопребиваване, със или без информация за предишни адреси);
 • удостоверение за гражданство;
 • извлечение от регистрите;
 • удостоверение за състава на домакинството;
 • удостоверение за съответствие на имената.

5) Удостоверения, издавани от общините/Федералната публична служба на вътрешните работи (SPF Intérieur)

 • удостоверение за основно местопребиваване на лице;
 • удостоверение за основно местопребиваване на лице с информация за предишни адреси;
 • удостоверение, че лицето е живо;
 • удостоверение за белгийско гражданство;
 • удостоверение за законно съжителство;
 • удостоверение за предбрачно местопребиваване;
 • удостоверение за белгийски избирател;
 • извлечение от регистрите.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

1) Извлечения от актове за гражданско състояние

Изготвяни от общините и консулските служби:

- акт за раждане;

- акт за брак;

- акт за смърт.

2) Извлечение от Централния регистър за съдимост:

- липса на съдебно минало.

3) Удостоверения, издавани от консулските служби:

- доказателство за брачна дееспособност;

- семейно положение.

4) Удостоверения, издавани от общините/Федералната публична служба на вътрешните работи:

- удостоверение за основно местопребиваване на лице -> приложение X;

- удостоверение за основно местопребиваване на лице с информация за предишни адреси -> приложение X;

- удостоверение, че лицето е живо -> приложение II;

- удостоверение за законно съжителство -> приложение VII;

- удостоверение за предбрачно местопребиваване -> приложение X.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Понастоящем в Белгия няма списък на заклетите преводачи.

На 1 декември 2016 г. влезе в сила Законът от 10 април 2014 г. за изменение на различни разпоредби във връзка със създаването на национален регистър на съдебните експерти и за създаването на национален регистър на заклетите преводачи, заклетите устни преводачи и заклетите преводачи, извършващи както писмени, така и устни преводи.

С този закон е предвидено създаването на национален регистър на заклетите преводачи, заклетите устни преводачи и заклетите преводачи, извършващи както писмени, така и устни преводи. Националният регистър обаче все още не функционира.

Понастоящем се подготвя нов закон за по-нататъшното разработване на националния регистър. След като законът бъде приет и националният регистър заработи, Белгия ще изпрати на Комисията връзка към уебсайта на националния регистър. Посредством този уебсайт всяко лице лесно ще може лесно да намери заклет преводач в своята езикова област за езика, който му трябва, въпреки че няма да е обществено достъпна цялата информация за заклетите преводачи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

1) Актове за гражданско състояние:

-        общините;

-        взема се направо от базата данни за актовете за гражданско състояние (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC);

-        белгийските посолства и консулства;

-        Федералната публична служба на външните работи — Дирекция за правата на лицата (SPF Affaires étrangères Direction Droit des personnes).

2) Удостоверения, издавани от общините/Федералната публична служба на вътрешните работи (чрез „Mon dossier“)

-        Федералната публична служба на вътрешните работи — Генерална дирекция за институциите и населението — Национален регистър (Direction générale Institutions et Population – Registre national).

3) Извлечение от Централния регистър за съдимост

„Копията“ на извлечение от Централния регистър за съдимост не може да се заверяват. За автентично се счита само оригиналното издадено извлечение.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Информация относно извлеченията и удостоверенията (не обхваща заверените копия)

1) Актове за гражданско състояние:

-        Логото на общината ИЛИ логото на BAEC ИЛИ логото на консулската служба и герба на Белгия.

-        Електронен печат на BAEC + връзка/баркод, който може да се използва за проверка дали копието или извлечението действително е издадено от BAEC.

2) Удостоверения от Федералната публична служба на вътрешните работи (чрез „Mon dossier“):

Върху всеки документ се полага печатът (електронният печат) на Кралство Белгия и думите „SPF Intérieur — Registre national“.

Файловете са във формат PDF и съдържат подписа на Националния регистър и всички официални знаци.

Електронният печат се съдържа в буквите „IBZ“ в горния колонтитул.

3) Извлечения от Централния регистър за съдимост

-        Извлечения, издавани от общинските органи

Извлечението трябва да съдържа дата и да бъде подписано на общинските органи (член 10 от Кралски указ от 21 ноември 2016 г.).

Понастоящем извлеченията винаги трябва да имат автентичен печат, дата и подпис на кмета или неговия заместник.

Когато се правят извлечения от Централния регистър за съдимост, те също винаги съдържат видим (сканиран) подпис на директора на Централния регистър за съдимост.

Много общини вече издават извлечения в електронен вид.

-        Извлечения, издавани от Централния регистър за съдимост

Върху документа се поставя релефният печат на Централния регистър за съдимост, както и (регистрираният) подпис на длъжностното лице, издало извлечението.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Нищо по-различно от горепосоченото.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 25/10/2019

Официални документи - България


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Не се изисква превод, когато официалният документ е съставен на български език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

 1. раждане - удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане, пълен препис от акт за раждане, заверено копие от акт за раждане;
 2. смърт - препис-извлечение от акт за смърт, пълен препис от акт за смърт, заверено копие от акт за смърт, съдебно решение;
 3. име - удостоверение за идентичност на лице с различни имена, съдебно решение;
 4. брак, включително брачна дееспособност, и семейно положение - удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за сключен граждански брак, пълен препис от акт за сключен граждански брак, заверено копие от акт за сключен граждански брак, удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, удостоверение за семейно положение, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
 5. развод, законна раздяла или унищожаване на брака - съдебно решение, препис-извлечение от акт за сключен граждански брак, като в полето "Бележки" от образеца се посочва, че бракът е прекратен и датата, на която е прекратен;
 6. произход - съдебно решение, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, Удостоверение за родените от майката деца;
 7. осиновяване - съдебно решение, удостоверение за раждане (при непълно осиновяване), препис-извлечение от акт за раждане (при непълно осиновяване), пълен препис от акт за раждане (при непълно осиновяване), заверено копие от акт за раждане (при непълно осиновяване);
 8. местоживеене и/или местопребиваване - удостоверение за постоянен адрес, удостоверение за настоящ адрес, удостоверение за промени на постоянен адрес, удостоверение за промени на настоящ адрес;
 9. гражданство - удостоверение за наличие на българско гражданство, удостоверение за получаване на българско гражданство;

10.  липса на съдебно минало – свидетелство за съдимост, удостоверяващо, че лицето не е осъждано (Образец 1 от Приложение № 2 към чл. 45, ал. 1 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Приложение I може да бъде приложено към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване и препис-извлечение от акт за раждане.

Приложение III може да бъде приложено към препис-извлечение от акт за смърт.

Приложение IV може да бъде приложено към удостоверение за сключен граждански брак и препис-извлечение от акт за сключен граждански брак.

Приложение V може да бъде приложено към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.

Приложение VI може да бъде приложено към удостоверение за семейно положение и към Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

Приложение X може да бъде приложено към удостоверение за постоянен адрес и към удостоверение за настоящ адрес.

Приложение може да бъде приложено към свидетелство за съдимост, удостоверяващо, че лицето не е осъждано (Образец 1 от Приложение № 2 към чл. 45, ал. 1 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост).

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Списъкът на физическите лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/, които извършват преводи на документи и други книжа са включени в списък, поддържан от Министерството на външните работи.

Списъкът е наличен само на български език и може да бъде намерен на следния интернет адрес:

Връзката отваря нов прозорецhttp://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Заверени копия могат да правят органите, издали оригиналния документ.

Удостоверяване верността на преписи от официални документи може да се прави от нотариус или помощник-нотариус.

Удостоверяване верността на преписи от официални документи може да се прави от лица, които не са нотариуси, но могат да изпълнява нотариални функции само доколкото това е предвидено със закон.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

При издаването на копия на актове за гражданско състояние върху копието задължително се вписват датата, на която е направено, и собствено и фамилно име на длъжностното лице по гражданското състояние, което го е направило. Длъжностното лице по гражданското състояние подписва документа и полага обикновен печат на общината.

 

За удостоверяване на верността на препис от официален документ от нотариус или помощник-нотариус му се представя оригинала на документа. Удостоверяването се извършва с надпис върху самото копие на документа с утвърден образец на щемпел съгласно Приложение № 6 към чл. 17 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

На . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. . . . . . . . . . .,

нотариус в район . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

рег. № . . . . . . . . . . на Нотариалната камара, удостоверявам

верността на този препис, снет от . . . . . . . . . . . . . . .

на официален (частен) документ, представен ми от . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

с местожителство гр. (с.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други

особености.

Рег. № . . . . . . . . . . . . . . . Събрана такса: . . . . . лв.

Нотариус:


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 07/02/2019

Официални документи - Чешка република


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Чешки език, словашки език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

 • удостоверение за раждане;
 • удостоверение за брак;
 • удостоверение за смърт;
 • удостоверение за регистрирано партньорство;
 • удостоверение за брачна дееспособност;
 • удостоверение за дееспособност за сключване на регистрирано партньорство;
 • пълно извлечение от семейния регистър;
 • потвърждаване на данните, вписани в семейния регистър;
 • потвърждаване на данните, вписани в сборника от документни или в дубликата на семейния регистър, воден до 31 декември 1958 г.;
 • решение за разрешаване на промяна на собственото или фамилното име;
 • потвърждаване на брака;
 • извлечение от регистъра за съдимост за физически лица;
 • нотариално удостоверение, че дадено лице е живо;
 • предоставяне на данни от регистъра на населението на физическо лице;
 • удостоверение, съдържащо декларация от родителите за потвърждаване на бащинството на дете (родено или неродено);
 • потвърждаване на брака (издадено от чешко посолство или консулство);
 • съдебно решение, касаещо обстоятелствата, посочени в член 2, параграф 1 от Регламента, например:

съдебно решение за определяне на датата на раждане на ненавършило пълнолетие лице;

съдебно решение за обявяване на смъртта на лице;

съдебно решение за определяне на действителната дата на смъртта на лице;

съдебно решение за даване на разрешение на ненавършило пълнолетие лице да сключи брак;

съдебно решение за признаване на дееспособността на ненавършило пълнолетие лице;

съдебно решение за развод;

съдебно решение за обявяване на бащинство;

съдебно решение за обявяване на майчинство;

съдебно решение за осиновяване на ненавършило пълнолетие лице или съдебно решение за осиновяване на пълнолетно лице.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

 • удостоверение за раждане (раждане);
 • удостоверение за смърт (смърт);
 • удостоверение за брак (брак);
 • удостоверение за брачна дееспособност (брачна дееспособност);
 • удостоверение за регистрирано партньорство (регистрирано партньорство);
 • удостоверение за дееспособност за сключване на регистрирано партньорство (дееспособност за сключване на регистрирано партньорство);
 • извлечение от регистъра за съдимост за физически лица (неосъждане в държавата членка, чийто гражданин е съответното лице);
 • предоставяне на данни от регистъра на населението на физическо лице (местоживеене и/или местопребиваване).

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

 • Устни преводачи по Закон № 36/1967 относно вещите лица и устните преводачи — списъкът на устните преводачи е на разположение на уебсайта на Министерството на правосъдието:

Връзката отваря нов прозорецhttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • чешки посолства и консулства — проверка на верността на преводите съгласно член 18, параграф 3, буква e) от Закон № 150/2017 относно задграничната служба.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Удостоверяването на съответствието на дубликат или копие с оригинала (потвърждаване на автентичността) се извършва от:

 • регионалните органи;
 • общинските органи на общините с разширени правомощия;
 • общинските органи, районните органи или органите на микрорайони в териториално районираните градове, както и районните органи на столицата Прага, чийто списък е определен в подзаконов акт (списъкът на общинските органи, които извършват потвърждаване на автентичността и легализация, е определен в приложение № 1 към Указ № 36/2006 относно удостоверяването на съответствието на дубликат или копие с оригинала и относно удостоверяването на автентичността на подписа, с измененията);
 • органите на военни райони;
 • притежателя на лиценз за пощенски услуги (Чешките пощи);
 • Търговската камара на Чешката република;
 • нотариусите;
 • дипломатическите представителства (консулските служби) на Чешката република в чужбина.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Заверени преводи

1. Заверен превод от устен преводач

На първата страница на писмения превод устният преводач посочва езика, от който е направен преводът, а на последната страница поставя надписа за устен преводач и полага печата си на устен преводач. Преведеният документ или неговото заверено копие трябва да бъде здраво закрепен към писмения превод. Надписът за устен преводач може да бъде написан на ръка, на машина или положен с щемпел.

Надписът за устен преводач съдържа следното:

 • информация относно назначаването на лицето като устен преводач (информация относно съдебното решение за назначаване на устния преводач — място и дата на издаване, референтен номер; информация относно езика, за който е назначен устният преводач);
 • удостоверение за съответствието на превода с текста на приложения документ;
 • информация относно корекциите по превода;
 • поредния номер, под който преводът е заведен в дневника на устния преводач;
 • място и дата на съставяне на надписа за устен преводач;
 • собствено име, фамилно име, подпис на устния преводач, печат.

Към горепосочената задължителна информация може да се добавят адресът и друга информация за контакт с устния преводач, като телефонен номер, адрес на ел. поща, идентификационен номер в електронната база данни и регистрационен номер в Камарата на съдебните устни и писмени преводачи на Чешката република. Препоръчително е също така да се отбележи броят на реалните страници, които съдържа преводът.

Надписът за устен преводач винаги се изготвя на целевия език.

