Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Tietoa virallisten ilmoitusten julkaisemisesta verkossa EU-maissa


Virallinen ilmoitus on oikeudellinen tai hallinnollinen ilmoitus, joka ei ole lainsäädäntöä eikä sisällä sitovia sääntöjä ja joka julkaistaan sähköisessä muodossa valtion virallisessa lehdessä.

Monet EU-maat julkaisevat viralliset ilmoitukset verkossa. Julkaisemiseen sovellettavat lainsäädäntökehys ja käytännöt kuitenkin vaihtelevat maittain. Jotta ilmoitukset olisivat helpommin saatavilla, tähän on koottu tiedot virallisten ilmoitusten julkaisemisesta verkossa eri EU-maissa.

Kansallisten sivujen sisältö kuvastaa kunkin EU-maan tilannetta.

Tietoa kunkin maan tilanteesta saa napsauttamalla kyseisen maan lippua.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 20/05/2019

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Tanska


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan virallisessa lehdessä (Statstidende) osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://statstidende.dk/.

Virallista lehteä julkaistiin myös painetussa muodossa 14. lokakuuta 2005 asti.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Virallisessa lehdessä julkaistaan lakisääteisiä ilmoituksia, joilla on oikeusvaikutuksia kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Lisäksi siinä julkaistaan eräitä muita ilmoituksia.
Ilmoitukset koskevat mm. kuolinpesiä (esim. velkojille osoitettu proklama), konkurssipesiä (esim. konkurssiinasettamispäätös konkursdekret) ja uudelleenjärjestelyjä. Lisäksi julkaistaan haasteita ja muita vastaavia kutsuja oikeuteen, ilmoituksia pakkohuutokaupoista sekä vaaleja ja kansanäänestyksiä koskevia ilmoituksia.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Tuomioistuinten, asianajajien, julkisten laitosten ja yksityisten yritysten.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Sekä yksittäiset haut että pysyvät haut ovat saatavilla maksutta (ks. jäljempänä).

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Virallista lehteä on julkaistu sähköisessä muodossa vuodesta 2000. Sitä on 15. lokakuuta 2005 alkaen julkaistu ainoastaan sähköisessä muodossa.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

On mahdollista luoda pysyviä hakuja. Se on maksutonta mutta edellyttää rekisteröitymistä.
Lisäksi on mahdollista tilata päivän virallisesta lehdestä PDF-versio. Tämä tarkoittaa sitä, että virallisen lehden ilmestymispäivinä se lähetetään tilaajille automaattisesti sähköpostitse PDF-muodossa.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Avoin data on kaikkien saatavilla REST-haulla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://statstidende.dk. Virallisen lehden tekninen kehittäminen on parhaillaan käynnissä. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös, säilytetäänkö tämä hakumahdollisuus.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 27/08/2019

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Saksa


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Koska Saksan liittotasavalta on liittovaltio, osavaltiot päättävät virallisten ilmoitustensa julkaisemista itse. Osavaltioilla on tätä varten omia internetportaaleja, jotka ovat osittain yhteydessä liittovaltion ja osavaltioiden oikeusportaaliin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanJustizportal des Bundes und der Länder). Seuraavat tiedot koskevat ainoastaan liittovaltion julkaisuja:

Ilmoitusväline Julkistamisen laajuus
Linkki avautuu uuteen ikkunaanBundesgesetzblatt Ainoastaan virallisen julkaisun sähköinen jäljennös
Linkki avautuu uuteen ikkunaanBundesanzeiger

Julkishallinnon osa; oikeuslaitoksen osa
(pelkästään sähköisessä muodossa)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBundessteuerblatt Paperilla ja sähköisessä muodossa
Linkki avautuu uuteen ikkunaanGemeinsames Ministerialblatt Paperilla ja sähköisessä muodossa
Linkki avautuu uuteen ikkunaanVerkehrsblatt Paperilla ja sähköisessä muodossa

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Ilmoitusväline Ilmoituslajit
Bundesgesetzblatt Lait, valtiosopimukset, asetukset, ilmoitukset, määräykset, ohjeet ja eräät perustuslakituomioistuimen ratkaisut
Bundesanzeiger Asetukset, muut viralliset ilmoitukset, tarjouspyynnöt ja ohjeet sekä tuomioistuinten ilmoitukset. Tuomioistuinten ilmoituksia ovat tuomioistuinten julkaisut, jotka koskevat pääomasijoitusriidoissa noudatettavasta menettelystä (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz) annetussa laissa säädettyä kannerekisteriä, julkiset tiedoksiannot, rikosasiat, henkilöiden ja asiakirjojen kuulutukset, päätöstuomiot, mitättömäksi julistamiset ja muut päätökset, kolmansille osoitetut kutsut osallistua menettelyyn, konkurssi- ja maksukyvyttömyysmenettelyt sekä nimettömänä ja salanimellä teoksen julkaisseiden rekisteri.
Bundessteuerblatt Verolainsäädäntö ja hallinnolliset ohjeet, liittovaltion verotuomioistuimen (Bundesfinanzhof) tuomiot
Gemeinsames Ministerialblatt Verolainsäädäntö ja hallinnolliset ohjeet, liittovaltion verotuomioistuimen (Bundesfinanzhof) tuomiot
Verkehrsblatt Liikennettä koskevat viralliset määräykset, ilmoitukset moottoriajoneuvojen kadonneista rekisteriotteista ja omistustodistuksista

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Ilmoitusväline Julkaisija
Bundesgesetzblatt Liittovaltion viranomaiset
Bundesanzeiger Liittovaltion ja osavaltioiden viranomaiset sekä tuomioistuimet ja syyttäjälaitos
Bundessteuerblatt Liittovaltion valtionvarainministeriö ja osavaltioiden korkeimmat finanssiviranomaiset
Gemeinsames Ministerialblatt Kaikki liittovaltion ministeriöt, jotka on mainittu etusivulla
Verkehrsblatt Kaikki liittovaltion ministeriöt ja osavaltioiden rekisteriviranomaiset

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Ilmoitusväline Maksuton
Bundesgesetzblatt Kyllä (vain lukuoikeus)
Bundesanzeiger Kyllä
Bundessteuerblatt Osittain (poikkeuksena aivan tuoreet ja vanhemmat julkaisut)
Gemeinsames Ministerialblatt Ainoastaan sisällysluettelon osalta
Verkehrsblatt Ainoastaan virallisten ilmoitusten otsikot (sisältö maksaa)

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Ilmoitusväline Hakukriteerit
Bundesgesetzblatt

Maksuttoman käytön yhteydessä ei voi tehdä hakuja

Maksullisen käytön yhteydessä:
kokotekstihaku, haku täsmällisellä ilmauksella, otsikolla, lyhenteellä, laatimispäivällä, julkaisupäivällä ja Bundesgesetzblattin osalla

Bundesanzeiger Ilmaisu, osa, julkaisupäivä, julkaisutyyppi, julkaiseva viranomainen/tuomioistuin (julkishallinnon osa ja oikeuslaitoksen osa); alkuperä, otsikko (julkishallinnon osa); asiakirjan viitetiedot (oikeuslaitoksen osa)
Bundessteuerblatt Verolaji, asiakirjalaji, säännösketju, päivämäärä, viitenumero, asiakirjanumero, osavaltio, aihe, alkuperä
Gemeinsames Ministerialblatt Lehden numero, sivun numero, vuosi ja kokotekstihaku
Verkehrsblatt Aihe, otsikko, hakusanat, päivämäärä, määräyksen numero

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Ilmoitusväline Mistä lähtien sähköisesti saatavilla
Bundesgesetzblatt

Lehden osa 1 julkaistu sähköisessä muodossa samaan aikaan kuin painettu versio vuodesta 1998; lehden osa 2 julkaistu sähköisessä muodossa samaan aikaan kuin painettu versio vuodesta 1999;

hakumahdollisuus alkaa 23.5.1949 julkaistusta numerosta

Bundesanzeiger

Yksittäisiä julkaisuja 30.8.2002 alkaen
Kokonaisuudessaan 1.4.2012 alkaen

Bundessteuerblatt Hakumahdollisuus vuodesta 1992 alkaen
Gemeinsames Ministerialblatt Hakumahdollisuus vuodesta 1950 alkaen
Verkehrsblatt Hakumahdollisuus vuodesta 1947 alkaen

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ilmoitusväline Automaattinen haku Avoin data
Bundesgesetzblatt Ei Ei
Bundesanzeiger Ainoastaan maksullisen tietopalvelun yhteydessä Ei
Bundessteuerblatt Ei Ei
Gemeinsames Ministerialblatt Ei, ainoastaan lehden seuraavan numeron julkaisuajankohta ilmoitetaan Ei
Verkehrsblatt Ei Ei

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 29/08/2019

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Viro


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Keskeiset yleisölle osoitetut ilmoitukset julkaistaan internetissä virallisten ilmoitusten verkkosivustolla Ametlikud Teadaanded. Joissakin tapauksissa säädetään ilmoitusten julkaisemisesta myös sanomalehdissä.

