Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Javne isprave

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 2016/1191


U srpnju 2016. Europska unija donijela je Poveznica se otvara u novom prozoruUredbu kojom se pojednostavnjuje optjecaj određenih javnih isprava među državama članicama. Cilj je Uredbe smanjiti birokraciju i troškove za građane koji moraju predočiti javnu ispravu koju su izdala tijela neke države članice EU-a tijelima druge države članice. U skladu s Uredbom javne isprave (primjerice, rodni ili vjenčani list) izdane u državi članici moraju biti prihvaćene kao vjerodostojne u drugoj državi članici bez pečata o potvrdi autentičnosti (apostila). Javne isprave obuhvaćene Uredbom su konkretno isprave iz evidencija o osobnom stanju (primjerice o rođenju, smrti, braku, registriranom partnerstvu, posvojenju), ali i isprave o boravištu i nepostojanju kaznene evidencije.

Uredbom se također ukida obveza da se u svim slučajevima dostavljaju ovjerene kopije i ovjereni prijevodi javnih isprava koje su izdane u drugoj državi članici. Uvode se neobvezni višejezični standardni obrasci koji se mogu priložiti javnim ispravama kako bi se izbjegla potreba za prevođenjem. Uredbom nije uređeno priznavanje u državi članici sadržaja ili učinaka javne isprave izdane u drugoj državi članici. Priznavanje sadržaja ili učinaka ovisi o pravu države primateljice. Uredba se primjenjuje od 16. veljače 2019.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 27/02/2019