2. Удостоверяване на верността на превода на официален документ от чешко дипломатическо представителство

Удостоверителният надпис съдържа следното:

 • наименование на дипломатическото представителство;
 • поредния номер, под който удостоверението е вписано в дневника на удостоверенията;
 • езика на преведения документ;
 • езика, на който е преведен документът;
 • информация дали преводът е бил направен от дипломатическото представителство или е бил представен от заявителя;
 • информация дали преводът е пълен или частичен;
 • собствено(и) име(на), фамилно(и) име(на) и подпис на лицето, което удостоверява верността на превода;
 • официален печат;
 • място и дата на удостоверяване на верността на превода.

Заверени копия

Удостоверяването на съответствието на дубликат или копие с оригинала (потвърждаване на автентичността) се поставя под формата на удостоверителен надпис и официален печат върху оригиналния документ или на отделен лист, здраво закрепен към оригиналния документ. Удостоверителният надпис съдържа следното:

 • наименование на органа;
 • поредния номер, под който потвърждаването на автентичността е вписано в дневника на удостоверенията;
 • информация, че завереният документ е идентичен с документа, от който е създаден, и дали въпросният документ е оригинал, вече заверен документ с установена автентичност, документ, произтичащ от разрешено конвертиране на документ, дубликат или копие, създадено въз основа на досие, или копие на писмено решение или на диспозитива на решение, издадено в съответствие със специално законодателство;
 • броя на страниците, от които се състои документът;
 • информация дали документът, чиято автентичност се удостоверява, е пълен или частичен дубликат или е пълно или частично копие;
 • информация дали документът, от който е създаден документът, чиято автентичност се удостоверява, съдържа видими характеристики за сигурност, които са част от важното от правна гледна точка съдържание на този документ (напр. холограма);
 • датата, на която е направено потвърждаването на автентичността;
 • собствено(и) име(на), фамилно(и) име(на) и подпис на лицето, което извършва потвърждаването на автентичността (т.е. длъжностно лице, кмет или заместник-кмет, служител на орган на военен район, служител на притежател на лиценз за пощенски услуги или на Търговската камара на Чешката република).

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Потвърждаването на автентичността се поставя върху документа, чиято автентичност се удостоверява, под формата на удостоверителен надпис на всеки лист или листовете на документа, чиято автентичност се удостоверява, се прошнуроват здраво и върху тях се поставя стикер. Стикерът се подпечатва с официалния печат от двете страни по такъв начин, че част от официалния печат да се отпечата върху документа, чиято автентичност се удостоверява.

Ако върху документа, чиято автентичност се удостоверява, няма достатъчно място за поставяне на удостоверителния надпис, той се поставя на отделен лист хартия, здраво закрепен за документа, чиято автентичност се удостоверява, а в областта на скрепяване се поставя стикер и печат (вж. по-горе).

Ако документът, чиято автентичност се удостоверява, се състои от един или няколко листа и всеки отделен лист е изписан само от едната страна, празните страни се зачертават от горния ляв ъгъл до долния десен ъгъл, а удостоверителният надпис се поставя върху страната, чиято автентичност се удостоверява.

Ако в текста на документа, чиято автентичност се удостоверява, или между удостоверителния надпис и текста на документа, чиято автентичност се удостоверява, има празно място, лицето, което прави заверката, следва да зачертае празното място от горния ляв ъгъл до долния десен ъгъл.

Образецът на удостоверителния надпис е даден в приложение № 2 към Указ № 36/2006 относно удостоверяването на съответствието на дубликат или копие с оригинален документ и относно удостоверяването на автентичността на подписа, с измененията.

Удостоверителният надпис се поставя върху документа, чиято автентичност се удостоверява, по следните начини:

 • с щемпел, а гореописаната информация се попълва на ръка или
 • с разпечатка, създадена с помощта на ИТ технология и съдържаща горепосочените данни; разпечатката се прави върху самозалепващ се стикер, върху документа или на отделен лист хартия. Стикерът се залепва върху документа, чиято автентичност се удостоверява, и се подпечатва с официалния печат по такъв начин, че част от официалния печат да се отпечата върху стикера. Разпечатката на удостоверителния текст върху отделен лист хартия следва да бъде здраво закрепена към документа, чиято автентичност се удостоверява.

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 08/04/2020

Официални документи - Дания


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Като общо правило датските органи са длъжни да приемат официални документи само на датски език и поради това може да изискат съответните документи да бъдат преведени, ако не са на датски език.

В съответствие с Конвенцията относно скандинавските езици обаче някои документи може да бъдат приети на фински, исландски, норвежки и шведски език. По-специално това важи за удостоверения за смяна на име, разрешения за използване на име, одобряване на име, удостоверения за брак, удостоверения за регистрирано партньорство, удостоверения за брачна дееспособност, удостоверения за развод, удостоверения за законна раздяла и съдебни решения за развод, за законна раздяла или за унищожаване на брака, както и съдебни решения за нищожност на брака или на регистрираното партньорство. Освен това документите, свързани с разглеждането на въпроси, касаещи името на лице, може да бъдат приети и на немски или английски език.

Документи, потвърждаващи липсата на осъждане, също може да бъдат приети на английски език.

В специални случаи даден орган може да допусне документи на други езици, но не е длъжен да приема каквито и да било други езици, освен горепосочените.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Датските органи смятат следните документи за попадащи в приложното поле на Регламента:

 • липса на осъждане;
 • удостоверение за местопребиваване;
 • извлечение от централния регистър на населението (personattest);
 • удостоверение за раждане и кръщение (fødsels- og dåbsattest);
 • удостоверение за брак;
 • удостоверение за църковен брак;
 • удостоверение за кръщение (dåbsattest);
 • удостоверение за раждане (fødselsattest) (вече не се издава, но все още е валидно);
 • удостоверение за раждане и име (fødsels- og navneattest) (вече не се издава, но все още е валидно);
 • удостоверение за име (navneattest) (вече не се издава, но все още е валидно);
 • удостоверение за смърт и погребение (издава се само в определени случаи, когато се изисква удостоверение за гражданин, починал преди 1 април 1968 г., т.е. датата на създаване на централния регистър на населението);
 • удостоверение за смяна на име;
 • разрешение за използване на име;
 • одобряване на име;
 • удостоверение за регистрирано партньорство;
 • удостоверение за брачна дееспособност;
 • удостоверение за развод;
 • удостоверение за законна раздяла;
 • съдебно решение:
  • за развод;
  • за законна раздяла;
  • за унищожаване на брака;
  • за нищожност на брака;
  • за нищожност на регистрираното партньорство.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Следва списък на датските документи, към които може да се приложи езиково допълнение като подходящо улеснение на превода:

 • липса на осъждане;
 • удостоверение за местопребиваване;
 • извлечение от централния регистър на населението (personattest);
 • удостоверение за раждане и кръщение (fødsels- og dåbsattest);
 • удостоверение за брак;
 • удостоверение за църковен брак;
 • удостоверение за кръщение (dåbsattest);
 • удостоверение за регистрирано партньорство;
 • удостоверение за брачна дееспособност.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

В Дания няма публично достъпен списък или база данни на преводачите/устните преводачи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Органът, който е издал удостоверението или документа, може да издаде заверено копие в някои случаи. Освен това в някои случаи органът, който е поел функциите на издаващ орган, също може да издаде заверено копие.

Нотариус в датските съдилища също може да издаде заверено копие на удостоверение или документ.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

В завереното копие обикновено се посочва кой орган е заверил копието чрез печата на общината или подписа на нотариуса.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

В някои случаи върху завереното копие се отпечатва думата „KOPI“ („КОПИЕ“).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 28/01/2020

Официални документи - Германия


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Немски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Приложно поле

Официален документ

Раждане

 • Geburtsurkunde (акт за раждане)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (заверено извлечение от регистъра на ражданията)

Живот

 • einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)
 • erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Смърт

 • Sterbeurkunde (акт за смърт)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (заверено извлечение от регистъра на смъртните случаи)

Име

 • Geburtsurkunde (акт за раждане)
 • Eheurkunde (акт за брак)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)

Брак

Брачна дееспособност

Семейно положение

 • Eheurkunde (акт за брак)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (заверено извлечение от регистъра на сключените бракове)
 • Ehefähigkeitszeugnis (удостоверение за брачна дееспособност)
 • einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)
 • erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Развод

Унищожаване на брака

 • Eheurkunde (акт за брак)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (заверено извлечение от регистъра на сключените бракове)

Регистрирано партньорство

Дееспособност за сключване на регистрирано партньорство

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (заверено извлечение от регистъра на регистрираните партньорства)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (удостоверение за дееспособност за встъпване в регистрирано партньорство)

Прекратяване на регистрирано партньорство

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (заверено извлечение от регистъра на регистрираните партньорства)

Произход

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (заверено извлечение от регистъра на ражданията)

Местоживеене

Местопребиваване

 • einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Гражданство

 • Einbürgerungsurkunde (акт за натурализация)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (акт за придобиване на германско гражданство чрез декларация)
 • Entlassungsurkunde (акт за лишаване от гражданство)
 • Verzichtsurkunde (акт за отказ от гражданство)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (разрешение за запазване на германско гражданство)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (удостоверение за гражданство)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (удостоверение за правен статут на германски гражданин)

Осиновяване

 • Gerichtlicher Beschluss (съдебно решение)

Чисто съдебно минало

 • Führungszeugnis (удостоверение за чисто съдебно минало)

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Официален документ

Формуляр за помощ при превода

Geburtsurkunde (акт за раждане)

Приложение I — Раждане

einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение II — Живот

Sterbeurkunde (акт за смърт)

Приложение III — Смърт

Eheurkunde (акт за брак)

Приложение IV — Брак

Ehefähigkeitszeugnis (удостоверение за брачна дееспособност)

Приложение V — Брачна дееспособност

erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение VI — Семейно положение

Lebenspartnerschaftsurkunde (акт за регистрирано партньорство)

Приложение VII — Регистрирано партньорство

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (удостоверение за дееспособност за встъпване в регистрирано партньорство)

Приложение VIII — Дееспособност за встъпване в регистрирано партньорство

erweiterte Meldebescheinigung (пълно удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение IX — Положение на регистрирано партньорство

einfache Meldebescheinigung (кратко удостоверение за регистрация по местопребиваване)

Приложение X — Местоживеене и/или местопребиваване

Führungszeugnis (удостоверение за чисто съдебно минало)

Приложение XI — Чисто съдебно минало

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Съществува национална база данни на устните и писмените преводачи, която се поддържа от федерална провинция Хесен. Тя е свободно достъпна за всички на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiz-dolmetscher.de/ и дава възможност за разширено търсене (напр. може да се търси по федерална провинция, по съд или по език). В базата данни са включени само назначени от публичните органи и заклети устни и писмени преводачи. На този адрес може да се намерят така също компетентните органи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Във Федерална република Германия всички институции и органи, които издават официални документи (напр. службите на регистъра по гражданското състояние, органите за регистрация по местопребиваване или съдилищата) и нотариусите са оправомощени да издават заверени копия.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Завереното копие съдържа надпис в потвърждение на това, че то е копие, вярно с оригинала (напр. съдебен или нотариален акт), печата или щемпела на издаващата институция/служба и подписа на лицето, което заверява копието (член 42, параграф 1 от Beurkundungsgesetz (Закон за официалното вписване на документи). Заверените преводи съдържат щемпела/печата и подписа на преводача.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Завереното копие съдържа надпис в потвърждение на това, че то е копие, вярно с оригинала (напр. съдебен или нотариален акт), печата или щемпела на издаващата институция/служба и подписа на лицето, което заверява копието (член 42, параграф 1 от Beurkundungsgesetz (Закон за официалното вписване на документи). Заверените преводи съдържат щемпела/печата и подписа на преводача.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 22/06/2020

Официални документи - Франция


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Френски

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Примерен списък на официалните документи:

а) раждане

- акт за раждане

- временен акт за раждане след откриване на новородено или на поверено на държавна грижа дете, за което няма известен акт за раждане или за което е било поискано запазване на тайна по отношение на раждането

- съдебно решение за установяване на раждане

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получи пълен препис от акта за раждане, във връзка с планирано сключване на граждански брак, издаден от нотариус или от дипломатически или консулски орган

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- удостоверение за раждане от Френската служба за защита на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

- удостоверение за произход, издадено от префекта, с което се цели да се замени издаването на акт за раждане в случай на липса на съставен временен акт за раждане и при наличие на

- съдебно решение на председателя на окръжния съд (tribunal de grande instance) за поправяне на акта за раждане

б) удостоверяване, че лицето е живо

- удостоверение, че лицето е живо

в) смърт

- акт за смърт

- препис от акта за смърт по местоживеене на починалия

- акт за мъртвородено дете

- акт за раждане

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- съдебно решение, с което се обявява смъртта на лице

- съдебно решение за обявяване на отсъствие на лицето

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за смърт

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- съдебно решение на председателя на окръжния съд (tribunal de grande instance) за поправяне на акта за смърт

- Забележка „Загинал при депортиране“

- Забележка „Жертва на тероризъм“

- Забележка „Загинал за Франция“

- Забележка „Загинал в служба на народа“

- акт за смърт от Френската служба за защита на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

г) име

- акт за раждане

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- съдебно решение за осиновяване относно името

- препис от диспозитива на съдебното решение за непълно осиновяване

- съдебно решение за отмяна на непълното осиновяване

- съвместна декларация за избор на име, удостоверена от длъжностното по гражданското състояние

- несъгласие с името, съобщено на длъжностното лице по гражданското състояние

- декларация за промяна на името пред длъжностното лице по гражданското състояние