Ametlikud Teadaanded on valtion tietojärjestelmään kuuluva tietokokoelma, ja se on 1. heinäkuuta 2003 alkaen ilmestynyt ainoastaan nettiversiona. Se on kaikille maksutta avoin osoitteessaLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Ametlikud Teadaanded -verkkosivustolla julkaistaan erilaisia ilmoituksia ja kutsuja, joiden julkaisemisesta säädetään laissa, hallituksen määräyksessä tai ministerin asetuksessa.

Siinä julkaistaan ilmoituksia kahdessa eri tarkoituksessa:

 1. Ilmoitukset, joilla annetaan jotakin tiedoksi tietylle henkilölle ja joita ei yksityisyyden suojan varmistamiseksi saa käyttää uudelleen. Näiden tietojen julkaisemisaikaa on rajoitettu, ja julkaisun päätyttyä niihin sovelletaan pääsyrajoituksia. Niihin ei sovelleta uudelleenkäyttövaatimuksia.
 2. Ilmoitukset, joilla annetaan jotakin tiedoksi suurelle yleisölle ja joita voidaan käyttää uudelleen koneluettavassa muodossa.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Ametlikud Teadaanded -verkkosivustolla julkaistaan valtion viranomaisten, paikallisviranomaisten sekä notaarien ja haastemiesten virkatehtäviin liittyviä ilmoituksia. Lisäksi julkaistaan yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden ilmoituksia, joiden julkaisuvelvoite johtuu laista tai jotka julkaistaan tiedotustarkoituksessa yleisen edun nimissä (esim. yhtiön jakautuminen tai likvidaatio).

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kaikki Ametlikud Teadaanded -verkkosivustolla julkaistut ilmoitukset ovat saatavilla maksutta.

Jos ilmoitus julkaistaan yksityishenkilön pyynnöstä (esim. jonkin asiakirjan katoamisen vuoksi), peritään valtion käsittelymaksu.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Julkaistuja ilmoituksia voi hakea tyypin, otsikon, julkaisijan tai vaikutusalueen mukaan sekä tekstihaulla.

Ilmoituksia voi tilata Minu Ametlikud Teadaanned -palvelun kautta omaan sähköpostiin. Palvelussa jokainen voi myös tarkastella itseään koskevia ilmoituksia, joiden julkaisuaika on päättynyt ja jotka on siirretty arkistoon. Tietylle henkilölle suunnatun ilmoituksen julkaisuaika päättyy, kun ilmoitus on täyttänyt tarkoituksensa. Silloin se myös arkistoidaan. Näin tapahtuu myös silloin kun ilmoitus on annettu jollekulle tiedoksi ja tämä henkilö on kirjautunut henkilökortillaan Minu Ametlikud Teadanned -palveluun ja näin vahvistanut ilmoituksen vastaanottamisen.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

1. heinäkuuta 2003 lähtien. Ametlikud Teadaanned -verkkosivustolla on pääsy myös aiemmin paperiversiona tiedotustarkoituksessa julkaistuihin ilmoituksiin.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ilmoituksia voi tilata sähköpostiinsa, ja niitä voi myös tallentaa Minu Ametlikud Teadanned -palvelussa. Palveluun kirjaudutaan tunnistautumalla henkilökortilla tai mobiilihenkilökortilla. Palvelussa voi tarkastella omia arkistoituja ilmoituksiaan ja sitä, kuka muu niitä on käynyt katsomassa.

Ametlikud Teadanned -verkkosivustolla voi hakea ja käyttää ilmoituksia uudelleen myös URI-tunnisteiden avulla. URI-tunnisteen yksikäsitteisyys riippuu URI-komponenttien määrästä. URI-tunnisteen avulla voi avata yhden tai useamman julkaistun ilmoituksen HTML-muodossa (joka vastaa hakutulosta) taikka XML- tai XML-RDF-tiedostona.

URI-tunnisteen avulla voi avata julkisesti saatavilla olevia ilmoituksia, joita ei ole annettu tiedoksi kenellekään tietylle henkilölle tai joiden julkaiseminen ei ole vielä päättynyt.

URI-tunnisteen käyttäminen edellyttää sellaista internetosoitetta, joka vastaa ilmoituksen julkaisutietoja.

Tarkemmat ohjeet URI-pohjaista hakua varten ovat sivulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Avoimen datan muodossa ovat saatavilla ilmoitukset, joita ei ole annettu tiedoksi tietylle henkilölle vaan jotka on julkaistu tiedotustarkoituksessa. Ilmoitukset, joiden julkaiseminen on päättynyt ja jotka on arkistoitu, eivät ole saatavilla avoimena datana.

Avoin data on ladattavissa reaaliaikaisesti URI-tunnisteiden avulla. URI-tunnisteen yksikäsitteisyys riippuu URI-komponenttien määrästä. URI-tunnisteen avulla voi avata yhden tai useamman julkaistun ilmoituksen HTML-muodossa (joka vastaa hakutulosta) taikka XML- tai XML-RDF-tiedostona. URI-tunnisteen käyttäminen edellyttää sellaista internetosoitetta, joka vastaa ilmoituksen julkaisutietoja.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 14/05/2019

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Kreikka


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanValtion kirjapaino (Ehtnikó Typografeío): ilmoitukset julkaistaan Kreikan virallisessa lehdessä (Efimerída tis Kyvérnisis).
Organisaatiot, jotka käyttävät valtion kirjapainoa, maksavat painotuotteidensa painokustannukset tai toimittavat työssä tarvittavat materiaalit. Kustannusten laskemisesta vastaa valtion kirjapainon henkilöstöstä koottu pysyvä komitea, jonka kolme jäsentä ovat kirjapainon erityissihteerin nimittämiä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAvoimuusportaali (Diávgeia)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKorkein oikeus (Àreios Págos)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreikan valtioneuvosto (Simvúlio Epikratías)

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Valtion kirjapaino: katso lain nro 3469/2006 7 §

Avoimuusportaali: katso lain nro 3861/2010 2 §

Korkein oikeus: siviili- ja rikosoikeudellisten päätösten haku vuodesta 2007 eteenpäin

Kreikan valtioneuvosto: hallinto-oikeudellisten päätösten haku

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Valtion kirjapaino: julkaisee ilmoituksia viranomaisten ja julkisyhteisöjen pyynnöstä

Avoimuusportaali: Ilmoituksen julkaiseva organisaatio julkaisee lain 3861/2010 2 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset välittömästi tässä portaalissa.

Korkein oikeus: julkaisee omat ilmoituksensa

Kreikan valtioneuvosto: julkaisee omat ilmoituksensa

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

KYLLÄ

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Hakukriteerinä voi käyttää termejä, avainsanoja ja -ilmauksia, viitenumeroa, päätöksen numeroa, lehden numeroa, aihetta, luokkaa, lajia, organisaatiota, päiväystä.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Valtion kirjapaino: 1997

Avoimuusportaali: 2010

Korkein oikeus: 2007

Kreikan valtioneuvosto: 2016

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

EI

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

KYLLÄ
Jokainen organisaatio vastaa hallinnoimiensa virallisten ilmoitusten tietokannan toiminnasta ja sisällöstä. Sen vuoksi kukin organisaatio säilyttää tietovaraston ja/tai tekniset tiedot omassa sisäisessä tietokannassaan.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 01/07/2019

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Espanja


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan Espanjan eri hallintotasojen virallisissa lehdissä.

Kaikkien lehtien sähköiset versiot ovat virallisia ja todistusvoimaisia, ja niillä on tietokantapalvelut, joiden avulla julkaistuja ilmoituksia voi hakea.

