Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Viešieji dokumentai

Su Reglamentu Nr. 2016/1191 susijusi informacija apie konkrečią šalį ir elektroninės formos


2016 m. liepos mėn. Europos Sąjunga priėmė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasreglamentą, kuriuo supaprastinamas tam tikrų viešųjų dokumentų judėjimas tarp ES šalių. Šiuo reglamentu siekiama sumažinti biurokratizmą ir išlaidas piliečiams, susijusius su būtinybe pateikti vienos ES šalies institucijų išduotą viešąjį dokumentą kitos ES šalies institucijoms. Pagal šį reglamentą vienoje ES valstybėje narėje išduoti viešieji dokumentai (pvz., gimimo liudijimas arba santuokos notarinis dokumentas) turi būti pripažinti autentiškais kitoje ES šalyje nereikalaujant autentiškumą patvirtinančio antspaudo (apostilės). Viešieji dokumentai, kuriems taikomas šis reglamentas, visų pirma yra susiję su civiline būkle (pvz., gimimu, mirtimi, santuoka, registruota partneryste, įvaikinimu), taip pat teistumo nebuvimo patvirtinimo faktu.

Reglamentu taip pat panaikinama prievolė visais atvejais teikti kitos ES šalies išduotų viešųjų dokumentų patvirtintas kopijas ir patvirtintus vertimus. Siekiant išvengti vertimo reikalavimo, šiuo reglamentu nustatytos neprivalomos daugiakalbės standartinės formos, kurios gali būti pridedamos prie viešųjų dokumentų. Reglamentu nenustatytas vienoje ES šalyje išduoto viešojo dokumento turinio ar poveikio pripažinimas kitoje ES šalyje. Tokio turinio ar poveikio pripažinimas priklauso nuo priimančiosios šalies teisės. Reglamentas taikomas nuo 2019 m. vasario 16 d.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 27/02/2019