- указ за промяна на името

- решение на длъжностното лице по гражданското състояние за промяна на името с цел привеждане в съответствие с издаден в чужбина от длъжностно лице по гражданското състояние документ за гражданско състояние

- решение относно името след промяна в родството

д) брак, включително брачна дееспособност и семейно положение

- акт за граждански брак

- акт за раждане

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за граждански брак

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- удостоверение за сключване на граждански брак

- удостоверение за брачна дееспособност, издадено от дипломатически или консулски орган

- решенията, посочени в буква е), с изключение на тези, които са свързани с отмяна

- удостоверение от нотариус относно съществуването на брачен договор

- решение на председателя на окръжния съд за поправяне на удостоверението за брак

- удостоверение за брак от Френската служба за защита на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

е) развод, законна раздяла и унищожаване на брака

- акт за депозиране на споразумението за развод по взаимно съгласие, който се депозира, вписва и съхранява при нотариус

- удостоверение за депозиране на споразумението за развод по взаимно съгласие

- съдебно решение за развод

- съдебно решение за законна раздяла

- съдебно решение за унищожаване на брака

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за граждански брак

ж) регистрирано партньорство, включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и статут на регистрирано партньорство

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане

- граждански пакт за солидарност (PACS - pacte civil de solidarité), удостоверен от длъжностно лице по гражданското състояние или от дипломатическите и консулските представители (по-рано от секретаря на районния съд)

- граждански пакт за солидарност, изготвен с официален документ

- разписка за регистрация на сключването/изменението/прекратяването на гражданския пакт за солидарност, издадена от нотариус, длъжностно лице по гражданското състояние или — до 31 октомври 2017 г. — от секретаря на районния съд

- удостоверение за липса на граждански пакт за солидарност, издадено от Централната служба за гражданско състояние (Service central d'état civil, SCEC)

- акт за раждане

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- акт за смърт

з) прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или унищожаване на регистрирано партньорство

- акт за раждане, в който се посочва прекратяването или унищожаването на граждански пакт за солидарност

- разписка за регистрация на прекратяването на граждански пакт за солидарност, издадена от нотариус, длъжностно лице по гражданското състояние или — до 31 октомври 2017 г. — от секретаря на районния съд

- съдебно решение за законна раздяла

- съдебно решение за унищожаване на граждански пакт за солидарност

- удостоверение за липса на граждански пакт за солидарност, издадено от Централната служба за гражданско състояние (Service central d'état civil, SCEC)

и) родство

- акт за припознаване, извършено пред длъжностно лице по гражданското състояние

- акт за припознаване, съставен чрез официален документ

- констативен акт, установяващ наличието на гражданско състояние, издаден от съдия от районния съд по мястото на раждане или по местоживеене

- съдебно решение за съставяне на акт за гражданско състояние

- съдебно решение на окръжния съд за установяване или унищожаване на родство

й) осиновяване

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане

- съдебно решение за осиновяване

- препис от диспозитива на съдебното решение за непълно осиновяване

- съдебно решение за отмяна на непълното осиновяване

- съдебно решение за осиновяване от народа

к) местоживеене и/или местопребиваване

- удостоверение за местопребиваване (за френските граждани в чужбина)

- удостоверение за промяна на местопребиваването (за френските граждани в чужбина)

л) гражданство и/или националност

- удостоверение за френско гражданство

- допълване на указа за натурализация или за възстановяване на френското гражданство, направено от административен орган

- декларация за френско гражданство с потвърждение, че е регистрирана, получена или от директора на службите на съдебното деловодство на районния съд — за декларации, изготвени във Франция, или от административния орган, или от френския консул — за декларации, изготвени в чужбина, и регистрирана или от директора на службите на съдебното деловодство на районния съд — за декларации, изготвени във Франция, или от Министерството на правосъдието — за декларации, изготвени в чужбина, или от министерството, което отговаря за натурализацията — за декларации, изготвени във връзка със сключен брак с френски гражданин

- издаване на съдебно решение, придружено от удостоверението му за липса на обжалване

- акт за раждане с добавена забележка във връзка с някой от горепосочените елементи

м) липса на съдебно досие, при условие че документите, свързани с това обстоятелство, са издадени на гражданин на Съюза от органите на държавата членка, чийто гражданин е

- бюлетин № 3 — не се прилага

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Стандартни образци във връзка с раждането (1)

- акт за раждане

- временен акт за раждане след откриване на новородено или на поверено на държавна грижа дете, за което няма известен акт за раждане или за което е било поискано запазване на тайна по отношение на раждането

- съдебно решение за установяване на раждане

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получи пълен препис от акта за раждане, във връзка с планирано сключване на граждански брак, издаден от нотариус или от дипломатически или консулски орган

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- удостоверение, заместващо акт за раждане, издаден от Френската служба за закрила на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

- удостоверение за произход, издадено от префекта, с което се цели да се замени издаването на акт за раждане в случай на липса на съставен временен акт за раждане и при наличие на тайна

- съдебно решение на председателя на окръжния съд (tribunal de grande instance) за поправяне на акта за раждане

Стандартни образци във връзка с живо лице (2)

- удостоверение, че лицето е живо (за френски гражданин в чужбина)

Стандартни образци във връзка със смъртта (3)

- акт за смърт

- препис от акта за смърт по местоживеене на починалия

- акт за мъртвородено дете

- акт за раждане

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- съдебно решение, с което се обявява смъртта на лице

- съдебно решение за обявяване на отсъствие на лицето

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за смърт

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- съдебно решение на председателя на окръжния съд (tribunal de grande instance) за поправяне на акта за смърт

- Забележка „Загинал при депортиране“

- Забележка „Жертва на тероризъм“

- Забележка „Загинал за Франция“

- Забележка „Загинал в служба на народа“

- удостоверение, заместващо акт за смърт, издадено от Френската служба за закрила на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

Стандартни образци във връзка с брака (4)

- акт за раждане

- акт за граждански брак

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за граждански брак

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- удостоверение за сключване на граждански брак

- съдебно решение за развод или за законна раздяла

- удостоверение от нотариус относно съществуването на брачен договор

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- решение на председателя на окръжния съд за поправяне на удостоверението за брак

- удостоверение, заместващо акт за граждански брак, издадено от Френската служба за закрила на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

Стандартни образци във връзка с брачната дееспособност (5)

- удостоверение за брачна дееспособност, издадено от дипломатически или консулски орган

Стандартни образци във връзка със семейното положение (6)

- акт за граждански брак

- акт за раждане

- временен акт за раждане след откриване на новородено или на поверено на държавна грижа дете, за което няма известен акт за раждане или за което е било поискано запазване на тайна по отношение на раждането

- съдебно решение за установяване на раждане

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане или акт за граждански брак

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получи пълен препис от акта за раждане, във връзка с планирано сключване на граждански брак, издаден от нотариус или от дипломатически или консулски орган

- констативен акт, с който се цели да се компенсира невъзможността да се получат преписи от актовете за гражданско състояние, чиито оригинали са унищожени или са изгубени в резултат на бедствие или война

- удостоверение, заместващо акт за раждане, издадено от Френската служба за закрила на бежанците и лицата без гражданство (Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA)

- съдебно решение на председателя на окръжния съд (tribunal de grande instance) за поправяне на акта за раждане

- удостоверение за липса на граждански брак, издадено от дипломатически или консулски орган

Стандартни образци във връзка с регистрираното партньорство (7)

- акт за раждане

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане

- акт за смърт

- препис от акта за смърт по местоживеене на починалия

- граждански пакт за солидарност (PACS - pacte civil de solidarité), удостоверен от длъжностно лице по гражданското състояние или от дипломатическите и консулските представители (по-рано от секретаря на районния съд)

- граждански пакт за солидарност, изготвен с официален документ

- разписка за регистрация на сключването/изменението/прекратяването на гражданския пакт за солидарност, издадена от длъжностно лице по гражданско състояние (преди това от секретаря на районния съд) или от нотариус

- удостоверение за липса на граждански пакт за солидарност, издадено от Централната служба за гражданско състояние (Service central d'état civil, SCEC)

Стандартни образци във връзка с дееспособността за сключване на регистрирано партньорство (8)

- акт за раждане (в който не е посочено съществуването на граждански пакт за солидарност: вж. точка 5.2 от стандартния образец)

Стандартни образци във връзка със статута на регистрирано партньорство (9)

- акт за раждане (с изключение на чуждите граждани, родени в чужбина)

- препис от диспозитива на съдебното решение за пълно осиновяване, което служи като акт за раждане (с изключение на чуждите граждани, родени в чужбина)

- съдебно решение за съставяне на акт за раждане (с изключение на чуждите граждани, родени в чужбина)

- акт за смърт

- препис от акта за смърт по местоживеене на починалия

- удостоверение за липса на граждански пакт за солидарност, издадено от Централната служба за гражданско състояние (Service central d'état civil, SCEC) (за чуждите граждани, родени в чужбина)

Стандартни образци във връзка с МЕСТОЖИВЕЕНЕТО и/или МЕСТОПРЕБИВАВАНЕТО (10)

- удостоверение за местопребиваване (за френски гражданин в чужбина)

- удостоверение за промяна на местопребиваването (за френски гражданин в чужбина)

Стандартни образци във връзка със съдебното досие (11)

Бюлетин № 3 — не се прилага

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Заклетите писмени преводачи задължително са съдебни експерти: списъците с експертите, всеки от които включва рубрика относно лицензираните (заклети) писмени преводачи, могат да бъдат намерени на уебсайта на Касационния съд:

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html.

Списъците с писмените преводачи експерти, които се актуализират всяка година, могат да бъдат намерени онлайн на този уебсайт, както следва:

 • списък с Връзката отваря нов прозорецлицензираните от Касационния съд експерти;
 • Връзката отваря нов прозорецсписък със съдебните експерти, съставен от всеки от 36-те апелативни съдилища, в който са включени по-специално експертите, вписани в рубриката за писмени и устни преводи. Съставените от апелативните съдилища списъци със съдебни експерти се актуализират от тях и се предават с различна периодичност на Касационния съд. Понякога е възможно да има по-актуален списък със съдебните експерти, като се отиде директно на уебсайтовете на някои апелативни съдилища.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

На първо място следва да се припомни, че някои преписи или допълнения могат да бъдат издавани само от административни или съдебни органи или от правни специалисти. Това се отнася за преписи от съдебни или официални документи, които могат да бъдат издавани само от деловодствата на съдилищата или от длъжностни лица (например: нотариуси, съдебни изпълнители, длъжностни лица по гражданското състояние за актовете за гражданско състояние, които те съхраняват).

Що се отнася до останалите документи, с член R113-10 от Кодекса за отношенията между гражданите и администрацията (Code des relations entre le public et l'administration) при административните производства се премахва изискването за удостоверяване за вярност с оригинала на фотокопията на документи, издадени от административен орган и за които няма вече прието с подзаконов нормативен акт допускане на обикновено фотокопие. В същия текст обаче се предвижда, че по искане на гражданите администрацията продължава да удостоверява копия за вярност с оригинала, когато тези копия са поискани от чуждестранни органи. Няма списък с органите, които стриктно погледнато могат да издават заверени копия. Все пак в член R. 2122-8 от Общия кодекс за местното самоуправление (Code général des collectivités territoriales) се предвижда, че кметът и упълномощените от него общински служители могат да удостоверяват за съдържанието и съответствието с оригинала на представените за целта документи.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Формата за удостоверяване на заверените преводи не се урежда от нито един нормативен акт.

Следните елементи обаче позволяват да се установи надлежно заверен превод:

От една страна, преводът трябва да е направен от писмен преводач, вписан в списъка с експертите на някой апелативен съд или на Касационния съд.

От друга страна, в практиката завереният превод обикновено:

- съдържа забележката „удостоверен, че съответства на оригинала“,

- всяка страница е номерирана и парафирана от писмения преводач,

- на последната страница са поставени подписът, печатът и името на заклетия експерт,

- на превода е посочен уникалният регистрационен номер на текста (този номер се дава от експерта; той е общ за изходния текст и за превода).

Никой от тези четири елемента обаче не е задължителен.

На заверените копия за вярност с оригинала се поставя печат за удостоверяване с дата и подпис на сертифициращия орган.

За сметка на това заверените копия и допълненията към съдебни или официални документи може да се издават само от органа, който съхранява документа, на който се издава копие или допълнение. На копията и допълненията се поставя дата и подпис, а когато е приложимо, печат на органа, който е издал документа.

На копията и извлеченията от документи за гражданско състояние се поставя печат на общината или на дипломатическия или консулския орган, или на Централната служба за гражданско състояние на Министерството на външните работи, с дата и подпис на длъжностното лице по гражданското състояние, което съхранява документа.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

На заверените копия за вярност с оригинала се поставя печат за удостоверяване с дата и подпис на сертифициращия орган.

За сметка на това заверените копия и допълненията към съдебни или официални документи може да се издават само от органа, който съхранява документа, на който се издава копие или допълнение. На копията и допълненията се поставя дата и подпис, а когато е приложимо, печат на органа, който е издал документа.

На копията и извлеченията от документи за гражданско състояние се поставя печат на общината или на дипломатическия или консулския орган, или на Централната служба за гражданско състояние на Министерството на външните работи, с дата и подпис на длъжностното лице по гражданското състояние, което съхранява документа.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 23/04/2020

Официални документи - Хърватия


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

В Република Хърватия официални документи се приемат само на хърватски език, т.е. не се приемат официални документи на други официални езици на държави — членки на ЕС.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Списък на официалните документи, попадащи в приложното поле на Регламента:

- удостоверение за раждане (rodni list) (приложение I);

- удостоверение за смърт (smrtni list) (приложение III);

- удостоверение за брак (vjenčani list) (приложение IV);

- удостоверение за положение на неженен/неомъжена (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (приложение VI);

- удостоверение за гражданско партньорство (potvrda o životnom partnerstvu) (приложение VII);

- удостоверение за местоживеене и/или местопребиваване (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (приложение X);

- удостоверение за липса на осъждане (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (приложение XI).