Verkkosivustot:

Valtio: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.boe.es/

17 itsehallintoaluetta ja 2 autonomista erillisaluetta: linkit verkkolehtiin löytyvät sivustolta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Paikallisviranomaiset (maakuntien viralliset lehdet): linkit verkkolehtiin löytyvät sivustolta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

 • hallintotoimia (henkilöstöasiat, hallinnolliset päätökset, päätökset erilaisten hallinnollisten toimien julkistamisesta)
 • julkisia hankintoja koskevia ilmoituksia
 • epäonnistuneita tiedoksiantoja koskevia ilmoituksia
 • eräitä tuomioistuinten julkaisemia ilmoituksia

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Julkishallinnon kaikkien tasojen ilmoituksia, kunkin omassa virallisessa lehdessä.

Tuomioistuinten ilmoituksia.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

 • vapaa tekstihaku (myös henkilön nimellä)
 • ilmoitustyypin perusteella
 • ilmoituksen julkaisevan organisaation perusteella
 • antamispäivän perusteella
 • julkaisupäivän perusteella
 • virallisen numeron perusteella

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Virallisten lehtien sähköisen julkaisemisen salliva laki hyväksyttiin vuonna 2007.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kyllä, kun on kyse valtion virallisesta lehdestä ja useimpien itsehallinto- ja erillisalueiden virallisista lehdistä. Maakuntien lehdissä se ei ole vielä mahdollista.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Datan avoimuus riippuu virallisesta lehdestä. Joidenkin lehtien data on avointa ja xml-muodossa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 20/06/2019

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Kroatia


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan Kroatian virallisen lehden (Narodne Novine) verkkosivuilla ja oikeusministeriön sähköisellä ilmoitustaululla (e-Oglasna). Kaikki viralliset ilmoitukset ovat julkisesti saatavilla sähköisessä muodossa, mutta ainoastaan paperiversio on oikeudellisesti pätevä, eli sillä on oikeusvaikutus.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://narodne-novine.nn.hr/ (virallinen lehti)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (oikeusministeriön sähköinen ilmoitustaulu)

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Ilmoituksia julkaistaan julkista hankinnoista, sähköisistä huutokaupoista, käyttöoikeussopimuksista, tarjouskilpailuista, virkamieskilpailuista, likvidaatioista ja kaupparekisterimerkinnöistä. Lisäksi julkaistaan yrityksiä koskevia ilmoituksia, mm. kauppakamareiden ilmoituksia, päätökset tavallisen ja yksinkertaistetun konkurssimenettelyn aloittamisesta, päätökset luonnollisten henkilöiden oikeustoimikelvottomuudesta, tuomioistuinten ja notaarien ilmoituksia jne.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

 • virallinen lehti
 • oikeusministeriön sähköisellä ilmoitustaululla julkaistaan tuomioistuinten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten konkurssimenettelyssä tekemät päätökset (menettelyn aloittamispäätökset, haasteet); ministeriö huolehtii ilmoitustaulun perustana olevan tietojärjestelmän ylläpidosta.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä, ilmoitukset ovat maksuttomia.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Virallisen lehden verkkosivuilla hakukriteerinä voi käyttää hakusanaa tai ilmoituksen päivämäärää, tyyppiä tai aihepiiriä (esim. valuuttakurssi).

Sähköisessä ilmoitustaulussa hakuja voi tehdä asiakirjan viitenumeron tai nimen, ilmoituksen aihepiirin tai yksilöllisen numerotunnuksen mukaan.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Virallisen lehden verkkosivuilla ilmoituksia on julkaistu tammikuusta 2014 lähtien.

Oikeusministeriön sähköinen ilmoitustaulu on ollut käytössä 1. marraskuuta 2014 lähtien.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Virallinen lehti sisältää julkisia hankintamenettelyjä koskevien virallisten ilmoitusten ilmoitusjärjestelmän (julkisten hankintojen portaali). Ilmoitukset loppukäyttäjille lähetetään sähköpostiosoitteeseen tai henkilökohtaiseen sähköiseen postilaatikkoon.

Sähköisessä ilmoitustaulussa ei ole järjestelmää, joka ilmoittaisi käyttäjille julkaistuista ilmoituksista. Ainoan poikkeuksen muodostavat verohallinto (Porezna uprava) ja rahoitusvirasto (Financijska agencija, FINA). Niiden käyttöön oikeusministeriö on perustanut verkkopalvelun, jonka välityksellä ne voivat ladata sähköisen ilmoitustaulun sisältämiä tietoja päivittäin (useaan kertaan).

Viralliset ilmoitukset eivät ole saatavilla avoimena datana.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Viralliset ilmoitukset eivät ole saatavilla avoimena datana.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 30/10/2018

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Kypros


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan painettuna, jolloin ne ovat oikeudellisesti sitovia, sekä internetissä, jossa ne ovat vapaasti saatavilla verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Ilmoitustyyppejä: julkisen sektorin avoimet työpaikat, julkiset tarjouskilpailut, pakkolunastukset, haltuunotot, nimitykset, ylennykset, vahvistukset, nimitysten peruuttamiset, eläkkeelle siirtymiset, viransijaisten nimitykset, eroilmoitukset, ministerien nimitykset, kuolinilmoitukset, tasavallan presidentin saapumiset, lähdöt ja viransijaiset, tasavallan presidentin vahvistamat nimitykset, ministerineuvoston ja parlamentin päätökset, hallituksen tai parlamentin lainsäädäntöehdotukset, kansainväliset sopimukset, organisaatiokaaviot sekä esim. yhtiölaissa edellytetyt ilmoitukset.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

 • Valtio
 • Puolijulkiset organisaatiot
 • Paikallisviranomaiset
 • Henkilöt (asianajajat) yhtiölain säännösten nojalla

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Hakuja voi tehdä kaikkeen Kyproksen virallisessa lehdessä (Epísimi Efimerída) julkaistuun aineistoon.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Alkaen 10. joulukuuta 2004.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ei

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Viralliset ilmoitukset ovat saatavilla vapaasti avoimena datana valtion kirjapainon (Kyvernitikó Typografeío) verkkosivustolla: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mof.gov.cy/gpo


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 31/10/2019

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Latvia


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Latviassa viralliset ilmoitukset julkaistaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian tasavallan virallisessa lehdessä ”Latvijas Vēstnesis”.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Virallisessa lehdessä julkaistaan seuraavantyyppisiä ilmoituksia:

 • Avoimia virkoja koskevat tiedot
 • Toimintakertomukset
 • Asiakirjojen ja leimasinten peruutukset
 • Euroopan taloudellisten eturyhmien rekisteritiedot
 • Huutokaupat
 • Kaupparekisteritiedot
 • Aviovarallisuussuhteet
 • Perintöjä koskevat tiedot
 • Osakkeenomistajille ja jäsenille osoitetut ilmoitukset
 • Velkojille osoitetut ilmoitukset
 • Aluesuunnittelua koskevat ilmoitukset
 • Hankintojen ja palvelunsuoritusten tilaukset
 • Valtuutusten peruutukset
 • Poliittisten puolueiden rekisteritiedot
 • Yksityistämisiä koskevat tiedot
 • Väitöskirjat
 • Oikeuden päätökset
 • Velkojen maksukehotukset
 • Haasteet oikeuteen
 • Yritysrekisteritiedot
 • Valtiovarainministeriö
 • Muut ilmoitukset

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Virallisessa lehdessä julkaistaan niin julkisten laitosten ja elinten kuin yksityisten osapuolten lähettämiä virallisia ilmoituksia (merkinnät julkisiin rekistereihin, julkisten elinten ja näiden virkailijoiden sekä yksityishenkilöiden toimittamat ilmoitukset tai tiedot), jos niiden virallista julkaisemista edellytetään lainsäädännössä.
Linkki avautuu uuteen ikkunaanLuettelo virallista julkaisua edellyttävistä laeista.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

On mahdollista tehdä vapaamuotoisia tekstihakuja.
Hakutuloksia voi rajata julkaisuvuoden tai ilmoitustyypin mukaan.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Kaikki virallisen lehden sähköiset versiot ovat saatavilla virallisen lehden verkkosivuilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.vestnesis.lv sen perustamisesta 25.2.1993 alkaen.
Ennen 1.7.2012 julkaistujen asiakirjojen virallinen versio on kuitenkin Latvian virallisen lehden painetussa versiossa.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ei.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Ei, mutta virallisia ilmoituksia voi hyödyntää tietojen uudelleenkäyttöä varten. Linkki avautuu uuteen ikkunaanLisätietoja virallisessa lehdessä julkaistujen ilmoitusten tietojen uudelleenkäytöstä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 30/10/2018

