Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publiskie dokumenti - Somija


24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Somu un zviedru valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Publiskie dokumenti, kas ietilpst Regulas darbības jomā, ir izraksti no Iedzīvotāju informācijas sistēmas, ciemu izdoti civilstāvokli apliecinoši dokumenti, izraksti no sodu reģistra par sodāmības neesību un atsevišķos gadījumos arī tiesas spriedumi.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Somija ir ieviesusi visas daudzvalodu standarta veidlapas, izņemot VIII pielikumu (spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās). Visās, izņemot XI pielikumu (sodāmības neesība), ir iekļauti konkrētām valstīm domāti standarta ierakstu nosaukumi.

Izrakstus no Iedzīvotāju informācijas sistēmas var pievienot standarta veidlapai ar informāciju par dzimšanas faktiem, dzīvajām personām, mirušajām personām, laulību, reģistrētām partnerattiecībām, domicilu un uzturēšanās vietu. Standarta veidlapai var pievienot arī apliecinājumu par tiesībām saskaņā ar Somijas tiesību aktiem stāties laulībā ārvalstu iestādē. Var pievienot arī izrakstu no sodu reģistra par sodāmības neesību.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Somijā ir pilnvarotu tulkotāju sistēma, ko pārvalda pārbaudītāju valde, kas sadarbojas ar Somijas Nacionālo izglītības aģentūru. Pārbaudītāju valde uztur pilnvarotu tulkotāju datubāzi: Saite atveras jaunā logāhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Apliecinātas kopijas izdod notāri. Notāri ir reģistrācijas biroju amatpersonas. Olandē notāri darbojas Olandes Valsts departamenta pakļautībā.

Reģistrācijas biroju kontaktinformācija:

Tīmekļa vietne angļu valodā: Saite atveras jaunā logāhttp://www.maistraatti.fi/en/List-of-local-register-offices/

Tīmekļa vietne somu valodā: Saite atveras jaunā logāhttp://www.maistraatti.fi/fi/Kaikki-maistraatit/

Noteiktas notāru funkcijas pilda un apliecinātas kopijas izdod arī Somijas pārstāvniecības ārvalstīs.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Uz apliecinātas kopijas ir pilnvarotā tulkotāja paraksts. Tulkotāju var pārbaudīt iepriekš minētajā pilnvaroto tulkotāju reģistrā.

Reģistrācijas birojā strādājoša notāra apliecinātas kopijas var atpazīt pēc apaļa zīmoga ar lauvas emblēmu vidū. Uz tām ir arī notāra paraksts un vārds.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Skatīt iepriekš.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 28/09/2020