Забележка: Официалните документи, посочени в приложения I—VII, се издават от Министерството на публичната администрация (Ministarstvo uprave), посочените в приложение X официални документи се издават от Министерството на вътрешните работи (Ministarstvo unutarnjih poslova), а посочените в приложение XI официални документи се издават от Министерството на правосъдието (Ministarstvo pravosuđa).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Списъкът на официалните документи, към които може да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода:

- удостоверение за раждане (приложение I);

- удостоверение за смърт (приложение III);

- удостоверение за брак (приложение IV);

- удостоверение за положение на неженен/неомъжена (приложение VI);

- удостоверение за гражданско партньорство (приложение VII);

- удостоверение за местоживеене и/или местопребиваване (приложение X);

- удостоверение за липса на осъждане (приложение XI).

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Според хърватското право квалифицирани да извършват заверени преводи на официални документи са съдебните преводачи.

Връзка към актуалния списък на съдебните преводачи е публикувана на уебсайта на Министерството на правосъдието:

Връзката отваря нов прозорецhttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Според хърватското право квалифицирани да правят заверени копия на официални документи са нотариусите (javni bilježnici). Списъкът на съответните лица, известен като указател на нотариусите (Imenik javnih bilježnika), се управлява от Управителния съвет (Upravni odbor) на Хърватската нотариална камара (Hrvatska javnobilježnička komora) и е на разположение за справки на уебсайта на камарата — Връзката отваря нов прозорецhttp://www.hjk.hr/Uredi.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Заверени преводи и заверени копия могат да бъдат разпознати с обикновена визуална проверка, тъй като върху всеки превод или копие се поставя печата на съдебния преводач или нотариуса, което ясно обозначава, че съответният документ е превод или копие.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Специфичната характеристика на завереното копие е печатът на нотариуса, който е направил заверката.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 26/08/2019

Официални документи - Италия


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Могат да бъдат използвани следните езици:

- италиански език (официалният език на държавата);

- немски език — в областта Трентино-Алто Адидже, която е със специален статут (Президентски указ № 670 от 31.8.1972 г. и Президентски указ № 574 от 15.7.1988 г.);

- френски език — в областта Вале д'Аоста, която е със специален статут (член 38 от Конституционен закон № 4 от 26.2.1948 г.);

- словенски език — в областта Фриули-Венеция Джулия, която е със специален статут (член 8 от Закон № 38 от 23.2.2001 г.).

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Официалните документи, посочени в член 6, параграф 1, буква б) от Регламента, включват по-специално следните документи във връзка с услугите за населението:

Приложно поле

Официални документи

Раждане

 • Удостоверение за раждане (certificato di nascita)
 • Извлечение от регистъра на ражданията (estratto dell’atto di nascita)
 • Пълно копие на вписване в регистъра на ражданията (copia integrale atto di nascita)

Живот

 • Удостоверение, доказващо че лицето е живо (certificato di esistenza in vita)

Смърт

 • Удостоверение за смърт (certificato di morte)
 • Извлечение от регистъра на смъртните случаи (estratto atto di morte)
 • Пълно копие на вписване в регистъра на смъртните случаи (copia integrale atto di morte)

Име

 • Удостоверение за раждане
 • Извлечение от регистъра на ражданията
 • Пълно копие на вписване в регистъра на ражданията

Брак, включително брачна дееспособност и семейно положение

 • Удостоверение за брак (certificato di matrimonio)
 • Извлечение от регистъра на браковете (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Пълно копие на вписване в регистъра на браковете (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Удостоверение за брачна дееспособност (certificato di capacità di contrarre matrimonio) или удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Удостоверение за гражданско състояние (certificato di stato civile)
 • Извлечение от регистъра на ражданията

Развод, законна раздяла или унищожаване на брака

 • Удостоверение за брак
 • Обобщено извлечение от регистъра на браковете (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Пълно копие на споразумение за раздяла/развод (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Извлечение от регистъра на ражданията

Регистрирано партньорство, включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

 • Удостоверение за гражданско партньорство (certificato di unione civile)
 • Извлечение от регистъра на гражданските партньорства (estratto di costituzione di unione civile)
 • Пълно копие на вписването в регистъра на гражданските партньорства (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Удостоверение за дееспособност за сключване на гражданско партньорство (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Извлечение от регистъра на ражданията (estratto dell’atto di nascita)

Прекратяване на регистрирано партньорство

 • Извлечение от регистъра на гражданските партньорства (estratto di costituzione di unione civile)
 • Извлечение от регистъра на ражданията (estratto dell’atto di nascita)

Произход

 • Извлечение от регистъра на ражданията, съдържащо имената на бащата и майката (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Местоживеене и/или местопребиваване

 • Удостоверение за местопребиваване (certificato di residenza)

Гражданство

 • Удостоверение за гражданство (certificato di cittadinanza)
 • Извлечение от регистъра на ражданията (estratto dell’atto di nascita)

Осиновяване

 • Извлечение от регистъра на ражданията (estratto dell’atto di nascita)

Липса на съдебно минало

 • Свидетелство за съдимост (certificato del casellario giudiziale)

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Официални документи

Многоезични стандартни образци

Удостоверение за раждане

Приложение I — Раждане

Удостоверение, доказващо че лицето е живо

Приложение II — Живот

Удостоверение за смърт

Приложение III — Смърт

Удостоверение за брак

Приложение IV — Брак

Удостоверение за брачна дееспособност или удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак

Приложение V — Брачна дееспособност

Удостоверение за гражданско състояние

Приложение VI — Гражданско състояние

Удостоверение за гражданско партньорство

Приложение VII — Регистрирано партньорство

Удостоверение за дееспособност за сключване на гражданско партньорство

Приложение VIII — Дееспособност за сключване на регистрирано партньорство

Удостоверение за гражданско партньорство

Приложение IX — Положение на регистрирано партньорство

Удостоверение за местопребиваване

Приложение X — Местоживеене и/или местопребиваване

Свидетелство за съдимост

Приложение XI — Липса на съдебно минало

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Няма официален списък на писмените и устните преводачи. В съдилищата обаче се поддържат регистри, в които преводачите могат да бъдат включени в качеството на консултанти към съда.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

В съответствие с член 18, параграф 2, първо изречение от Президентски указ № 445 от 28.12.2000 г. копия могат да бъдат заверявани от:

- длъжностното лице (pubblico ufficiale), което е издало удостоверението, или при което е депозиран оригиналният документ, или на което трябва да бъде представен документът;

- нотариус (notaio);

- съдебен секретар (cancelliere);

- секретар на общината (segretario comunale) или друго длъжностно лице, назначено от кмета.

Задачите, свързани с обслужването на населението, регистъра на населението и гражданското състояние, са държавна отговорност и се изпълняват от кметовете на общините, в качеството им на държавни служители, и от назначените от тях служители.

Държавните служители издават удостоверения въз основа на регистъра на населението (член 33 от Президентски указ № 223/1989) и извлечения от актовете за гражданско състояние, съхранявани в съответните регистри (членове 106—108 от Президентски указ № 396/2000).

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

При представяне на заверени преводи документът трябва да се придружава от превод на италиански език, заверен като точен превод на чуждия текст от дипломатическите или консулските служби или от официален писмен или устен преводач, който удостоверява под клетва точността на превода. Дипломатическата или консулската служба или писменият или устният преводач посочват имената и данните си за самоличност и поставят подписа си или печата на службата, към която работят, заедно с подписа си; наред с това се включва декларация за поемане на отговорност за извършената от тях работа.

Що се отнася до издаването на заверено копие, то се заверява, като в края му се поставя изявление, удостоверяващо, че копието е вярно с оригинала, издадено от упълномощен държавен служител, който трябва да посочи също датата и мястото на издаване, броя на използваните страници, пълното си име и статут, като трябва да добави и пълния си подпис и печата на службата. Ако копието на удостоверението или документа съдържа няколко страници, длъжностното лице трябва да положи своя подпис в долната част на всеки предходен лист.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Както беше посочено по-горе във връзка с член 24, параграф 1, буква д), копията на документи се заверяват чрез изявление, написано от упълномощено длъжностно лице, с което се удостоверява, че копието съответства точно на оригиналния документ.

За заверено по този начин копие се казва, че е „заверен препис“ (autentica), ако заверяването му дава същата правна сила като оригинала.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 28/04/2020

Официални документи - Кипър


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Гръцки и английски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Кипърските органи посочват като пример следните официални документи:

Раждане: удостоверение за раждане

Смърт: удостоверение за смърт

Брак: удостоверение за сключен брак

Брачна дееспособност: удостоверение за безбрачие

Регистрирано партньорство: удостоверение за гражданско партньорство

Местопребиваване: удостоверение за постоянно местопребиваване

Прекратяване на регистрирано партньорство: удостоверение за регистрация на съвместна декларация относно прекратяването на гражданско партньорство

Липса на съдебно минало: удостоверение за чисто съдебно минало

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Удостоверение за раждане

Удостоверение за смърт

Удостоверение за сключен брак

Удостоверение за безбрачие

Удостоверение за гражданско партньорство

Удостоверение за постоянно местопребиваване

Удостоверение за чисто съдебно минало

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Връзката отваря нов прозорецРегистър на заклетите писмени преводачи към Информационната и медийна служба на Министерството на вътрешните работи

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Служба на регистъра на населението и миграцията

Удостоверение за раждане

Удостоверение за смърт

Удостоверение за безбрачие

Удостоверение за гражданско партньорство

Удостоверение за регистрация на съвместна декларация относно прекратяването на гражданско партньорство

Областни администрации

Удостоверение за раждане

Удостоверение за смърт

Удостоверение за постоянно местопребиваване

Общини

Удостоверение за сключен брак

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Съгласно указанията на Съвета на заклетите писмени преводачи — компетентният орган на Република Кипър за официални преводи, всички документи, представени за превод на заклети писмени преводачи, трябва да бъдат автентични и надлежно заверени. Към преведения от заклетия писмен преводач текст се прикрепя фотокопие от документа, представен за превод, в края на който заклетият преводач се подписва и поставя своя печат.

Заклетият писмен преводач не удостоверява със специален печат върху документа, представен за превод, неговата автентичност. Той просто го проверява преди превода и ако смята, че не е автентичен, не го превежда.

Заклетият писмен преводач удостоверява автентичността на собствения си превод само когато от него се иска автентичен препис или заверен препис от превода.

За преводите:

Правоъгълен електронен печат с надпис „правилен и точен превод на прикачения документ“

Оригинален кръгъл печат на заклетия писмен преводач, предоставен от Съвета на заклетите писмени преводачи

Оригинален подпис на заклетия писмен преводач

Име на заклетия писмен преводач

Марка (марка с размер на монета от 2 евро, положена върху долната част на печата, подпечатана с кръглия печат)

За преписите от преводите:

Оригинален правоъгълен електронен печат с надпис „автентичен препис от преведения документ“

Оригинален кръгъл печат на заклетия писмен преводач, предоставен от Съвета на заклетите писмени преводачи

Име и оригинален подпис на заклетия писмен преводач

Марка (марка с размер на монета от 2 евро, положена върху долната част на печата, подпечатана с кръглия печат)

За заверените преписи:

Печатът (кръглият) на заклетия писмен преводач е син, а правоъгълният електронен печат е черен.

Марката с размер на монета от 2 евро се полага върху долната част на печата и се подпечатва с кръглия печат.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Печатът (кръглият) на заклетия писмен преводач е син, а правоъгълният електронен печат е черен.

Марката с размер на монета от 2 евро се полага върху долната част на печата и се подпечатва с кръглия печат.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 17/02/2020

Официални документи - Латвия


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Латвийски език.

Изключения може да се допуснат в някои случаи, които са строго определени със закон: в Закона за имиграцията (Imigrācijas likums) се предвижда например, че необходимите документи за одобряването на финансово подпомагане (спонсориране) или за удължаването на разрешения за пребиваване (напр. удостоверение за липса на съдебно минало, копия на документи, удостоверяващи родствени връзки или отношения по сватовство, или други документи, които се изискват според латвийското законодателство) може да бъдат представени на латвийски, английски, френски, немски или руски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Раждане: удостоверение за раждане (dzimšanas apliecība) или извлечение от регистъра на ражданията (izziņa no dzimšanas reģistra), издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ (Dzimtsarakstu departaments) на Министерството на правосъдието; удостоверение за раждане или извлечение от регистъра на ражданията, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ (Dzimtsarakstu nodaļa) на местен орган; извлечение от регистъра на населението (izziņa no Iedzīvotāju reģistra), издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); удостоверение за раждане (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Удостоверяване, че лицето е живо: удостоверение, издадено от нотариус (zvērināts notārs); удостоверение, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Смърт: удостоверение за смърт (miršanas apliecība) или извлечение от регистъра на смъртните случаи (izziņa no miršanas reģistra), издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение за смърт или извлечение от регистъра на смъртните случаи, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение за смърт (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Име: решение за смяна на собствено и/или фамилно име (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu), издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение, издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Брак, включително брачна дееспособност: удостоверение за брак (laulības apliecība) или извлечение от регистъра на браковете (izziņa no laulības reģistra), издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение за брак или извлечение от регистъра на браковете, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган; удостоверение за брак, издадено от свещеник от едно от религиозните вероизповедания, посочени в Гражданския кодекс (Civillikums); извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение за брак (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

В Латвия не се издава документ, удостоверяващ брачната дееспособност на лицето. Вместо такова удостоверение, лицето може да поиска информация за своето семейно положение.