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Alankomaat


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanofficielebekendmakingen.nl. Vanhat ilmoitukset löytyvät Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Mainituille sivustoille kootaan kaikki Alankomaiden seitsemässä virallisessa lehdessä julkaistut ilmoitukset. Staatsblad-lehdessä julkaistaan uusi ja muutettu lainsäädäntö. Staatscourant-lehdessä julkaistaan säännösten lisäksi ne viranomaisilmoitukset, joiden julkaisemisesta on säädetty laissa. Tractatenblad-lehdessä julkaistaan sellaiset (kansainväliset) sopimukset, joiden osapuoli Alankomaat on. Provinciaal blad -lehdessä julkaistaan läänitason, Gemeenteblad-lehdessä kuntatason ja Waterschapsblad-lehdessä vesikuntatason määräykset ja ilmoitusasiat. Blad gemeenschappelijke regelingen -lehdessä julkaistaan eri hallinnonalojen yhteistyössä laatimat määräykset ja ilmoitusasiat.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Kaikkien sellaisten organisaatioiden, joilla on lakisääteinen julkaisuvelvollisuus.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Viralliset ilmoitukset ovat luettavissa maksutta.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Sivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanofficielebekendmakingen.nl näkyvät kyseisenä päivänä julkaistut ilmoitukset. Hakuja voi tehdä vain yhdestä lehdestä kerrallaan.

Sivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanzoek.officielebekendmakingen.nl voi tehdä sanahakuja otsikosta tai tekstistä, ja hakukriteeriksi voi valita julkaisupäivämäärän, lehden nimen, julkaisevan organisaation tai aihepiirin (valmiista luettelosta).

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Vuodesta 1995.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kuka tahansa voi tilata maksuttoman ilmoituspalvelun. Tarjolla on kaksi eri palvelua.

 • Peruspalvelussa käyttäjät voivat tallentaa jonkin hakukriteerin. Tällöin he saavat sähköpostitse linkin jokaiseen uuteen asiakirjaan, joka vastaa kyseistä kriteeriä.
 • Peruspalvelun lisäksi on mahdollista tilata kaikki omaa lähiympäristöä koskevat viestit (Berichten over uw buurt). Kyseisen palvelun käyttäjä saa päivittäin sähköpostiviestin, johon on koottu kaikki hänen lähiympäristöään koskevat alue- ja paikallisviranomaisten viestit. Alueen (eigen buurt) rajaamisessa voi käyttää postinumeroa ja etäisyyttä (sadan metrin tarkkuudella).

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Viralliset ilmoitukset ovat saatavilla vapaasti avoimena datana SRU-rajapinnan kautta (SRU = Search/Retrieve via URL).

Kyseisen verkkopalvelun käyttöopas (ja osoite) löytyy osoitteesta Linkki avautuu uuteen ikkunaankoopoverheid.nl (vain hollanniksi).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 25/02/2020

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Itävalta


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justiz.gv.at

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justiz.gv.at/ julkaistaan seuraavia ilmoituksia:

 • Kertomukset
 • Lausunnot
 • Kannanotot
 • Arvioinnit
 • Kiertokirjeet
 • Ohjeet
 • Asiantuntijalausunnot
 • Perussäännöt
 • Tilastot
 • Käsikirjat
 • Ilmoitukset avoimista viroista
 • Nimitysilmoitukset

Osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) julkaistaan seuraavia ilmoituksia:

 • Maksukyvyttömyystiedot (konkurssit, pesänselvitykset, velkajärjestelyt)
 • Myynti- ja vuokrasopimukset konkurssimenettelyssä
 • Pakkohuutokaupat
  • Kiinteä omaisuus
  • Irtain omaisuus
 • Tuomioistuimen määräämät takavarikoinnit
 • Vapaaehtoiset huutokaupat
 • Tiedonannot ja ilmoitukset rikosoikeudenkäynneissä
  • Rikostuomioistuimien ilmoitukset
  • Rikosoikeudellinen perintämenettely
  • Tiedoksiannot rikosoikeudenkäynnissä
  • Rikostutkinnan keskeytykset
 • Ilmoitukset ja kuulutukset
  • Edunvalvojat ja päätösten tiedoksiannot
  • Arvopaperien mitätöinnit
  • Kuolleeksi julistamiset / kuolintodistukset
  • Päätökset jäämistöoikeudellisissa menettelyissä
  • Takavarikointia ja menetetyksi tuomitsemista koskevan lain (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz) nojalla tehdyt päätökset
  • Hoitolaitoslain (Heimaufenthaltsgesetz) 8 §:n mukainen asukkaiden edustus
  • Sairaalalain (Unterbringungsgesetz) 13 §:n mukaiset potilasasiamiehet
  • Päätösten tiedoksianto oikeushenkilöille
  • Kaupparekisterituomioistuinten (Firmenbuchgerichte) päätökset
  • Kaupparekisterituomioistuinten ilmoitukset
  • Maarekisterituomioistuinten (Grundbuchsgerichte) päätökset
  • Kartellituomioistuimen (Kartellgericht) päätökset
 • Yritysten julkaisut

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Perustuslaista, uudistuksista, sääntelyn purkamisesta ja oikeusasioista vastaavan ministeriön

Tuomioistuinten, syyttäjien, asianajajien ja notaarien

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Oikeuslaitoksen kotisivulla (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justiz.gv.at/) on yksinkertainen sanahaku, joka kohdistuu kaikkiin sivuston asiakirjoihin.

Ediktsdatei-sivustolla (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) on kaikissa sovelluksissa mahdollisuus sanahakuihin. Lisäksi monissa sovelluksissa on mahdollisuus tehdä hakuja viitenumerolla, ja huutokauppoja voi hakea myös esineellä. Eri sovelluksissa on monenlaisia hakumahdollisuuksia, joten hakukriteerejä esitellään tässä vain esimerkinomaisesti.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Oikeuslaitoksen sivusto (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justiz.gv.at/) ja Ediktsdatei (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) ovat olleet verkossa vuodesta 2000.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ei

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Ilmoitukset ovat Ediktsdatei-sivustolla saatavilla maksutta, ja niitä voidaan käyttää myös HTML-tiedostoina (ei kopiosuojaa). On myös mahdollista saada tietojen jälleenkäsittelylain (Informationsweiterverwendungsgesetz) nojalla lisenssi. Tietoja ei kuitenkaan tällä hetkellä anneta avoimen datan muodossa.

Osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justiz.gv.at/ aineisto on useimmiten PDF-muodossa. Joissakin harvoissa tapauksissa asiakirjat ovat MS-Word–muodossa. Kaikki julkaiseminen tapahtuu Web Content Management Systems -järjestelmässä (WCMS) HTML-sivuina. Aineisto on HTML-sivuilla vapaasti ladattavina liitteinä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 30/10/2018

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Portugali

Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan Portugalin virallisen lehden sähköisessä versiossa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanDiário da República Eletrónico).

