Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentlige dokumenter

Nationale oplysninger og onlineformularer i relation til forordning nr. 2016/1191.


I juli 2016 vedtog EU en Link åbner i nyt vindueforordning om forenkling af cirkulationen af offentlige dokumenter mellem EU-landene. Forordningen har til formål at reducere bureaukratiet og omkostningerne for borgerne, når de har brug for at fremlægge et offentligt dokument, som er udstedt af myndighederne i et EU-land, for myndighederne i et andet EU-land. Ifølge forordningen skal offentlige dokumenter (f.eks. en fødselsattest, vielsesattest eller et notarielt dokument), der er udstedt i et EU-land, accepteres som værende ægte i et andet EU-land, uden at det er nødvendigt, at sådanne dokumenter er forsynet med et ægthedsstempel (apostille). De offentlige dokumenter, der er omfattet af forordningen, er navnlig dokumenter vedrørende civilstand (f.eks. fødsel, død, ægteskab, registreret partnerskab, adoption), men også vedrørende bopæl og ren straffeattest.

Ved forordningen afskaffes også forpligtelsen til i alle tilfælde at skulle forelægge bekræftede kopier og bekræftede oversættelser af offentlige dokumenter, der er udstedt i et andet EU-land. Ved forordningen indføres desuden en mulighed for at benytte sig af flersprogede standardformularer, som kan vedhæftes de offentlige dokumenter for at undgå krav om oversættelse. Forordningen regulerer ikke anerkendelse i et EU-land af indholdet eller retsvirkningerne af et offentligt dokument, der er udstedt i et andet EU-land. Anerkendelse af et sådant dokuments indhold eller retsvirkninger afhænger af reglerne i det modtagende land. Forordningen har fundet anvendelse siden den 16. februar 2019.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 27/02/2019