Развод или унищожаване на брака: нотариален акт (notariāls akts), удостоверяващ развода (laulības šķiršanas apliecība); съдебно решение (tiesas nolēmums); извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина; извлечение от регистъра на браковете, издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието, удостоверяващо развода; извлечение от регистъра на браковете, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган, удостоверяващо развода.

Произход: съдебно решение; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Осиновяване: съдебно решение; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията.

Местоживеене и/или местопребиваване: извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина; извлечение от регистъра на населението, издадено от местен орган.

Гражданство: извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Липса на съдебно минало: извлечение от регистъра за съдимост (izziņa no sodu reģistra), издадено от Информационния център (Informācijas centrs) към Министерството на вътрешните работи; удостоверение, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Раждане: удостоверение за раждане или извлечение от регистъра на ражданията, издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение за раждане или извлечение от регистъра на ражданията, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение за раждане (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Удостоверяване, че лицето е живо: удостоверение, издадено от нотариус; удостоверение, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Смърт: удостоверение за смърт или извлечение от регистъра на смъртните случаи, издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение за смърт или извлечение от регистъра на смъртните случаи, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение за смърт (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Брак: удостоверение за брак или извлечение от регистъра на браковете, издадено от отдел „Регистър за гражданско състояние“ на Министерството на правосъдието; удостоверение за брак или извлечение от регистъра на браковете, издадено от служба „Регистър за гражданско състояние“ на местен орган; удостоверение за брак, издадено от свещеник от едно от религиозните вероизповедания, посочени в Гражданския кодекс; извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; удостоверение за брак (оригинал или дубликат) или извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Семейно положение: извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Местоживеене и/или местопребиваване: извлечение от регистъра на населението, издадено от Службата за гражданство и въпроси, свързани с миграцията; извлечение от регистъра на населението, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина; извлечение от регистъра на населението, издадено от местен орган.

Липса на съдебно минало: извлечение от регистъра за съдимост, издадено от Информационния център към Министерството на вътрешните работи; удостоверение, издадено от латвийско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Няма такива списъци, тъй като в Латвия преводът може да се заверява от всяко физическо лице, което поема отговорност в съответствие с определената в закона процедура за вреди, причинени от грешки в превода на документа.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Копия на документи може да се заверяват от нотариус; освен в случаите, когато според законодателството копието трябва да бъде заверено от нотариус, неговата вярност може да бъде удостоверена от съответната организация (член 6 от Връзката отваря нов прозорецЗакона за правната сила на документите (Dokumentu juridiskā spēka likuma).

Верността на копието на документ може да бъде удостоверена също така от физическото лице, което е съставило документа. Физическо лице може да удостоверява също така верността на копие на документ, който е получило от друго физическо лице или от организация, освен когато според законодателството се изисква съгласието на автора.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Преводачът удостоверява верността на превода на латвийски език на последната страница след текста на превода. Преводачът вписва текста TULKOJUMS PAREIZS („копие, вярно с оригинала“) с главни букви, собственото и фамилното име на преводача и неговия личен идентификационен номер, подписа на преводача, името на мястото на удостоверяване и датата на удостоверяването (вж. Връзката отваря нов прозорецПостановление № 291 на Министерски съвет относно процедурите за удостоверяване на преводи на документи на официалния език (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Аналогични изисквания се прилагат за заверени копия (вж. следващата точка).

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Думата KOPIJA („копие“) трябва да бъде вписана с главни букви в горния десен ъгъл на първата страница. Заверката включва думите KOPIJA PAREIZA („копие, вярно с оригинала“), изписано с главни букви; пълната официална длъжност на лицето, което удостоверява верността на копието (включително пълното наименование на организацията и ако е необходимо, друга информация, която позволява еднозначното идентифициране на лицето), саморъчния подпис на лицето и името на служителя с четливи букви; и датата на заверката.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 02/06/2020

Официални документи - Литва


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Официалният език в Република Литва е литовски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква б):

а) акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

б) нотариално заверена декларация, че дадено физическо лице е живо и се намира на определено място;

удостоверение, че дадено лице е живо и се намира на определено място (издадено от Съвета на националния социалноосигурителен фонд);

в) удостоверение за смърт (издадено между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на настъпила смърт (издадено след 1 януари 2017 г.);

г) удостоверение за смяна на собствено име, фамилно име или гражданство (издадено между 4 декември 2005 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо акт за изменение или допълнение в регистъра за гражданско състояние (издадено след 1 януари 2017 г.);

д) брак:

удостоверение за сключен брак (издадено между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на брак (издадено след 1 януари 2017 г.);

Брачна дееспособност:

удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак;

удостоверение за семейно положение, издадено от консулска служба;

удостоверение за семейно положение;

е) удостоверение за развод (издадено между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, потвърждаващо регистрацията на развод (издадено след 1 януари 2017 г.);

съдебно решение за развод или унищожаване на брака;

не се издава документ за потвърждаване на раздяла;

ж) —

з) —

и) акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

нотариално заверено съвместно изявление на бащата и майката на детето за признаване на бащинството;

съдебно решение за установяване на майчинство/бащинство;

съдебно решение по оспорено бащинство/майчинство;

й) акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

съдебно решение за осиновяване;

к) удостоверение за декларирано местопребиваване;

удостоверение за лични данни от регистъра на населението;

л) паспорт/лична карта;

акт за раждане (издаден между 1 януари 1992 г. и 1 януари 2017 г.);

извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

съдебни определения или решения, отнасящи се до придобиване, изгубване или възстановяване на гражданство;

м) удостоверение за информацията за физическо лице, съдържаща се в регистъра на заподозрените, обвиняемите и осъдените лица.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква в):

а) извлечение, удостоверяващо регистрацията на раждане (издадено след 1 януари 2017 г.);

б) —

в) извлечение, удостоверяващо регистрацията на настъпила смърт (издадено след 1 януари 2017 г.);

г) —

д) извлечение, удостоверяващо регистрацията на брак (издадено след 1 януари 2017 г.);

удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак;

к) удостоверение за декларирано местопребиваване;

удостоверение за лични данни от регистъра на населението;

м) удостоверение за информацията за физическо лице, съдържаща се в регистъра на заподозрените, обвиняемите и осъдените лица.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Няма списък на сертифицирани преводачи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

- Нотариуси;

- държавни и общински органи (за копия на документи, които са издадени от тях).

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Няма заверени преводи или специални изисквания за преводите или за техни заверени копия. На практика документите обикновено се превеждат от агенции за преводи или преводачи и съответно на документа се посочва, че е бил преведен от агенция за преводи или преводач. В отделни случаи преводът може да бъде заверен с подписа на преводача или верността на превода да бъде удостоверена от нотариус.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Когато документ се заверява от държавен или общински орган:

в края на копието на издадения от него документ се поставя заверка, която включва текста „копие, вярно с оригинала“/„извлечение, вярно с оригинала“, заедно с датата и длъжността, подписа, собственото име или инициал и фамилното име на ръководителя или на друго упълномощено лице на органа, който удостоверява автентичността на копието или извлечението.

Ако чрез ИТ инструменти се удостоверява автентичността на копие на хартиен носител на електронен документ, заверката, която юридическото лице е упълномощено да извърши, включва текста „копие, вярно с оригинала“, наименованието на юридическото лице, упълномощено да го завери, и датата. Заверката може също така да бъде поставена с щемпел.

Нотариалната заверка трябва да се извършва по образец: дата на нотариалния акт, наименование на кантората на нотариуса, който издава нотариалния акт, собствено и фамилно име на нотариуса, номер на нотариалния акт според нотариалния регистър, нотариална такса за нотариалния акт (ако има освобождаване от такса, трябва да бъде вписан текстът „освободен от такса“), таксата за проверка в държавни регистри, таксата за държавните регистри, таксата за всички други услуги, извършени по искане на клиента, и подписа на нотариуса.

Акт, потвърждаващ автентичността на копие/извлечение:

„___ _____________ 20_____ г.

Аз, _______________________________________________________________________, с настоящото удостоверявам, че настоящото е копие, вярно с оригинала на представения документ.

Нотариален регистър № ________________________

Нотариална такса: __________________________

Такса(и) за други услуги, извършени по искане на клиента: _________________

Подпис на нотариуса“


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 23/08/2019

Официални документи - Унгария


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Унгарски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

а) раждане:

удостоверение за раждане;

б) фактът, че лицето е живо:

удостоверение, че лицето е живо;

в) смърт:

удостоверение за смърт, съдебно определение за обявяване на презумпция за смърт, съдебно определение за регистриране на смърт;

г) име: удостоверение за смяна на името;

д) брак, включително брачна дееспособност и семейно положение:

удостоверение за брак, удостоверение за семейно положение;

е) развод, законна раздяла или унищожаване на брака:

съдебно решение за развод, съдебно решение за унищожаване на брака, съдебно решение относно действителността на брака, съдебно решение за установяване на съществуването или липсата на брак;

ж) регистрирано партньорство, включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство:

удостоверение за регистрирано партньорство, удостоверение за семейно положение;

з) прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла и анулиране на регистрирано партньорство:

нотариален акт за установяване на прекратяването на регистрирано партньорство;

и) произход:

удостоверение за раждане, съдебно решение за установяване на бащинство, определение на съда или съдебно решение за отхвърляне на презумпцията за бащинство, съдебно решение за установяване на майчинство;

й) осиновяване:

решение за осиновяване от органа по настойничество, съдебно решение за разсиновяване;

к) местоживеене и/или местопребиваване:

официална карта за местопребиваване;

л) гражданство:

удостоверение за гражданство;

м) липса на съдебно минало: извлечение от регистъра за съдимост.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

1) Удостоверение за раждане, удостоверение за смърт, удостоверение за брак и удостоверение за регистрирано партньорство, издадено след 1 юли 2014 г., при условие че съдържанието на удостоверението не е променяно преди издаването на стандартното удостоверение;

2) удостоверение, че лицето е живо;

3) удостоверение за семейно положение;

4) официална карта за местопребиваване.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

В Унгария заверен превод е всеки превод, изготвен от организация, която има право да прави заверени преводи.

По принцип в Унгария по закон заверени преводи може да се правят само от Унгарската служба за преводи и заверки (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. или OFFI Zrt.).

Нотариусите, оправомощени да изготвят документи на чужд език, могат да заверяват преводи на съответния език на официални документи и на приложенията към тях в области, попадащи в сферата на компетенциите на нотариусите, или да удостоверяват верността на преводите на такива документи. На следния уебсайт има информация за нотариусите, оправомощени да работят с чужди езици: Връзката отваря нов прозорецhttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Унгарски консулски служител от кариерата, който е упълномощен от министъра на външните работи да извършва някои нотариални функции, може да издава удостоверение от консулската служба

за заверка на превод, в това число превод, направен от същия служител. Актуалният списък с консулските служители, упълномощени да издават удостоверения, се намира на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

По принцип всеки орган има право да прави заверени копия в съответствие с процедурните си правила и в рамките на своята сфера на отговорност.

Нотариусите могат да издават удостоверение, че дадено копие е идентично с документ, който им е представен.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Заверени преводи, направени от OFFI Zrt.:

А. Елементи, използвани след 2 юли 2018 г.:

1. OFFI прави своите заверени преводи на хартия със защитни елементи с размери 210 x 297 mm с рамка във вид на плетеница (гийош) и съдържаща елементи, които могат да се видят само след неколкократно увеличаване на първоначалния размер.

2. Текстът се разполага във виненочервена рамка, над която се отпечатват гербът на Унгария и наименованието и логото на дружеството. Уникалният код, идентифициращ документа, се посочва на първия ред във виненочервената рамка и на реда над текста на заверката.

3. Завереният превод се отпечатва на отделен лист хартия и се скрепява с телбод към преведения оригинален документ или негово заверено копие, а върху телчето се поставят правоъгълен защитен стикер с размер 30 × 25 mm с логото на OFFI, холографска лента и уникален сериен номер. Този стикер е съществено важна част от заверката.

4. За превод от чужд език на унгарски език върху превода се поставя следният текст на заверката:

„Унгарската служба за преводи и заверки удостоверява, че настоящият заверен превод съответства точно на текста на приложения документ.

Унгарската служба за преводи и заверки не поема отговорност за автентичността и съдържанието на преведения документ.“

След този текст се посочват мястото и датата на издаване, полага се саморъчен подпис със синьо мастило, име, печат и текста „от името на главния изпълнителен директор“.

За превод на чужд език горепосоченият текст на заверката се включва в превода на съответния език.

Б. Елементи, използвани преди 2 юли 2018 г.:

Елементите и текстовете на заверката са същите като описаните в буква А, но със следните разлики:

1. В горния десен ъгъл на гърба на хартията със защитни елементи има отпечатан баркод и уникален идентификационен номер, които са видими.

2. Отпечатаният на отделен лист заверен превод се скрепява с преведения автентичен документ или с негово заверено копие с връв в червен, бял и зелен цвят, чиито краища са прикрепени към документа със заверен стикер на OFFI, върху който се поставя официалният печат на OFFI по такъв начин, че да не е възможно документите да бъдат разделени, без да се повреди стикерът.