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Portugalin virallisessa lehdessä julkaistaan seitsemän tyyppisiä virallisia ilmoituksia:

1. VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT HALLITUKSEN VIRALLISET ILMOITUKSET

2. VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT HALLITUKSEN VIRALLISET ILMOITUKSET

 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 4/2015 (hallintomenettelyä koskeva laki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 149/2015 (jossa vahvistetaan aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseen sovellettava säännöstö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 148/2015 (jossa vahvistetaan kulttuurisesti arvokkaan irtaimen omaisuuden luokitus- ja luettelointijärjestelmä sekä irtaimen kulttuuriomaisuuden vientiin, lähettämiseen, tuontiin ja vastaanottoon sovellettavat säännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 83-A/2014 (jossa vahvistetaan opetusministeriön alaisten esi- ja perusopetusta tarjoavien julkisten oppilaitosten opetushenkilöstön valinta-, palvelukseenotto- ja liikkuvuusjärjestelmä)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 137/2012 (esi- ja perusopetusta tarjoavien oppilaitosten riippumattomuutta, hallinnointia ja johtamista koskeva säännöstö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 24/2012 (säätiöitä koskeva puitelaki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 11/2012 (jossa vahvistetaan hallituksen jäsenten kanslioiden luonne, kokoonpano, rakenne ja oikeuskehys)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 12/2012 (jossa vahvistetaan pääministerin kanslian luonne, kokoonpano, organisaatiorakenne ja oikeuskehys)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanMääräys nro 145-A/2011 (jossa säädetään julkisiin virkoihin valitsemisessa noudatettavista menettelyistä)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 309/2009 (jossa vahvistetaan kulttuurisesti arvokkaan irtaimen omaisuuden luokituksessa noudatettava menettely sekä suojelualueiden järjestelmä ja yksityiskohtainen suojelusuunnitelma)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 107/2001 (jossa vahvistetaan kulttuuriperinnön suojelua ja arvostusta koskevan politiikan ja järjestelmän perusteet)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 353/2007 (jossa vahvistetaan yleisen vesialueen rajaamisessa noudatettava menettely)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 226-A/2007 (jolla perustetaan vesivarojen käyttöjärjestelmä)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 200/2006 (yksikköjen lakkauttamista, yhdistämistä ja uudelleenjärjestelyä sekä henkilöstön vähentämistä koskevat yleiset säännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 54/2005 (jossa vahvistetaan vesivarojen omistusoikeus), muutettu Linkki avautuu uuteen ikkunaanlailla nro 78/2013 ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanlailla nro 34/2014
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 4/2004 (jossa vahvistetaan suoraan valtion alaisina toimivissa hallintoviranomaisissa noudatettavat periaatteet ja säännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 3/2004 (julkisia laitoksia koskeva puitelaki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 2/2004 (jolla hyväksytään valtion keskushallinnon sekä alue- ja paikallishallinnon yksikköjen ja elinten johtohenkilöstöön sovellettavat henkilöstösäännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 154/2003 (jossa säädetään Portugalin tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välisen ystävyys-, yhteistyö- ja neuvonantosopimuksen täytäntöönpanosta)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 13/99 (äänioikeutettujen rekisteröintiä koskeva säännöstö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 291/90 (jossa vahvistetaan mittausmenetelmien ja -välineinen metrologisen valvonnan järjestelmä) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanmääräys nro 962/90 (jolla hyväksytään metrologista valvontaa koskeva yleisasetus)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 498/72 (julkisen sektorin eläkkeitä koskeva asetus)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 42945, annettu 26. huhtikuuta 1960 (jolla hyväksytään asevoimien henkilöstön eläkerahaston perussääntö), jota on muutettu 10. toukokuuta 1962 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 44.301 ja 29. lokakuuta 1982 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 434-G/82
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 26852, annettu 30. heinäkuuta 1936 (sähkölaitosten, -verkkojen ja -laitteistojen lisenssejä koskeva asetus)

3. VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT TUOMIOISTUINTEN VIRALLISET ILMOITUKSET

 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 43/2014 (tuomioistuimen päätösten julkaiseminen, tunnistemerkinnät ja muoto)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 83/2016 (jossa vahvistetaan, että vapaa oikeus tutustua viralliseen lehteen on yleinen julkinen palvelu)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanMääräys nro 15/2016 (päätösten julkaisemista virallisessa lehdessä koskeva säädös)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 177/2000 (ylimmän oikeusasteen tuomioistuinten hallintoa koskeva säännöstö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 74/2002 (korkeimman oikeuden (Supremo Tribunal de Justiça) yksikköjen järjestäytyminen)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 545/99 (perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) yksikköjen järjestäytyminen)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 2/2005 (poliittisten elinten varainhoitoa ja kirjanpitoa valvovan viranomaisen (Entidade de Contas e Financiamentos Políticos) järjestäytyminen ja toiminta)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 188/2000 (korkeimman oikeuden (Supremo Tribunal de Justiça) presidentin kanslian ja korkeimman hallinto-oikeuden (Supremo Tribunal Administrativo) presidentin kanslian järjestäytyminen ja kokoonpano)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 73/2002 (korkeimman hallinto-oikeuden (Supremo Tribunal Administrativo) yksikköjen järjestäytyminen)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 98/97 (tilintarkastustuomioistuimen (Tribunal de Contas) järjestäytymistä ja menettelyä koskeva laki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 440/99 (tilintarkastustuomioistuimen (Tribunal de Contas) tukiyksiköt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 343/99 (tuomioistuinlaitoksen virkamiesten henkilöstösäännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 21/85 (oikeuden tuomareiden henkilöstösäännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 62/2013 (tuomioistuinjärjestelmän järjestäytymistä koskeva laki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 49/2014 (jossa säädetään 26. elokuuta 2013 annetusta laista nro 62/2013 (tuomioistuinjärjestelmän järjestäytymistä koskeva laki) ja vahvistetaan tuomioistuinten järjestäytymiseen ja toimintaan sovellettava säännöstö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus 214-G/2015 (hallintotuomioistuinten menettelysäännöt sekä hallinto- ja verotuomioistuinten perussääntö)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 83/95 (laki menettelyyn osallistumista ja kanteen nostamista koskevasta oikeudesta ryhmäkanteissa)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 2/2004 (valtion keskushallinnon sekä alue- ja paikallishallinnon yksikköjen ja elinten johtohenkilöstöön sovellettavat henkilöstösäännöt)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 4/2015 (hallintomenettelyä koskeva laki)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus nro 545/99 (perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) kanslian ja tukiyksikköjen kokoonpano ja toiminta)

4. VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL) ILMOITUKSET

5. VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL) JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL DE CONTAS) TUOMIOT

 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 28/82 (perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) järjestäytyminen, toiminta ja menettelyt; konsolidoitu toisinto saatavana englanninkielisenä Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä)
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 98/97 (tilintarkastustuomioistuimen (Tribunal de Contas) järjestäytyminen ja menettelyt)

6. VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL), KORKEIMMAN OIKEUDEN (SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA), KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN (SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO) JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL DE CONTAS) TUOMIOT

7. VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN (SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO), POHJOISEN HALLINNOLLISEN KESKUSTUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL NORTE) JA ETELÄISEN HALLINNOLLISEN KESKUSTUOMIOISTUIMEN (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL SUL) ILMOITUKSET

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Seuraavat seitsemän julkista organisaatiota antavat hallituksen ja tuomioistuinten virallisia ilmoituksia:

1. (VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT)

Ulkoasiainministeriön julkaisemat hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten mukaisiin oikeussääntöihin (Portugalin perustuslain 119 §:n 1 momentin b kohdan loppuosan ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 43/2014 8 §:n 1 momentin s kohdan mukaisesti).

2. (VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT)

