Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Javne isprave - Finska


Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Finski i švedski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Javne isprave obuhvaćene Uredbom uključuju izvatke iz Sustava informacija o stanovništvu, isprave iz evidencija o osobnom stanju koje izdaju župe, izvatke iz kaznene evidencije kojima se potvrđuje nekažnjavanje te, u nekim slučajevima, sudske presude.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Finska je uvela sve višejezične standardne obrasce s izuzetkom obrasca iz Priloga VIII. (sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva). Osim Priloga XI. (nepostojanje kaznene evidencije), svi uključuju rubrike unosa za pojedinače zemlje.

Izvadci iz Sustava informacija o stanovništvu mogu se priložiti uz standardni obrazac s podacima o rođenjima, živim i preminulim osobama, braku, registriranim partnerstvima te prebivalištu i boravištu. Uz standardni obrazac može se priložiti i potvrda o pravu na temelju finskog prava na sklapanje braka pred stranim tijelom. Može se priložiti i izvadak iz kaznene evidencije kojim se potvrđuje nekažnjavanje .

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Finska ima sustav ovlaštenih prevoditelja kojim upravlja odbor ispitivača koji surađuju s finskom Nacionalnom agencijom za obrazovanje. Odbor ispitivača vodi bazu podataka ovlaštenih prevoditelja:Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Javni bilježnici izrađuju ovjerene preslike. Javni bilježnici službenici su matičnog ureda. U Ålandu javni bilježnici djeluju u okviru državne službe u Ålandu.

Podaci za kontakt matičnih ureda:

Internetska stranica na engleskom jeziku: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/

Internetska stranica na finskom jeziku: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/

Osim toga, predstavništva Finske u inozemstvu obavljaju određene javnobilježničke poslove te izdaju ovjerene preslike.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Ovjerena preslika nosi potpis ovlaštenog prevoditelja. Status prevoditelja može se provjeriti u navedenom registru ovlaštenih prevoditelja.

Ovjerene preslike koje su izradili javni bilježnici zaposleni u matičnom uredu mogu se prepoznati po okruglom pečatu s prikazom lava u sredini. Usto nose i potpis i ime javnog bilježnika.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Vidjeti prethodno navedeno.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 28/09/2020