3. За превод от чужд език на унгарски език след текста на заверката на унгарски език върху превода се посочват мястото и датата на издаване, полага се саморъчният подпис със синьо мастило и текстът „от името на главния изпълнителен директор“.

3. Характеристики на електронните заверени преводи от OFFI

Видът на превода и текстът на щемпела на заверката са същите като тези на версията на хартиен носител.

Електронният заверен превод се съдържа в папка (във формат .es3 или .dosszie), създадена от OFFI, съдържаща също така оригиналния файл, който е бил представен за превод. В допълнение към електронния заверен превод с електронен подпис и с електронния печат на OFFI (във формат .pdf), представеният за превод оригинален файл, който е включен в папката, също запазва своята автентичност.

Оригиналният файл и файлът, съдържащ превода, се поставят в папката по такъв начин, че разделянето на файловете да води до унищожаване на заверката и така неразривно свързаните файлове са сигурно „скрепени“ един към друг.

Електронната заверка гарантира, че преводът е направен от OFFI Zrt., че съдържанието на файловете не е променяно след заверката и че текстът на готовия превод има същото съдържание като представения за превод текст.

Заверени преводи, направени от нотариус:

Направените от нотариус заверени преводи се идентифицират с номер на нотариално дело. Преводът трябва да бъде написан върху оригиналния документ или да бъде скрепен към него. Нотариусите удостоверяват превода на оригиналния документ, като в края на превода добавят текста на заверката.

Заверени преводи, направени от консулски служители:

Преводът трябва да бъде написан върху оригиналния документ или скрепен към него и към превода да се добави текстът на заверката. Освен това в края на превода трябва да се добави текст, удостоверяващ, че преводът съответства точно на оригиналния документ.

Ако консулският служител скрепява превода към оригиналния документ, това трябва да се направи с връв в червен, бял и зелен цвят, прикрепена към документа с бял кръгъл самозалепващ се стикер, от двете страни на който се поставя номерираният печат на дипломатическото представителство.

Текстът на заверката е следният:

С настоящото удостоверявам, че преводът, който ми беше представен/беше направен от мен, съответства точно на приложения документ на ……………………………………………………………………………. език.-----------------------------------

Клиентът е заплатил консулската такса в размер на ....................................................
Дело номер: …………………………………………………………………………..

Изготвено на: ……………………….………………………………………………………….

печат

подпис

Надписът може да бъде оформен и по друг начин, при условие че не може да бъде отделен от оригиналния документ или от превода и съдържа следните задължителни елементи:

а) посочване на чуждия език, от който е преведен документът;

б) подчертаване на съответния вариант във фразата „преводът, който ми беше представен/беше направен от мен“ според това дали консулският служител удостоверява верността на превода, който му/ѝ е представен, или сам/сама е направил/а превода;

в) размера на платената консулска такса;

г) номера на делото;

д) датата;

е) номерирания печат на дипломатическото представителство;

ж) подписа на консулския служител;

з) посочване на длъжността му/ѝ като консулски служител.

При изписването на датата годината и денят трябва да бъдат посочени също така словом в скоби.

Най-често надписът на заверката е под формата на щемпел, който се поставя върху документа или върху отделен лист, който не може да бъде отделен от оригиналния документ или превода.

Ако е необходимо, консулската заверка може да бъде направена така също на чужд език, като се спазват гореописаните параметри, ако това се приема от органите на получаващата държава.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Заверени копия, направени от нотариус:

Нотариус може да заверява копие на документ, ако документът, от който е направено копието, е ясен и четлив. Нотариусът сравнява копието с оригиналния документ и удостоверява, че копието съответства на оригинала, като поставя върху копието текста на заверката.

Текстът на заверката трябва да включва:

а) че копието е направено от оригиналния документ или представлява негов официален дубликат или негово копие;

б) дали върху представения документ е имало таксова марка;

в) дали копието представлява само част от оригинала;

г) дали върху оригиналния документ има някакви промени, повреди или други обстоятелства, пораждащи загриженост.

Тези правила трябва да се прилагат, mutatis mutandis, при заверката на електронно копие или извлечение, направено под надзора на нотариус, от документ или от електронна база данни, и за заверката на копие или извлечение на хартиен носител, направено от електронен документ. Нотариусът подписва електронното копие или извлечение с квалифициран електронен подпис. Към заверения електронен дубликат или завереното електронно копие не е необходимо да се добавя текстът на заверката, ако въпросният дубликат или копие е направен/о от неповреден документ на хартиен носител или електронен нотариален документ и съдържа целия документ, квалифицирания електронен подпис на нотариуса и електронен времеви печат.

Заверени копия, направени от съда:

Направеното от съда копие от документ, който е бил представен на съда, или копието, направено другаде и представено на съда за заверка, трябва да съдържа следните елементи:

а) текста „копие, вярно с оригинала“;

б) подписа на лицето, което е направило копието;

в) печата на съда;

г) часа и датата, когато е направено копието.

Ако папката с делото е на разположение под формата на електронен документ, горните правила трябва да се прилагат, когато се прави копие на хартиен носител въз основа на разпечатка на електронен документ. Ако е необходимо копие на хартиен носител на решение на съда, което е създадено като електронен документ, копието трябва да съдържа електронния времеви печат и електронния подпис върху електронния документ, както и да е посочено лицето, чийто електронен подпис е поставен върху електронния документ.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 02/09/2019

Официални документи - Малта


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Приеманите от Малта езици са малтийски и английски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Примерният списък на официалните документи, попадащи в обхвата на регламента, включва: удостоверение за раждане, удостоверение за гражданско състояние, удостоверение за граждански брак, удостоверение за граждански съюз, удостоверение за смърт и свидетелство за съдимост (Ċertifikat ta' Kondotta).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Официалните документи, към които като помощ при превода може да бъде приложено многоезично стандартно удостоверение, са удостоверението за раждане, удостоверението за гражданско състояние, удостоверението за брак, удостоверението за граждански съюз, удостоверението за смърт и свидетелството за съдимост. Документите за удостоверяване на брачна дееспособност и дееспособност за сключване на граждански съюз представляват един и същи документ, известен като „удостоверение за гражданско състояние“.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Тъй като в Малта писмените преводачи не се признават за оправомощени специалисти, няма списък на лица, които са квалифицирани да извършват заверени преводи. Поради липсата на правна уредба за писмените преводачи Министерството на външните работи и насърчаване на търговията (MFTP) разполага със система за регистрация на подписите на лицата, които извършват писмени преводи. Базата данни на подписите не е публично достъпна, а се използва единствено от Министерството на външните работи и насърчаване на търговията с цел потвърждаване и сравняване на подписите на лицата, които извършват писмени преводи. Повече информация може да бъде намерена на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Министерството на правосъдието, културата и местното самоуправление също разполага със списък на устни и писмени преводачи, който е публикуван на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts/default.aspx и може да бъде използван за справки.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Стандартна практика е адвокатите и нотариусите да изготвят копия на официални документи като заверени копия на оригинални официални документи. Органът, който изисква документа, решава по собствено усмотрение дали да приеме копията, или не. Съдилищата също могат да издават заверени копия на други официални документи.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Заверените копия на други документи обикновено включват декларация, с която се удостоверява, че документът е заверено копие, и печата и подписа на лицето, оправомощено да издава заверено копие. Заверените преводи носят датата, подписа и печата на преводача.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Заверените копия на други документи обикновено включват декларация, с която се удостоверява, че документът е заверено копие, и печата и подписа на лицето, оправомощено да издава заверено копие.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 26/05/2020

Официални документи - Холандия


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Приемат се документи само на нидерландски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Всички официални документи, посочени в член 2, параграф 1 от Регламента, с изключение на документите, свързани с дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и с положението на лице с регистрирано партньорство (точка ж), втора част), както и на документите за липса на съдебно минало (точка м), тъй като Нидерландия не използва такива документи. Примери за официални документи, обхванати от Регламента, са актовете за:

а) раждане;

б) удостоверяване, че лицето е живо;

в) смърт;

г) име;

д) брак, включително брачна дееспособност, и семейно положение;

е) развод, законна раздяла или унищожаване на брака;

ж) регистрирано партньорство;

з) прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или унищожаване на регистрираното партньорство;

и) произход;

й) осиновяване;

к) местоживеене и/или местопребиваване;

л) гражданство.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Документите за раждане, удостоверяване, че лицето е живо, смърт, брак, брачна дееспособност, семейно положение, регистрирано партньорство и местоживеене и/или местопребиваване.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Пълен списък на заклетите устни и писмени преводачи може да бъде намерен в Връзката отваря нов прозорецРегистъра на заклетите устни и писмени преводачи.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

— Общините — за официалните документи, които са оправомощени да издават.

— Консулските служби — за официалните документи, които са оправомощени да издават.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

В копията с обикновена заверка се посочва, че съдържащата се в тях информация е взета от оригиналния документ или от база данни. Върху тях се полага подписа на длъжностното лице, компетентно да издаде документа, и се посочват мястото и датата на издаването му. Обикновено върху копието се поставя и официален печат.

В заверените копия на оригиналите се посочва, че документът съответства на оригинала. Върху тях се полага подписа на длъжностното лице, компетентно да издаде документа, и се посочват мястото и датата на издаването му.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

В заверените копия на оригиналите се посочва, че документът съответства на оригинала. Върху тях се полага подписа на длъжностното лице, компетентно да издаде документа, и се посочват мястото и датата на издаването му.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 17/04/2020

Официални документи - Австрия


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Немски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Съдебни решения, решения, удостоверения и разпореждания на съдилища и прокуратури.

Също така следните официални документи съгласно член 2, параграф 1:

а) акт за раждане (Geburtsurkunde), извлечение от регистър „Раждания“ (Teilauszug Geburt);

в) акт за смърт (Sterbeurkunde), извлечение от регистър „Смърт“ (Teilauszug Tod);

г) решение за разрешаване на смяна на име (Namensänderungsbescheid);

д) удостоверение за брак (Heiratsurkunde), удостоверение за брачна дееспособност (Ehefähigkeitszeugnis), извлечение от регистъра за съществуването на брак (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) или на регистрирано партньорство (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

е) съдебно решение за развод (Scheidungsbeschluss), съдебно решение за унищожаване на брака (Aufhebungsbeschluss der Ehe), определение на съда за нищожност на брака (gerichtliche Nichtigerklärung);

ж) удостоверение за регистрирано партньорство (Partnerschaftsurkunde), потвърждение на дееспособността за сключване на регистрирано партньорство (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), извлечение от регистъра за съществуването на брак (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) или на регистрирано партньорство (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

з) съдебно решение за унищожаване на регистрирано партньорство (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), определение на съда за нищожност на регистрираното партньорство (gerichtliche Nichtigerklärung);

к) потвърждение на регистрацията по местопребиваване (Meldebestätigung);

л) удостоверение за гражданство (Staatsbürgerschaftsnachweis);

м) извлечение от регистъра за съдимост (Strafregisterbescheinigung).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Австрийската публична администрация приема към следните официални документи да се прилагат формуляри за превод (в съответствие с член 7, параграф 1):

а) акт за раждане (Geburtsurkunde), извлечение от регистър „Раждания“ (Teilauszug Geburt);

в) акт за смърт (Sterbeurkunde), извлечение от регистър „Смърт“ (Teilauszug Tod);

д) удостоверение за брак (Heiratsurkunde), удостоверение за брачна дееспособност (Ehefähigkeitszeugnis), извлечение от регистъра за съществуването на брак (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) или на регистрирано партньорство (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

ж) удостоверение за регистрирано партньорство (Partnerschaftsurkunde), потвърждение на дееспособността за сключване на регистрирано партньорство (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), извлечение от регистъра за съществуването на брак (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) или на регистрирано партньорство (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

Нито едно от многоезичните удостоверения не се приема в съдебната сфера.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

В Австрия заверени преводи може да бъдат извършвани от лицата, които са вписани в списъка на заклетите и оторизирани от съда устни преводачи. Този (постоянно актуализиран) списък на съдебните устни преводачи е достъпен на адрес:

Връзката отваря нов прозорецhttp://sdgliste.justiz.gv.at/

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Завереният препис (или заверено копие) представлява документ, за който е потвърдено, че е копие, вярно с оригинала, от

лице, оправомощено да издава автентични документи (напр. нотариус (Notarin/Notar),

районния съд (Bezirksgericht) или

издаващия орган (не във всички случаи и не за всички издаващи органи).

В съдебната област в Австрия заверени копия може да се издават от

а) съдилищата (информацията за тях е на разположение на уебсайта на Федералното министерство на конституцията, реформите, дерегулирането и правосъдието на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90e378661ef.de.html);

както и

б) нотариусите (информацията за тях е на разположение на уебсайта на Австрийската нотариална камара на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://www.notar.at/de/).

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

- Заверени преводи:

Според член 190, параграф 1 от Закона за безспорното (охранително) производство (Außerstreitgesetz) точното съответствие на превода с оригинала трябва да бъде удостоверено от заклет и оторизиран от съда устен преводач, който трябва да положи своя подпис и печат (член 14 и член 8, параграф 5 от Закона за експертите и устните преводачи (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz).

