Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veřejné listiny

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 2016/1191


V červenci 2016 přijala Evropská unie Odkaz se otevře v novém okně.nařízení, které zjednodušuje pohyb některých veřejných listin mezi zeměmi EU. Cílem nařízení je omezit byrokracii a snížit občanům náklady, které vznikají v případě potřeby předložit veřejnou listinu vydanou orgány jedné země EU orgánům jiné země EU. Podle nařízení musí být veřejné listiny (například rodný list nebo oddací list) vydané v jedné zemi EU přijaty v jiné zemi EU jako pravé, aniž by tyto listiny musely mít ověřovací razítko (apostilu). K veřejným listinám, na něž se nařízení vztahuje, se řadí zejména listiny týkající se osobního stavu (např. narození, úmrtí, manželství, registrované partnerství, adopce), ale i místa pobytu a neexistence záznamu v trestním rejstříku.

Nařízení rovněž ruší povinnost ve všech případech předkládat ověřené kopie a ověřené překlady veřejných listin vydaných v jiné zemi EU. Zavádí nepovinné vícejazyčné standardní formuláře, které mohou být připojeny k veřejným listinám a díky nimž již překlad není nutný. Nařízení neupravuje uznávání obsahu veřejné listiny vydané v jedné zemi EU nebo jejích účinků jinou zemí EU. Uznávání takového obsahu nebo účinků závisí na právu přijímající země. Nařízení je použitelné od 16. února 2019.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 27/02/2019