Javne isprave - Nizozemska

Vrati normalni prikaz Spremi kao PDF

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Prihvaćaju se samo isprave na nizozemskom jeziku.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Sve javne isprave navedene u članku 2. stavku 1. Uredbe, uz iznimku isprava koje se odnose na sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva (drugi dio točke (g)) i isprava o nepostojanju kaznene evidencije (točka (m)), s obzirom na to da se u Nizozemskoj takve isprave ne upotrebljavaju. Primjeri javnih isprava obuhvaćenih Uredbom akti su koji se odnose na sljedeće:

(a) rođenje

(b) činjenicu da je osoba živa

(c) smrt

(d) ime

(e) sklapanje braka, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje

(f) razvod, zakonsku rastavu ili poništenje braka

(g) registrirano partnerstvo

(h) razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonsku rastavu ili poništenje registriranog partnerstva

(i) roditeljstvo

(j) posvojenje

(k) prebivalište i/ili boravište

(l) državljanstvo.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Isprave o rođenju, činjenici da je osoba živa, smrti, sklapanju braka, sposobnosti za sklapanje braka, bračnom stanju, registriranom partnerstvu i prebivalištu i/ili boravištu.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Cjelovit popis zaprisegnutih tumača i prevoditelja može se pronaći u Poveznica se otvara u novom prozoruRegistru zaprisegnutih tumača i prevoditelja.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

– općine; za javne isprave koje su ovlaštene izdavati

– konzularna predstavništva; za javne isprave koje su ovlaštena izdavati.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

U ovjerenim će se preslikama navesti da su informacije koje one sadržavaju preuzete iz izvornika ili baze podataka. Preslika će sadržavati potpis službenika koji je nadležan za izdavanje te isprave i mjesto i datum izdavanja isprave. Preslike će uglavnom sadržavati i službeni pečat.

U ovjerenim će se preslikama navesti da isprava odgovara izvorniku. Preslika će sadržavati potpis službenika koji je nadležan za izdavanje te isprave i mjesto i datum izdavanja isprave.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

U ovjerenim će se preslikama navesti da isprava odgovara izvorniku. Preslika će sadržavati potpis službenika koji je nadležan za izdavanje te isprave i mjesto i datum izdavanja isprave.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 20/04/2020