 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka julkaistaan virallisen lehden 2. osassa ja jotka liittyvät hallintomenettelyihin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanmääräyksen nro 145-A/2011 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät palkkaluokan muuttamiseen asianomaista alkuperäistä palkkaluokkaa välittömästi seuraavaan palkkaluokkaan julkishallinnon johtotehtävissä suoritettujen perättäisten palvelusvuosien johdosta (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 2/2004 (valtion keskushallinnon sekä alue- ja paikallishallinnon yksikköjen ja elinten johtohenkilöstöön sovellettavat henkilöstösäännöt) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät julkista virkaa hoitavaa työntekijää koskevan kurinpitomenettelyn aloittamiseen; kyseiset tiedonannot julkaistaan, kun työntekijän olinpaikka ei ole tiedossa ja kun tarkoituksena on kehottaa työntekijää antamaan vastineensa ja panna kurinpidollinen seuraamus myöhemmin täytäntöön (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, joka liittyvät elinten ja yksikköjen uudelleenjärjestelyyn lakkauttamalla, yhdistämällä tai organisaatiouudistuksen avulla (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 200/2006 (yksikköjen lakkauttamista, yhdistämistä ja uudelleenjärjestelyä sekä henkilöstön vähentämistä koskevat yleiset säännöt) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät julkishallinnon työpaikkaneuvostojen perussääntöjen julkaisemiseen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 35/2014 (julkisen sektorin työsuhteissa sovellettava yleislaki) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät aineettoman kulttuuriomaisuuden suojelujärjestelmään, mukaan lukien lainsäädännössä taatun suojan turvaaminen ja menettelyt (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 149/2015 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät kulttuuriperinnön suojeluun ja arvostamiseen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 107/2001 mukaisesti) ja kulttuurisesti arvokkaan irtaimen omaisuuden luokittelu- ja luettelointijärjestelmään sekä irtaimen kulttuuriomaisuuden vientiin, lähettämiseen, tuontiin ja vastaanottoon (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 148/2015 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät kulttuurisesti arvokkaan irtaimen omaisuuden luokittelumenettelyyn sekä suojelualueiden järjestelmään ja yksityiskohtaiseen suojelusuunnitelmaan (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 309/2009 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät vesivarojen hyödyntämisjärjestelmään (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 226-A/2007 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät vesivarojen omistusoikeuteen ja julkisten vesialueiden rajaamisessa sovellettavaan menettelyyn (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 54/2005, muutettu Linkki avautuu uuteen ikkunaanlailla nro 78/2013 ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanlailla nro 34/2014, ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 353/2007 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät esi- ja perusopetuksen opetushenkilöstön palvelukseenottoon ja valintaan (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 83-A/2014 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät esi- ja perusopetusta tarjoavien julkisten oppilaitosten riippumattomuuteen, hallinnointiin ja johtamiseen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 137/2012 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät velvollisuuteen järjestää julkinen kuuleminen sääntelyhankkeista ehdotusten ja kannanottojen keräämiseksi (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 4/2015 hyväksytyn hallintomenettelyä koskevan lain mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät toimivallan siirtävän tai edelleen siirtävän elimen toimivallan siirtämistä tai edelleen siirtämistä toiselle elimelle koskeviin toimiin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 4/2015 hyväksytyn hallintomenettelyä koskevan lain mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät sähköenergian tuotannossa, siirrossa, muuntamisessa, jakelussa tai käytössä tarvittavien laitosten, verkkojen ja laitteistojen lisensointiin (30. heinäkuuta 1936 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 26852 hyväksytyn sähkölaitosten, -verkkojen ja -laitteistojen lisensointia koskevan asetuksen mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät Linkki avautuu uuteen ikkunaanyhteisöverolakiin ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanluonnollisten henkilöiden tuloverosta annettuun lakiin.
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät valtion keskushallinnon sekä alue- ja paikallishallinnon yksikköjen ja elinten ylimpään johtoon (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 2/2004 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät valtion välillisesti hallinnoimien julkisten laitosten hallitusten ylimpään johtoon (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 3/2004 (julkisia laitoksia koskeva puitelaki) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät suoraan valtion alaisina toimivien hallintoyksikköjen järjestäytymiseen, rakenteeseen ja toimintaan (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 4/2004 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät äänioikeusrekisteriin merkittyjen äänioikeutettujen määrään (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 13/99 (äänioikeutettujen rekisteröintiä koskeva säännöstö) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät valtion osittain tai kokonaan omistamiin yhtiöihin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 133/2013 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät Portugalin alueella toimivien kotimaisten ja ulkomaisten säätiöiden tunnustamiseen ja lakkauttamiseen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 24/2012 (säätiöitä koskeva puitelaki) mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät hallitusten jäsenten alaisten elinten kokoonpanoon ja järjestäytymiseen sekä niihin sovellettavaan säännöstöön (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 11/2012 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät pääministerin kanslian kokoonpanoon ja organisaatiorakenteeseen sekä siihen sovellettavaan säännöstöön (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 12/2012 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät asevoimien vakuutusrahastosta vakuutetulle myönnetyn etuuden perivän edunsaajan hyväksymiseen (26. huhtikuuta 1960 annetun Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 42945, muutettu 10. toukokuuta 1962 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 44331 ja 29. lokakuuta 1982 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella nro 434-G/82, mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät julkisen sektorin eläkkeitä koskevaan asetukseen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 498/72 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka liittyvät yhtäläisten oikeuksien ja velvollisuuksien antamiseen Portugalissa asuville Brasilian kansalaisille (Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 154/2003 mukaisesti).
 • Hallituksen viralliset tiedonannot, jotka koskevat kauppaan, verotukseen tai palkkoihin liittyvien toimien yhteydessä tai turvallisuuden, terveyden ja energiansäästön alalla sekä testipöydissä käytettyjen mittausmenetelmien ja -välineiden metrologista valvontaa (20. syyskuuta 1990 annetun Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 291/90 ja 9. lokakuuta 1990 annetun Linkki avautuu uuteen ikkunaanmääräyksen nro 962/90 mukaisesti).

3. (VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT)

 • Tuomioistuinten viralliset tiedoksiannot hallinnollisista kysymyksistä, jotka liittyvät tuomioistuinten järjestäytymiseen ja hallintoon ja julkaistaan virallisen lehden 2. osassa.
 • Tuomioistuinten viralliset tiedoksiannot, jotka liittyvät hallinto- ja verotuomioistuimen kanteen yhteydessä asianosaisille (tai vastapuolille) osoitettuihin haasteisiin; ne julkaistaan virallisen lehden 2. osassa (hallintotuomioistuinten menettelysääntöä koskevan lain mukaisesti).
 • Tuomioistuinten viralliset ilmoitukset, jotka liittyvät kilpailusääntöjen rikkomiseen ja julkaistaan virallisen lehden 2. osassa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 19/2012 (kilpailusäännöstö) mukaisesti).

4. (VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT)

 • Tuomioistuinten viralliset tiedoksiannot, jotka liittyvät velvollisuuteen julkaista perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) lausumat virallisen lehden 1. osassa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 28/82 (perustuslakituomioistuimen järjestäytyminen, toiminta ja menettelyt; konsolidoitu toisinto saatavana englanninkielisenä Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 43/2014 (oikeustoimien julkaiseminen, tunnistemerkinnät ja muoto) mukaisesti).

5. (VIRALLISEN LEHDEN 2. OSASSA JULKAISTAVAT)

 • Perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) ja tilintarkastustuomioistuimen (Tribunal de Contas) päätökset, jotka on määrätty julkaistaviksi virallisen lehden 2. osassa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 28/82 (perustuslakituomioistuimen järjestäytyminen, toiminta ja menettelyt) ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 98/97 (tilintarkastustuomioistuimen järjestäytyminen ja menettelyt) mukaisesti).

6. (VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT)

7. (VIRALLISEN LEHDEN 1. OSASSA JULKAISTAVAT)

 • Korkeimman hallinto-oikeuden (Supremo Tribunal Administrativo) sekä pohjoisen hallinnollisen keskustuomioistuimen (Tribunal Central Administrativo do Norte) ja eteläisen hallinnollisen keskustuomioistuimen (Tribunal Central Administrativo do Sul) ilmoitukset; ne on julkaistava virallisen lehden 1. osassa noudattaen Linkki avautuu uuteen ikkunaanhallintotuomioistuinten menettelysääntöjä koskevan lain 81 §:ssä säädettyä rinnakkaisuuden tai julkaisumuodon yhtäläisyyden periaatetta: asianosaisille (tai vastapuolille) osoitettu haaste on julkaistava virallisen lehden samassa osassa, jossa riitautettu oikeustoimi on julkaistu.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä, Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksen nro 83/2016 (jossa vahvistetaan yleinen oikeus tutustua maksutta viralliseen lehteen) mukaisesti.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Käyttäjät voi tehdä vapaasti hakuja koko virallisen lehden (Linkki avautuu uuteen ikkunaanPortugalin virallinen lehti (Diário da República)) 1. ja 2. osassa julkaistusta sisällöstä. Käyttäjä voi valita kahdesta hakutoiminnosta:

 • Yleinen haku (Google-tyyppinen toiminto), jossa haettava teksti syötetään hakukenttään.
 • Tarkennettu haku käyttäjän valitsemien hakukriteerien avulla.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Virallisen lehden sähköinen versio tuli todistusvoimaiseksi 1. heinäkuuta 2006, ja sen kautta julkaistavien oikeustoimien julkaiseminen katsotaan päteväksi kaikkine oikeudellisine vaikutuksineen 11. marraskuuta 1998 annetun lain nro 74/98 (muutettu ja uudelleen julkaistu 11. heinäkuuta 2014 annetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanlailla nro 43/2014) 1 §:n 5 momentin mukaisesti.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kyllä voi. Käyttäjä voi tutustua Linkki avautuu uuteen ikkunaanvirallisen lehden sähköiseen sivuun ja tilata päivittäin ilmestyvän maksuttoman uutislehden. Tilaaminen tapahtuu valitsemalla hakukentistä oletusarvoiset julkaisut tai avainsanat ja näin käyttäjä saa hakukriteereitään vastaavat tiedot.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Viralliset ilmoitukset eivät ole saatavilla vapaasti avoimena datana. Toistaiseksi tarjolla ei ole rekisteriä, joka sisältäisi kaikki tiedot jäsennellyllä lomakkeella uudelleen käytettäväksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 31/10/2018