Допълнителна информация относно формата на заверените преводи е публикувана на уебсайта на Австрийската асоциация на оторизираните съдебни устни преводачи (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) на адрес:

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Издаване на заверени копия от съдилищата:

Съответствието на

1. официални документи на хартиен носител с електронни или други техни преписи (копия); или

2. електронни официални документи с техни разпечатки на хартиен носител;

когато въпросните документи са подадени до съда, трябва да бъдат удостоверени от съда; те трябва да бъдат ясни и четливи за съда с помощта на техническото оборудване, с което разполага.

В зависимост от искането на заявителя, заверката трябва да се направи върху копието на хартиен носител, което е изготвено в съда или е било обект на внимателна проверка от съда, на копие на хартиен носител на документа на хартиен носител или на разпечатката на хартиен носител на електронния документ, направена в съда (заверено копие на хартиен носител), или — в зависимост от наличието на подходяща технология и персонал — на електронно копие на документа на хартиен носител (заверено електронно копие).

Във всички случаи в заверката трябва да бъде посочено:

1. мястото и датата на заверката;

2. дали представеният официален документ е на хартиен носител или е електронен и дали е оригинал, заверено копие, препис, друго копие или разпечатка;

3. дали копието, преписът или разпечатката възпроизвежда целия официален документ или само част от него.

Заверката трябва да съдържа също така следната информация, ако тя вече не личи ясно от копието, преписа или разпечатката:

1. дали върху официалния документ са поставени подписи, защитни елементи или печати и ако това е така, какви;

2. ако е приложимо, че е скъсан или че външният му вид определено е съмнителен;

3. ако е приложимо, че части от него видимо са били изменени, заличени, вмъкнати или вписани в полетата.

- Издаване на заверени копия от нотариусите:

Нотариусът е оправомощен да удостоверява, че препис на хартиен или на електронен носител на разпечатка на хартиен носител е копие, вярно с оригинала на официален документ, ако той може ясно да прочете документа. Достатъчно е копието да е направено под надзора на нотариуса, за да може той да удостовери, че електронно, фотографско или генерирано по подобен начин копие на официален документ, план, изображение или друго е копие, вярно с оригинала. Ако въпросното копие не възпроизвежда дадена страница изцяло, пропуските трябва да бъдат указани върху копието. Същото важи за разпечатки на хартиен носител на електронни официални документи.

Нотариусът трябва внимателно да съпостави преписа или копието с оригиналния официален документ и върху преписа (копието) на хартиен носител или разпечатката на хартиен носител да удостовери с надпис, че е вярно с оригинала, или към електронния препис да приложи декларация, че е вярно с оригинала.

Удостоверяването трябва да включва също така следната информация:

1. дали представеният официален документ е на хартиен носител или е електронен и дали е оригинал, заверено копие, препис, друго копие или разпечатка;

2. дали върху официалния документ са поставени подписи, защитни елементи или печати и ако това е така, какви;

3. дали копието, преписът или разпечатката възпроизвежда целия официален документ или само част от него и ако това е така, коя част;

4. ако е приложимо, че представеният документ е скъсан или че външният му вид определено е съмнителен;

5. ако е приложимо, че части от него са били изменени, заличени, вмъкнати или вписани в полетата. Посочената информация в точки 2 и 5 не се изисква, ако копието е фотографско или е направено по подобен начин и посочените обстоятелства са видими от самото копие.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Вж. буква е).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 18/10/2019

Официални документи - Полша


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Полски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

1) извлечение от акта за раждане;

2) пълен препис от акта за раждане;

3) съдебно решение за определяне на съдържанието на акт за гражданско състояние;

4) удостоверение, че лицето е живо;

5) извлечение от акта за смърт;

6) пълен препис от акта за смърт;

7) съдебно решение за презумпция за смърт;

8) съдебно решение за отмяна на решение за презумпция за смърт;

9) съдебно решение за обявяване на смърт;

10) съдебно решение за отмяна на решение за обявяване на смърт;

11) решение на ръководителя на службата по гражданско състояние за промяна на собствено и фамилно име;

12) извлечение от акта за брак;

13) пълен препис от акта за брак;

14) удостоверение за гражданско състояние;

15) удостоверение за липса на пречки за сключване на брак според полското право;

16) съдебно решение, с което се разрешава на жена под осемнадесет години да сключи брак;

17) съдебно решение, с което се разрешава сключването на брак на лице с психично заболяване или умствена изостаналост или на роднини по права линия по сватовство;

18) съдебно решение за установяване на съществуването на брак;

19) съдебно решение за установяване на липсата на брак;

20) съдебно решение за развод;

21) съдебно решение за законна раздяла;

22) съдебно решение за прекратяване на законна раздяла;

23) съдебно решение за унищожаване на брака;

24) съдебно решение за осиновяване;

25) съдебно решение за прекратяване на осиновяване;

26) съдебно решение за установяване на бащинство;

27) съдебно решение за установяване на майчинство;

28) съдебно решение за оспорване на бащинство;

29) съдебно решение за оспорване на майчинство;

30) съдебно решение за установяване на недействителността на припознаване на дете;

31) съдебно решение за отмяна на припознаването на дете;

32) удостоверение за регистрация по постоянно местопребиваване;

33) удостоверение за регистрация по временно местопребиваване;

34) удостоверение за пребиваване на определено място;

35) решение за признаване на полско гражданство;

36) решение за възстановяване на полско гражданство;

37) решение за потвърждаване на полско гражданство;

38) решение за признаване на репатриране;

39) удостоверение за липса на съдебно минало според националния регистър за съдимост, издадено по искане на това лице;

40) удостоверение, издавано от общинските органи, на полски граждани, пребиваващи в други държави — членки на Европейския съюз, които са изразили желание да упражнят правото си да гласуват или да бъдат кандидати в избори за Европейски парламент или в общински избори в държавата членка на местопребиваване при условията, установени в Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34) и Директива 94/80/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (ОВ L 368, 31.12.1994 г., стр. 38).

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

1) извлечение от акта за раждане;

2) извлечение от акта за брак;

3) извлечение от акта за смърт;

4) удостоверение за гражданско състояние;

5) удостоверение за липса на пречки за сключване на брак според полското право;

6) удостоверение за регистрация по постоянно местопребиваване;

7) удостоверение за регистрация по временно местопребиваване;

8) удостоверение за пребиваване на определено място;

9) удостоверение, че лицето е живо;

10) удостоверение за липса на съдебно минало според националния регистър за съдимост, издадено по искане на това лице.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

В Полша лицата, които са оправомощени да извършват заверени преводи, са заклетите преводачи, включени в списъка на заклетите преводачи на Министерството на правосъдието. Списъкът е публикуван в Бюлетина за публична информация (Biuletyn Informacji Publicznej): Връзката отваря нов прозорецhttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Това е предвидено в разпоредбите на Закона от 25 ноември 2004 г. относно професията на заклет преводач (Сборник със закони (Dziennik Ustaw) от 2017 г., точка 1505).

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

В Република Полша нотариусите са органите, оправомощени да заверяват съответствието на пълни преписи, извлечения и неофициални преписи с документи, които са им представени. Това е предвидено в Закона за нотариалната дейност от 14 февруари 1991 г. (Сборник със закони от 2017 г., точка 2291 и 2018 г., точки 398, 723 и 1496).

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

а) Характеристики на заверените преводи: върху документа, съдържащ превода, се поставя щемпела на заклетия преводач със собственото и фамилното име в рамката на щемпела, а в средата на щемпела се посочва езикът на който преводачът е оправомощен да превежда, както и номерът на преводача в списъка на заклетите преводачи. Върху всички заверени преводи се посочва така също номерът, под който са вписани в дневника на заклетия преводач. Освен това заклетият преводач посочва също така дали даденият заверен превод е направен от оригинален документ, от превод или от копие и дали този превод или копие е бил/о заверен/о и от кого.

б) Характеристики на заверено копие, вярно с оригинала: нотариалната заверка за съответствието на копието с документа, който е представен на нотариуса, е под формата на текст, който се поставя върху документа с щемпел или отпечатан надпис или се оформя на отделен лист. Ако текстът на заверката е приложен на отделен лист, въпросният лист трябва да бъде здраво закрепен за документа: той трябва да бъде закрепен към гърба на документа, а не да го предшества, а върху мястото, на което са съединени листовете, трябва да се постави официалният печат на нотариуса. Текстът може да се постави и върху същия лист, върху който е направено копието на документа, което се заверява, при условие че съдържанието на текста е отделено по недвусмислен начин от съдържанието на документа. Ако документът, който е предмет на заверка, има специални характеристики (напр. допълнения, поправки, повреди), в текста на заверката нотариусът включва съответната забележка. Винаги в текста на заверката се посочват датата и място на заверката, указва се кантората на нотариуса и се поставят печатът и подписът на нотариуса, а при поискване се посочва и часът на нотариалния акт.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Характеристики на заверено копие, вярно с оригинала: нотариалната заверка за съответствието на копието с документа, който е представен на нотариуса, е под формата на текст, който се поставя върху документа с щемпел или отпечатан надпис или се оформя на отделен лист. Ако текстът на заверката е приложен на отделен лист, въпросният лист трябва да бъде здраво закрепен за документа: той трябва да бъде скрепен към гърба на документа, а не да го предшества, а върху мястото, на което са съединени листовете, трябва да се постави официалният печат на нотариуса. Текстът може да се постави и върху същия лист, върху който е направено копието на документа, което се заверява, при условие че съдържанието на текста е отделено по недвусмислен начин от съдържанието на документа. Ако документът, който е предмет на заверка, има специални характеристики (напр. допълнения, поправки, повреди), в текста на заверката нотариусът включва съответната забележка. Винаги в текста на заверката се посочват датата и място на заверката, указва се кантората на нотариуса и се поставят печатът и подписът на нотариуса, а при поискване се посочва и часът на нотариалния акт.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 10/10/2019

Официални документи - Португалия


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Португалски език

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Раждане:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Живот:

 • удостоверения за живот, изготвени от нотариуси (член 161 от Кодекса за нотариалната дейност) или от кметства;

Смърт:

 • извлечение от регистъра на смъртните случаи;

Име:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Брак:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;

Брачна дееспособност:

 • удостоверение за брачна дееспособност;

Гражданско състояние:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Развод:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;
 • извлечение от регистъра на браковете, със съответната обяснителна бележка;
 • удостоверение за развод по взаимно съгласие, издадено от службата по гражданско състояние;
 • удостоверение за развод, издадено от съда;

Законна раздяла:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;
 • извлечение от регистъра на браковете, със съответната обяснителна бележка;
 • удостоверение за законна раздяла по взаимно съгласие, издадено от службата по гражданско състояние;
 • удостоверение, издадено от съда;

Унищожаване на брака:

 • извлечение от регистъра на ражданията, със съответната обяснителна бележка;
 • извлечение от регистъра на браковете, със съответната обяснителна бележка;

Произход:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Осиновяване:

 • извлечение от регистъра на ражданията;

Местоживеене и/или местопребиваване:

 • удостоверение за местоживеене, издадено от кметството;

Гражданство:

 • удостоверение за гражданство;

Липса на съдебно минало:

 • удостоверение, доказващо липсата на съдебно минало.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

 • извлечение от регистъра на ражданията;
 • извлечение от регистъра на смъртните случаи;
 • извлечение от регистъра на браковете;
 • удостоверение за брачна дееспособност;
 • удостоверение, доказващо липсата на съдебно минало.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Не се прилага.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

 • служби по регистрация;
 • нотариуси;
 • кметства;
 • служители на пощенските станции (CTT);
 • надлежно признати търговско-промишлени палати;
 • адвокати;
 • правни консултанти.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

— Заверени писмени преводи:

Изготвените на чужд език документи трябва да бъдат придружени от писмен превод; документът може да бъде преведен от португалски нотариус, от консулството на Португалия в държавата, в която е изготвен документът, от консулството на въпросната държава в Португалия или от подходящ писмен преводач, който трябва да положи клетва пред нотариус или да представи официална декларация, направена пред нотариус, за да потвърди, че преводът е верен с оригинала.

 • Преводите могат да бъдат извършени и от търговско-промишлените палати, признати съгласно Законодателен указ № 244/92 от 29 октомври 1992 г., и от адвокати и правни консултанти.

В превода трябва да е посочен езикът, на който е изготвен оригиналният документ, и да е включена декларация, в която се посочва, че текстът е точен превод на оригиналния текст.

Ако преводът е направен от заклет преводач, който полага удостоверението върху листа със самия превод или го прилага като отделен лист, той трябва да посочи начина, по който е извършен преводът, както и посочената по-горе информация. В превода трябва да се посочат всички включени в оригинала печати или други законоустановени маркировки, марки и информация за плащания, като също така трябва да се посочват ясно всички установени в текста нередности или недостатъци, които могат да доведат до оспорване на акта или документа.

— Заверени копия:

Във фотокопирания документ трябва да бъде включена или въведена следната информация: декларация за съответствие с оригинала, мястото и датата на изготвяне на акта, името и подписа на лицето, заверяващо копието, както и официалният печат или някаква друга маркировка, идентифицираща заверяващия орган, като например официалният печат на издаващия орган.

ЗАБЕЛЕЖКА: Удостоверения и преводи на документи, извършени от търговско-промишлените палати, признати съгласно Законодателен указ № 244/92 от 29 октомври 1992 г., или от адвокати и правни консултанти, трябва да бъдат регистрирани в ИТ система, за да бъдат валидни; следователно освен посочените по-горе елементи те трябва да съдържат и генерирания от ИТ системата идентификационен номер. — Министерска заповед за прилагане (Portaria) № 657-B/2006 от 29 юни 2006 г.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Заверените копия трябва да включват името и професията на лицето, заверяващо копието, и датата, на която то е заверено; издаващият орган трябва да положи в документа печат върху тази информация.

