Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veřejné listiny - Belgie


Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Jazykové požadavky obecních úřadů se řídí belgickými právními předpisy, které se týkají používání jazyků v administrativních záležitostech (zákon ze dne 2. srpna 1963 o používání jazyků v administrativních záležitostech (loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative) a královský výnos ze dne 18. července 1966 o koordinaci právních předpisů o používání jazyků v administrativních záležitostech (arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative)).

Tyto právní předpisy zejména určují jazyk, v němž občané mohou orgánům předkládat listiny.

V Belgii existují čtyři jazykové regiony: nizozemsky, francouzsky a německy mluvící region a region hlavního města Bruxelles-Capitale (článek 2 zákona o používání jazyků v administrativních záležitostech). V každém z jazykových regionů místní orgány vyžadují, aby listiny byly předkládány výhradně v jazyce příslušného regionu.

 • Nizozemsky mluvící region:

v obcích v provinciích Antverpy, Limburk, Východní Flandry, Západní Flandry a Vlámský Brabant:

listiny musí být předkládány ve nizozemštině.

Výjimka: v obcích Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Espierres-Helchin, Fourons, Messines a Renaix:

listiny musí být předkládány v nizozemštině nebo případně ve francouzštině.

 • Francouzsky mluvící region:

v obcích v provinciích Henegavsko, Lucembursko, Namur, Lutych (kromě německy mluvící části) a Valonský Brabant:

listiny musí být předkládány ve francouzštině.

Výjimka: v obcích Soignies, Enghien, Mouscron a Comines-Warneton:

listiny musí být předkládány ve francouzštině nebo případně v nizozemštině.

Výjimka: v obcích Malmedy a Waimes:

listiny musí být předkládány ve francouzštině nebo případně v němčině.

 • Německy mluvící region:

v obcích Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren a Saint-Vith:

listiny musí být předkládány v němčině nebo případně ve francouzštině.

 • Region hlavního města Bruselu (Bruxelles-Capitale):

v obcích Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Forest a Watermael-Boitsfort:

listiny mohou být předkládány v nizozemštině nebo ve francouzštině.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

1) Doklady osvědčující osobní stav (vystavené belgickými obecními úřady a diplomatickými zastoupeními nebo konzulárními úřady)

 • rodný list
 • oddací list
 • doklad o osvojení
 • doklad o určení otcovství
 • úmrtní list
 • doklad o změně příjmení
 • doklad o změně jména
 • doklad o rozvodu manželství
 • prohlášení nezvěstnosti
 • doklad o belgickém státním občanství
 • zápis mrtvě narozeného dítěte
 • doklad o určení otcovství k nenarozenému dítěti
 • prohlášení o příjmení dítěte
 • doklad o změně pohlaví
 • doklad o zrušení osvojení, o revizi osvojení, o nové úřední změně pohlaví nebo o zrušení změny pohlaví

2) Soudní rozhodnutí

 • rozhodnutí soudu, které nahrazuje rodný list
 • rozhodnutí soudu o určení rodičovství (mateřství, otcovství a společného mateřství)
 • rozhodnutí soudu o popření rodičovství (mateřství, domněnky otcovství nebo společného mateřství, souhlasného prohlášení matky, otce nebo společné matky)
 • rozhodnutí soudu o osvojení

3) Výpisy z evidence centrálního rejstříku trestů

 • Pokud jde o výpis, v němž není zmíněna žádná sankce a který tedy osvědčuje trestní bezúhonnost:
  • výpis z evidence centrálního rejstříku trestů podle článku 595 trestního řádu,
  • výpis z evidence centrálního rejstříku trestů podle čl. 596 prvního pododstavce trestního řádu,
  • výpis z evidence centrálního rejstříku trestů podle čl. 596 druhého pododstavce trestního řádu.
 • Výpisy pro osobní potřebu vydávají v Belgii zpravidla obecní úřady, které jsou od 1. ledna 2018 napojeny na centrální rejstřík trestů. Pouze v některých případech (osoby s trvalým pobytem v zahraničí, diplomaté, právnické osoby atd.) vydává občanům výpis centrální rejstřík trestů.

4) Osvědčení vydávaná konzulárními úřady

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • osvědčení o osobním stavu (rozvod, rozluka, zrušení manželství, registrované partnerství, zrušení registrovaného partnerství),
 • potvrzení o bydlišti (bydlišti a/nebo místě pobytu s uvedením či bez uvedení adres všech předchozích míst pobytu osoby),
 • osvědčení o státním občanství,
 • výpis z registrů,
 • osvědčení o složení domácnosti,
 • osvědčení o shodě příjmení.