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Romania


Tällä sivulla olevat tiedot koskevat julkisten laitosten virallisia ilmoituksia (tiedoksiantoja, menettelyasiakirjoja yms.), jotka eivät ole luonteeltaan oikeudellisia tai joilla ei aseteta yleisesti sovellettavia velvoitteita, mutta jotka julkaistaan sovellettavan lain mukaisesti Romanian virallisessa lehdessä tai muissa julkaisuissa ja ovat saatavilla verkossa sähköisessä muodossa. Ne koskevat näin ollen säädöksiä tai tuomioistuinten tuomioita vain silloin, kun ne on julkaistava, jotta niillä olisi tietty oikeusvaikutus (esim. maksukyvyttömyyteen liittyvät tuomiot).

Tiedot eivät ole tyhjentävät, koska tiettyjä asioita käsitellään virallisten ilmoitusten julkaisemisen näkökulmasta. Ne kattavat seuraavissa välineissä julkaistavat asiakirjat: Romanian virallinen lehti, kansallisen kaupparekisteriviraston (Oficiul Național al Registrului Comerțului) portaali ja verkkosivusto, maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva lehti ja tuomioistuinportaali.

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

I. Romanian virallinen lehti

Valtion omistama itsenäinen yritys Monitorul Oficial julkaisee Romanian virallista lehteä sekä painettuna että sähköisenä. Jäljempänä on lisätietoja virallisessa lehdessä julkaistavista asiakirjoista ja niiden saatavuudesta verkossa.

Sähköinen lehti (e-Monitor) on saatavissa Linkki avautuu uuteen ikkunaantässä osoitteessa.

II. Kansallinen kaupparekisterivirasto (ONRC)

a) Ennen taloudellisen toiminnan aloittamista ammattitoiminnan harjoittajan on jätettävä kaupparekisteriin merkitsemistä koskeva hakemus, ja liiketoiminnan aikana tai sen päättyessä hänen on pyydettävä, että kaupparekisteriin lisätään maininnat asiakirjoista ja seikoista, joiden rekisteröinti on lain mukaan pakollista.

Kaupparekisteriin merkitseminen tarkoittaa, että ONRC julkaisee tiedot lainsäädännön mukaisesti. Rekisteritiedoilla ja rekisteröidyillä asiakirjoilla on vaikutuksia kolmansiin osapuoliin rekisteröintipäivästä tai siitä päivästä alkaen, jona tiedot julkaistaan lain mukaisesti Romanian virallisessa lehdessä tai ONRC:n verkkosivustolla/palveluportaalissa.

Rekisteröinnillä ja maininnoilla on vaikutuksia kolmansiin osapuoliin siitä päivästä, jona ne merkitään kaupparekisteriin tai julkaistaan joko Romanian virallisen lehden osassa IV tai VII tai muussa julkaisussa, jos laissa näin säädetään.

b) ONRC julkaisee myös maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevaa lehteä sähköisessä muodossa. Julkisen palvelun osio, jossa julkaistaan haasteet asianosaisille ja kutsut saapua oikeuteen, tiedotetaan tuomioista ja annetaan tiedoksi tuomioistuinten / maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien / tuomioistuimen asettamien selvitysmiesten / muiden maksukyvyttömyysmenettelyssä valtuutettujen henkilöiden antamat menettelyasiakirjat, julkaistaan maksukyvyttömyyden estämismenettelyistä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 85/2014 (sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä) mukaisesti. Osio ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta,” (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) julkaistaan luonnollisia henkilöitä koskevista maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 151/2015 mukaisesti.

Tuomioistuinten, selvittäjien (maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien / tuomioistuimen asettamien selvitysmiesten) ja muiden lain mukaan valtuutettujen henkilöiden tiedoksiantamat/lähettämät sellaisia ammattitoiminnan harjoittajia, koskevat menettelyasiakirjat, joihin sovelletaan maksukyvyttömyyden estämismenettelyistä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua lakia nro 85/2014, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, julkaistaan maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevassa lehdessä, joka on saatavissa Linkki avautuu uuteen ikkunaanONRC:n verkkopalveluportaalissa.

Tuomiot, joissa vahvistetaan velallisen (ammattitoiminnan harjoittajan) saneeraussuunnitelma, julkaistaan maksukyvyttömyyden estämismenettelyistä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 85/2014 (sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä) mukaisesti Romanian virallisen lehden osassa IV.

Maksukyvyttömyyslautakunnan, konkurssipesän hoitajien, selvitysmiesten ja tuomioistuinten tiedoksiantamat/toimittamat menettelyasiakirjat luonnollisista henkilöistä, joihin sovelletaan luonnollisia henkilöitä koskevista maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua lakia nro 151/2015, julkaistaan maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan lehden osiossa ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta”. Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva lehti on luettavissa osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.bpi.ro/.

III. Tuomioistuinportaali

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinportaalia hallinnoi oikeusministeriö. Romanian jokaisella tuomioistuimella on verkkosivusto tässä portaalissa. Tuomioistuinten henkilöstö syöttää tiedot verkkosivustoille ja ylläpitää niitä lukuun ottamatta oikeustapauksia ja kokouksia koskevia tietoja, jotka siirtyvät automaattisesti tuomioistuimissa käytössä olevasta sähköisestä asianhallintajärjestelmästä.

Tietyn tuomioistuimen verkkosivustoon voi tutustua valitsemalla tuomioistuinportaalin Linkki avautuu uuteen ikkunaanetusivulta kyseisen tuomioistuimen alueen (joka on muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiiri) ja sen jälkeen luettelosta halutun tuomioistuimen.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

I. Romanian virallinen lehti

Viralliset ilmoitukset julkaistaan Romanian virallisen lehden järjestelmästä 9. marraskuuta 1998 annetun lain nro 202 (sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna) mukaisesti.

 • Osassa III julkaistaan lainsäädännön mukaisesti säädökset, asiakirjat, ilmoitukset ja muut vastaavat tiedonannot (esim. työpaikkailmoitukset; kilpailuilmoitukset, jotka koskevat avoimia julkisia virkoja; vekselien/sekkien peruuttamista koskevat tuomiot; viranomaisten säännölliset toimintakertomukset; ilmoitukset, jotka koskevat kansallisen tuomari-instituutin (Institutul Național al Magistraturii) sisäänpääsykokeita, tuomareiden pätevyystutkintoa tai avoimia tuomarin virkoja; kilpailuilmoitukset, jotka koskevat avoimia kirjaajien virkoja esim. korkeimmassa oikeudessa).
 • Osassa IV julkaistaan lainsäädännön mukaisesti säädökset, jotka koskevat talouden toimijoita ja muuntyyppisiä oikeushenkilöitä, sekä muut asiakirjat, joiden julkaisemisesta säädetään laissa (esim. päätökset, jotka koskevat voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden tunnustamista Romaniassa; tuomiot, joilla hyväksytään poliittisen puolueen perussäännön muutokset; alioikeuden (tribunal) päätökset konkurssimenettelyn aloittamisesta; ilmoitukset tavarahuutokaupoista; luottolaitosten toimilupien voimassaolon päättyminen ja Romanian keskuspankin päätökset toimilupien peruuttamisesta; Romanian tekijänoikeustoimiston pääjohtajan päätökset rekisteröintitodistusten peruuttamisesta kokonaan tai tilapäisesti).
 • Valtakunnallisesti ja alakohtaisesti tehdyt työehtosopimukset, Kansainvälisen työjärjestön yleissopimukset ja suositukset sekä muut asiakirjat, joiden julkaisemisesta säädetään laissa, julkaistaan osassa V.
 • ilmoitukset tehdyistä julkisista hankintasopimuksista, myönnetyistä käyttöoikeusurakoista, julkisia urakoita, palveluja ja toimituksia koskevista käyttöoikeussopimuksista sekä muut ilmoitukset, joiden julkaisemisesta säädetään laissa (esim. avustusjärjestelmästä annetun lain nro 350/2005 mukaiset ilmoitukset; käyttöoikeussopimukset – julkisen omaisuuden käyttöoikeussopimuksia koskevasta järjestelmästä annetun erityisasetuksen nro 54/2006 mukaiset hankintailmoitukset.

