Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veřejné listiny - Chorvatsko


Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Čl. 24 odst. 1 písm. a) - jazyky, v nichž členský stát přijímá veřejné listiny, jež mají být předkládány jeho orgánům podle čl. 6 odst. 1 písm. a)

Chorvatská republika přijímá veřejné listiny pouze v chorvatštině, tj. nepřijme žádné veřejné listiny v jiných úředních jazycích členských států EU.

Čl. 24 odst. 1 písm. b) - orientační seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení

Seznam veřejných listin, na něž se vztahuje toto nařízení:

– rodný list (rodni list) (příloha I)

– úmrtní list (smrtni list) (příloha III)

– oddací list (vjenčani list) (příloha IV)

– doklad o osobním stavu (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (příloha VI)

– doklad o registrovaném partnerství (potvrda o životnom partnerstvu) (příloha VII)

– potvrzení o bydlišti a/nebo pobytu (vjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (příloha X)

– doklad o neexistenci záznamu v trestním rejstříku (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (příloha XI)

Pozn.: Vydávání veřejných listin uvedených v přílohách I–VII spadá do příslušnosti ministerstva státní správy (Ministarstvo uprave), veřejné listiny uvedené v příloze X spadají pod ministerstvo vnitra (Ministarstvo unutarnjih poslova) a vydávání listin uvedených v příloze XI spadá do příslušnosti ministerstva spravedlnosti (Ministarstvo pravosuđa).

Čl. 24 odst. 1 písm. c) - seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad

Seznam veřejných listin, k nimž mohou být přiloženy vícejazyčné standardní formuláře jako vhodná pomůcka pro překlad:

– rodný list (příloha I)

– úmrtní list (příloha III)

– oddací list (příloha IV)

– doklad o osobním stavu (příloha VI)

– doklad o registrovaném partnerství (příloha VII)

– potvrzení o bydlišti a/nebo pobytu (příloha X)

– doklad o neexistenci záznamu v trestním rejstříku (příloha XI)

Čl. 24 odst. 1 písm. d) - seznam osob oprávněných v souladu s vnitrostátními právními předpisy k vyhotovování ověřených překladů, pokud takový seznam existuje

Osoby způsobilé k vyhotovování ověřených překladů veřejných listin jsou v souladu s chorvatskými právními předpisy soudní tlumočníci.

Odkaz na aktualizovaný seznam soudních tlumočníků zveřejněný na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti:

Odkaz se otevře v novém okně.https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Čl. 24 odst. 1 písm. e) - orientační seznam druhů orgánů, které jsou podle vnitrostátního práva zmocněny k vyhotovování ověřených kopií

Osoby způsobilé k vydávání ověřených kopií veřejných listin jsou v souladu s chorvatskými právními předpisy notáři a seznam těchto osob, tj. seznam notářů, vede Správní výbor notářské komory Chorvatské republiky. Seznam je k dispozici na internetových stránkách komory – Odkaz se otevře v novém okně.http://www.hjk.hr/Uredi

Čl. 24 odst. 1 písm. f) - informace o způsobech, jimiž lze identifikovat ověřené překlady a ověřené kopie

Prostředkem identifikace ověřených překladů a ověřených kopií je jednoduchá vizuální kontrola, jelikož každý překlad a každá kopie je opatřen/a soudní razítkem soudního tlumočníka nebo notáře, jímž se jasně označuje, že se jedná o překlad nebo kopii.

Čl. 24 odst. 1 písm. g) - informace o zvláštních charakteristikách ověřených kopií

Zvláštním znakem ověřené kopie je právě otisk razítka notáře, který přesnou kopii vyhotovil.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 26/08/2019