В удостоверението, доказващо липсата на съдебно минало, се съдържа идентификация в буквено-цифров вид и код за достъп, позволяващ да се извърши проверка на автентичността на оригинала.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 27/04/2020

Официални документи - Словакия


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Словашки език, а за целите на член 6, параграф 1, буква а) чешки език също се приема.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Удостоверение за раждане, удостоверение за брак, смъртен акт, удостоверение за промяна на собственото и фамилното име, решение за промяна на собственото име и фамилно име, декларация за бащинство, съдебно решение по отношение на име, съдебно решение за развод, съдебно решение за унищожаване на брака, съдебно решение за разрешаване на непълнолетно лице да сключи брак, съдебно решение за бащинство/майчинство, съдебно решение за осиновяване, съдебно решение за обявяване на смърт на изчезнало лице, удостоверение за пребиваване на словашки граждани, удостоверение за пребиваване на чужденци, удостоверение за словашко гражданство (издадено само на хартиен носител), свидетелство за съдимост.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Удостоверение за раждане, удостоверение за брак, смъртен акт, съдебно решение за обявяване на смърт на изчезнало лице, съдебно решение за разрешаване на непълнолетно лице да сключи брак, съдебно решение за развод, съдебно решение за унищожаване на брака, удостоверение за пребиваване за словашки граждани, свидтелество за съдимост.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Списъкът с преводачите е достъпен на уебсайта на словашкото Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието.

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Нотариуси и кандидати за нотариуси

— нотариусите — на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецНотариалната камара на Словашката република (Notárska komora Slovenskej republiky) (справки могат да се извършват както на словашки, така и на английски, немски, френски и унгарски език);

— няма отделен списък за кандидатите за нотариуси; те работят под ръководството на нотариус.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

А) Заверени преводи:

i. Заверени преводи от писмен преводач, вписан в списъка на писмените преводачи, съдържат декларация на преводача (prekladateľská doložka). Съгласно член 23, алинея 4 от Закон № 382/2004 декларацията на преводача трябва да съдържа идентификационните данни на преводача, областта, в която преводачът има право да превежда, поредния номер на превода, под който е вписан в регистъра, както и декларация от преводача, че е наясно с последиците от изготвянето на неверни преводи. Заверените преводи могат да се идентифицират, като се използва 12-цифрен пореден номер на превода на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецсловашкото Министерство на правосъдието.

ii. Заверени преводи се правят или заверяват от дипломатическа мисия или консулска служба в съответствие с раздел 14е, алинея 1, буква d) от Закон № 151/2010, когато те представляват превод на словашки език на документ, издаден от чужда държава за целите на консулските функции. Служителите на дипломатическа мисия или консулска служба могат да откажат да направят или да заверят такъв превод, ако не владеят достатъчно езика, на който е съставен документът.

Б) Заверени копия:

i. Заверените копия, изготвени от нотариус или помощник нотариус, трябва да съдържат декларация за заверка (osvedčovacia doložka), която съгласно член 57, алинея 2 от Закон № 323/1992 трябва да съдържа:

а) дали копието съответства дума по дума с документа, от който е направено, дали този документ е оригинал или заверено копие и от колко листа се състои:

б) броя листове, съдържащи се в копието,

в) дали е пълно или частично копие,

г) дали има промени, допълнения, вписвания или заличавания в представения документ, които биха могли да поставят под въпрос неговата надеждност,

д) дали са направени някакви корекции върху копието на несъответствията с представения документ,

е) мястото и датата на издаване,

ж) подписа на нотариуса, който прави декларацията или на служителя, упълномощен от този нотариус, и официалния печат на нотариуса.

ii. Заверените копия, направени от дипломатическите мисии на Словашката република, трябва да съдържат декларация за заверка (на словашки език), която в съответствие с раздел 14е, алинея 2 от Закон № 151/2010 трябва да носи официалния печат на дипломатическата мисия или консулската служба с държавния герб, който е с диаметър 36 mm, и подписа на упълномощен служител на дипломатическата мисия или консулската служба. Ако документът, който се заверява, има два или повече листа, те трябва да бъдат съединени с връв и свободните краища да бъдат покрити със стикер и да са подпечатани с официалния печат на дипломатическата мисия или консулската служба.

Данните от декларацията за заверка съгласно раздел 14е, алинея 1, буква a) от Закон № 151/2010 за за заверка, че копие от документ отговаря на представения оригинален документ:

а) пореден номер, под който заверката е вписана в специален регистър,

б) декларация, потвърждаваща, че копието от документа съответства на представения документ,

в) броя на листовете и страниците, съдържащи се в копието от документа, и

дали е пълно или частично копие на документа,

г) мястото и датата на издаване на заверката,

д) правилния размер на таксата, посочен в съответното законодателство,

е) име, фамилия, длъжност и подпис на служителя, който е издал заверката.

Образец на декларацията за заверка:

Номер.................. Такса........................................

С настоящото се потвърждава, че това е пълно

(частично) фотокопие/копие, съдържащо...

страници, които съответстват на представения

оригинал, съставен от..................................................................................

страници.

Нередности, корекции......................

Съставена в......................... на.......................г.

L.S. .....................................................

iii. Заверените копия, направени от областните органи и общините, трябва да съдържат декларация за заверка със следната информация в съответствие с член 7, алинея 2 от Закон № 599/2001:

а) декларация, потвърждаваща, че копието от документа съответства на представения документ,

б) броя листове и страници, съдържащи се в копието на документа,

в) пореден номер, под който заверката е вписана в регистъра на заверките,

г) датата и мястото на заверка и, при необходимост, датата на представяне на документа.

Моля, имайте предвид, че съгласно член 5 от Закон № 599/2001 областните органи и общините не издават заверени копия за използване в чужбина.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

С изключение на декларацията за заверка на нотариуса или на кандидата за нотариус, заверените копия (и фотокопия) нямат специфични характеристики.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 29/04/2020

Официални документи - Финландия


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Фински и шведски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Официалните документи, попадащи в приложното поле на Регламента, включват извлечения от системата с данни за населението, удостоверения за гражданско състояние, издадени от енориите, извлечения от регистъра за съдимост, удостоверяващи липсата на съдебно минало, а в някои случаи също и съдебни решения.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Във Финландия са въведени всички многоезични стандартни формуляри, с изключение на приложение VIII (дееспособност за сключване на регистрирано партньорство). С изключение на приложение XI (липса на съдебно минало), те всички съдържат специфични за всяка държава заглавия на полета.

Към стандартния формуляр може да се прилагат извлечения от системата с данни за населението с данни за раждания, лица, които са живи, починали, брак, регистрирани партньорства, местоживеене и местопребиваване. Стандартният формуляр може да бъде приложен към удостоверението за правото, предоставено от финландското законодателство, за сключване на брак пред чуждестранен орган. Стандартният формуляр може да бъде приложен и към извлечение от регистъра за съдимост, удостоверяващ липсата на съдебно минало.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Във Финландия действа система на оторизирани преводачи, която се администрира от оценяваща комисия, работеща съвместно с финландската Национална агенция по образованието. Оценяващата комисия поддържа база данни на оторизираните преводачи: Връзката отваря нов прозорецhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Заверени копия се издават от нотариусите. Нотариусите са длъжностни лица по гражданското състояние. В провинция Åland нотариусите работят към централната администрация на провинция Åland.

Координати за връзка със службите по гражданско състояние:

Уебсайт на английски език: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/

Уебсайт на фински език: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/

Наред с това, финландските представителства в чужбина изпълняват някои нотариални функции и също така издават заверени копия.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Върху завереното копие се полага подписът на оторизирания преводач. Проверка за преводача може да се направи в горепосочения регистър на оторизираните преводачи.

Върху заверените копия, направени от нотариус, който работи в служба по гражданско състояние, се поставя кръгъл печат с изображение на лъвска глава в средата. Те съдържат също така подписа и името на нотариуса.

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Вж. предишна точка.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 04/05/2020

Официални документи - Швеция


Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Член 24, параграф 1, буква а) - езици, на които държавата членка приема официалните документи, които трябва да бъдат представяни на нейните органи в съответствие с член 6, параграф 1, буква а)

Шведски език.

Член 24, параграф 1, буква б) - примерен списък на официалните документи, попадащи в обхвата на настоящия регламент

Примерен списък на националните документи

 1. Раждане
  Извлечение от регистър, раждане
 2. Удостоверяване, че лицето е живо
  Документ за самоличност с информация относно местопребиваването (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 3. Смърт
  Извлечение от регистър, смърт
  Шведската данъчна агенция (Skatteverket) издава също така удостоверение във връзка с кремиране или погребение, което се изисква, преди да бъде извършено кремирането или погребението. Съществува и международно разрешение за преминаване (laissez-passer) за транспортиране на тяло към или от северните държави. Данъчната агенция издава и удостоверение за смърт, придружавано от справка за роднини, което служи преди всичко за предоставянето на информация за починалото лице и най-близките му родственици.
 4. Име
  Документ за самоличност с информация за името (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 5. Брак
  Извлечение от регистър, брак
  Уведомление за брак
 6. Брачна дееспособност
  Удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак
  Удостоверение за брачна дееспособност
 7. Брак (семейно положение)
  Документ за самоличност, от който е видно семейното положение (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 8. Регистрирано партньорство
  Документ за самоличност, от който е видно положението на партньорство (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 9. Партньорство (положение на партньорство)
  Документ за самоличност с информация за положението на партньорство (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 10. Произход
  Документ за самоличност с информация за произхода (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 11. Осиновяване
 12. Местоживеене
  Документ за самоличност с информация за местоживеенето (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 13. Гражданство
  Документ за самоличност с информация за гражданството (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 14. Липса на съдебно минало
  Извлечение от регистъра за съдимост към полицията, издадено съгласно член 9, параграф 2 от Закона за регистъра за съдимост (1998:620) за целите на представянето пред чуждестранен орган във връзка с кандидатстване за разрешение за пребиваване, работа или установяване или в друга връзка, когато правата на кандидата в чуждата държава зависят от това извлечение.

Член 24, параграф 1, буква в) - списък на официалните документи, към които могат да се приложат многоезични стандартни удостоверения като подходящо улеснение на превода

Примерен списък на националните документи:

 1. Раждане
  Извлечение от регистър, раждане
 2. Удостоверяване, че лицето е живо
  Документ за самоличност с информация относно местопребиваването (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 3. Смърт
  Извлечение от регистър, смърт
  Шведската данъчна агенция (Skatteverket) издава също така удостоверение във връзка с кремиране или погребение, което се изисква, преди да бъде извършено кремирането или погребението. Съществува и международно разрешение за преминаване (laissez-passer) за транспортиране на тяло към или от северните държави. Данъчната агенция издава и удостоверение за смърт, придружавано от справка за роднини, което служи преди всичко за предоставянето на информация за починалото лице и най-близките му родственици.
 4. Име
  Документ за самоличност с информация за името (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 5. Брак
  Извлечение от регистъра, брак
  Уведомление за брак
 6. Брачна дееспособност
  Удостоверение за липсата на пречки за сключване на брак
  Удостоверение за брачна дееспособност
 7. Брак (семейно положение)
  Документ за самоличност, от който е видно семейното положение (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 8. Регистрирано партньорство
  Документ за самоличност, от който е видно положението на партньорство (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 9. Партньорство (положение на партньорство)
  Документ за самоличност с информация за положението на партньорство (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 10. Произход
  Документ за самоличност с информация за произхода (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 11. Осиновяване
 12. Местоживеене
  Документ за самоличност с информация за местоживеенето (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 13. Гражданство
  Документ за самоличност с информация за гражданството (извлечение от регистрите за гражданска регистрация)
 14. Липса на съдебно минало
  Извлечение от регистъра за съдимост към полицията, издадено в съответствие с член 9, параграф 2 от Закона за регистъра за съдимост (1998:620) за целите на представянето пред чуждестранен орган във връзка с кандидатстване за разрешение за пребиваване, работа или установяване или в друга връзка, когато правата на кандидата в чуждата държава зависят от това извлечение.

Член 24, параграф 1, буква г) - списък на лицата, които са квалифицирани съгласно националното право да извършват заверени преводи, ако такива списъци съществуват

Заклети преводачи — Връзката отваря нов прозорецhttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Член 24, параграф 1, буква д) - примерен списък на видовете органи, оправомощени по националното право да правят заверени копия

Няма примерен списък, тъй като не са предвидени специални правила относно правомощията на органите да издават заверени копия. Нотариусите са оправомощени да заверяват копия, но органите не са нотариуси.

Член 24, параграф 1, буква е) - информация относно средствата, чрез които заверените преводи и заверените копия могат да бъдат идентифицирани

Върху заверените преводи трябва да се постави печат. Нотариусите са оправомощени да заверяват копия. Обикновено в документи, които са заверени от нотариус, се посочва името на нотариуса, извършил заверката, и мястото и датата на заверката. Тези данни може също така да бъдат нанесени с щемпел. Информацията за мястото може да се използва за проверка дали въпросното лице е надлежно назначено за нотариус. Тази информация може да бъде получена от окръжната администрация, отговаряща за окръга, в който се намира районът на действие на въпросния нотариус (регистрираната кантора).

Член 24, параграф 1, буква ж) - информация относно специфичните характеристики на заверените копия

Обикновено в документите, заверени от нотариус, се посочват името на нотариуса, извършил заверката, и мястото и датата на заверката. Тези данни може също така да бъдат нанесени с щемпел.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/07/2020