5) Osvědčení vydávaná obecními úřady / federálním ministerstvem vnitra (SPF Intérieur)

 • potvrzení o trvalém pobytu,
 • potvrzení o trvalém pobytu s uvedením adres všech předchozích míst pobytu osoby,
 • potvrzení o skutečnosti, že osoba je naživu,
 • osvědčení o belgickém státním občanství,
 • prohlášení o společné domácnosti,
 • potvrzení o místě pobytu za účelem uzavření manželství,
 • potvrzení, že občan disponuje v Belgii volebním právem,
 • výpis z registrů.

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

1) Doklady osvědčující osobní stav

Vystavované obecními úřady nebo konzulárními úřady:

–        rodný list

–        oddací list

–        úmrtní list

2) Výpisy z evidence centrálního rejstříku trestů

–        trestní bezúhonnost

3) Osvědčení vydávaná konzulárními úřady

–        právní způsobilost k uzavření manželství

–        rodinný stav

4) Osvědčení vydávaná obecními úřady nebo federálním ministerstvem vnitra (SPF Intérieur)

–        potvrzení o trvalém pobytu –> příloha X,

–        potvrzení o trvalém pobytu s uvedením adres všech předchozích míst pobytu osoby –> příloha X,

–        potvrzení o skutečnosti, že osoba je naživu –> příloha II,

–        prohlášení o společné domácnosti –> příloha VII,

–        potvrzení o místě pobytu za účelem uzavření manželství –> příloha X.

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

V Belgii doposud není k dispozici seznam soudních překladatelů.

Zákon ze dne 10. dubna 2014, kterým se mění různá ustanovení za účelem zavedení celostátního registru právních znalců a za účelem vytvoření celostátního registru překladatelů, tlumočníků a překladatelů-tlumočníků (loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés), vstoupil v platnost dne 1. prosince 2016.

Tento právní předpis stanoví zřízení celostátního registru soudních překladatelů, tlumočníků a překladatelů–tlumočníků. Uvedený registr není dosud funkční.

Připravuje se nový návrh zákona, který bude regulovat další kroky týkající se tohoto registru. Až bude uvedený zákon přijat a registr zprovozněn, Belgie na něj Komisi poskytne internetový odkaz. Díky tomuto odkazu bude snadné vyhledat soudní překladatele pro příslušný jazyk a region, v němž působí, a přitom se veřejně nezpřístupní veškeré informace, které se překladatelů týkají.

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

1) Doklady osvědčující osobní stav:

–        obecní úřady

–        výpisy přímo z Databáze dokladů osvědčujících osobní stav (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC)

–        velvyslanectví a konzuláty Belgického království

–        federální ministerstvo zahraničních věcí, oddělení pro práva osob (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes)

2) Osvědčení vydávaná obecními úřady nebo federálním ministerstvem vnitra (SPF Intérieur), aplikace Mon dossier

–        federální ministerstvo vnitra, oddělení pro instituce a obyvatelstvo – vnitrostátní registr (SPF Intérieur – Direction générale Institutions et Population – Registre national)

3) Výpisy z evidence centrálního rejstříku trestů

Kopie výpisu z evidence rejstříku trestů nelze ověřovat. Platný je pouze originál.

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Informace k výpisům a osvědčením (nikoli k ověřeným kopiím)

1) Doklady osvědčující osobní stav:

–     logo obce NEBO logo BAEC NEBO logo konzulárního úřadu a Belgie

–     elektronická pečeť BAEC + odkaz / čárový kód za účelem ověření, zda kopie či výpis skutečně pochází z databáze BAEC.

2) Osvědčení vydávaná federálním ministerstvem vnitra (SPF Intérieur), aplikace Mon dossier:

Každý doklad je opatřen pečetí (elektronickou pečetí) Belgického království a je na něm uveden celý název orgánu „SPF Intérieur – Registre national“.

Jedná se o soubory ve formátu PDF, které nesou podpis úředníka vnitrostátního registru (Registre national) a jsou opatřeny všemi oficiálními logy.

Elektronická pečeť je viditelná v písmenech IBZ v záhlaví.

3) Výpisy z evidence centrálního rejstříku trestů

–         Výpisy vydávané obecními úřady

Výpis musí být opatřen datem a podpisem úředníka obecního úřadu. (Článek 10 královského výnosu ze dne 21. listopadu 2016.)

Z tohoto důvodu musí být v současné době výpisy vždy opatřeny autentickou pečetí, datem a podpisem starosty nebo jeho zástupce.

Vzhledem k tomu, že výpisy vydává centrální rejstřík trestů, musí být na každém dokladu viditelný podpis (oskenovaný) jeho ředitele.

Některé obecní úřady již vydávají elektronické výpisy.

–         Výpisy vydávané centrálním rejstříkem trestů

Doklad se opatří otiskem plastického razítka centrálního rejstříku trestů a podpisem úředníka, který výpis vydal.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Nic dalšího než výše uvedené.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 25/10/2019