Huom. Julkisia hankintoja koskevan lain nro 98/2016 mukaisesti ilmoitukset julkaistaan kansallisella tasolla myös sähköisessä hankintajärjestelmässä (Linkki avautuu uuteen ikkunaanSEAP), jonka avulla hankintamenettelyt toteutetaan sähköisesti.

 • Osuuskuntia ja osuuskuntien perustamia muuntyyppisiä oikeushenkilöitä koskevat säädökset sekä muut osuustoimintaan liittyvät asiakirjat, joiden julkaisemisesta säädetään laissa, (esim. tuomarin päätös osuuskunnan merkitsemisestä kaupparekisteriin, selvitysmiesten nimitysasiakirja ja kaikki muut asiakirjat, jotka voivat muuttaa osuuskunnan oikeushenkilöyttä), julkaistaan lainsäädännön mukaisesti osassa VII.

II. Kansallinen kaupparekisterivirasto (ONRC)

a) Kaupparekisteriin merkityt ammattitoiminnan harjoittajat:

 • ote päätöksestä / rekisteröintipäätös (Romanian virallinen lehti, osa IV tai VII)
 • perustamiskirjan muuttamista koskevat asiakirjat sekä ilmoitukset päivitetyn perustamiskirjan toimittamisesta (Romanian virallinen lehti)
 • tuomiot tietyissä asioissa, joista säädetään laissa (Romanian virallinen lehti)
 • purkamista koskevat tuomioistuimen päätökset (Romanian virallisen lehden osassa IV ja kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa)
 • yhtiölain nro 31/1990 237 §:n 6 momentin mukaiset selvitysmiehen nimeämispäätökset (kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa)
 • sulautumis- ja jakautumishankkeet (Romanian virallisen lehden osassa IV tai hakijan niin halutessa yrityksen omalla verkkosivustolla, jolloin kaupparekisteri, johon yritys on merkitty, julkaisee sulautumis- tai jakautumishankkeen omalla sivustollaan maksutta)
 • päätökset, jotka koskevat rekisteröintihakemusten tai sellaisten rekisteröintien hylkäämistä, jotka eivät johda perustamiskirjan muuttamiseen (kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa)
 • niiden yritysten luettelo, joita vastaan kansallisen kaupparekisteriviraston on nostettava purkamiskanne yhtiölain nro 31/1990 237 §:n 2 momentin mukaisesti (verkkosivusto tai verkkopalveluportaali)
 • niiden yritysten luettelo, joita vastaan kansallisen kaupparekisteriviraston on nostettava rekisteristä poistamista koskeva kanne yhtiölain nro 31/1990 237 §:n 9 momentin mukaisesti (kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivusto tai verkkopalveluportaali)
 • niiden yritysten luettelo, joita vastaan kansallisen kaupparekisteriviraston on nostettava rekisteristä poistamista koskeva kanne yhtiölain nro 31/1990 260 §:n 7 momentin mukaisesti, julkaistaan kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa
 • alioikeuden päätökset rekisteristä poistamisesta yhtiölain nro 31/1990 237 §:n 10 momentin mukaisesti (kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa)
 • alioikeuden päätökset rekisteristä poistamisesta yhtiölain nro 31/1990 260 §:n 8 momentin mukaisesti (kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa)

b) Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevassa lehdessä julkaistaan lainsäädännön mukaisesti tuomioistuinten, selvittäjien (maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien / tuomioistuimen asettamien selvitysmiesten) ja muiden valtuutettujen henkilöiden antamat sellaisia ammattitoiminnan harjoittajia koskevat menettelyasiakirjat, joihin sovelletaan maksukyvyttömyyden estämismenettelyistä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua lakia nro 85/2014 (sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä) seuraavasti:

 • haasteet, ilmoitukset ja tuomiot
 • kutsut ja ilmtoitukset;
 • muut laissa säädetyt menettelyasiakirjat.

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan lehden osiossa ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta,” julkaistaan maksukyvyttömyyslautakunnan, konkurssipesän hoitajien, selvitysmiesten ja tuomioistuinten tiedoksiantamat/toimittamat menettelyasiakirjat, jotka koskevat luonnollisia henkilöitä, joihin sovelletaan luonnollisia henkilöitä koskevista maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua lakia nro 151/2015, seuraavasti:

 • maksukyvyttömyyslautakunnan päätökset
 • ilmoitukset
 • tuomiot
 • muut laissa säädetyt menettelyasiakirjat.

III. Tuomioistuinportaali

Kun kantaja esittää ja perustelee asianmukaisesti, ettei se kaiken voitavansa tehtyään ole kyennyt selvittämään vastaajan kotipaikkaa tai muuta paikkaa, jossa tälle olisi voitu toimittaa haaste lain mukaisesti, tuomioistuin voi siviiliprosessilain (laki nro 134/2010) 167 §:n mukaisesti hyväksyä kyseistä vastaajaa koskevien asiakirjojen tiedoksi antamisen kuuluttamalla. Kuuluttaminen tarkoittaa, että haaste on nähtävänä tuomioistuimen ovessa, toimivaltaisen tuomioistuimen portaalissa sekä sen henkilön viimeisessä tunnetussa kotipaikassa, jolle haaste toimitetaan. Jos tuomioistuin katsoo sen tarpeelliseksi, se määrää, että haaste julkaistaan Romanian virallisessa lehdessä tai laajalevikkisessä keskeisessä sanomalehdessä.

Tuomioistuinportaalissa on tätä varten Linkki avautuu uuteen ikkunaankuulutuksia koskeva yleinen osio. Lisäksi kunkin tuomioistuimen verkkosivustolla on kuulutuksia koskeva osio (ks. esimerkiksi Linkki avautuu uuteen ikkunaanBukarestin alioikeuden verkkosivusto).

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Erityyppisiin ilmoituksiin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti Romanian virallisen lehden tai ilmoituksen antavan laitoksen.

Edellä esiteltyjen tapausten osalta kansallisen kaupparekisteriviraston, Romanian virallisen lehden tai tuomioistuinten.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

I. Romanian virallinen lehti

Romanian virallisen lehden osissa III–VII julkaistaviin asiakirjoihin voi tutustua maksutta verkossa, ja ne ovat saatavissa luettavassa muodossa 10 päivän ajan niiden julkaisemisesta.

Sähköiset julkaisut, joita voi lukea verkossa (Expert-Monitor ja Autentic-monitor), esitellään niiden omilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustoilla, joilta löytyvät myös tiedot Monitorul Oficial ‑yrityksen perimistä maksuista.

II. Kansallinen kaupparekisterivirasto (ONRC)

a) Kyllä, kaupparekisteriin merkittyjä ammattitoiminnan harjoittajia koskevat ilmoitukset ovat saatavilla maksutta Linkki avautuu uuteen ikkunaankansallisen kaupparekisteriviraston portaalissa.

b) Verkossa julkaistavaan maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevaan lehteen, jossa julkaistaan maksukyvyttömiä ammattitoiminnan harjoittajia koskevat menettelyasiakirjat maksukyvyttömyyden estämismenettelyistä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 85/2014 mukaisesti, voi tutustua suorittamalla tilausmaksun.

Velallinen, velkojat, konkurssipesän hoitaja, selvitysmies, maksukyvyttömyyslautakunta sekä tuomioistuimet asioissa, joissa niillä on jokin näistä asemista, voivat tutustua maksutta maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan lehden osioon ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta”.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanONRC:n verkkopalveluportaalissa voi tutustua maksutta joihinkin tietoihin, jotka koskevat maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevassa lehdessä julkaistuja henkilöitä.

III. Tuomioistuinportaali

Tuomioistuinportaaliin voi tutustua maksutta.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

I. Romanian virallinen lehti

Romanian virallisen lehden ilmaisversiossa (Linkki avautuu uuteen ikkunaane-Monitor) ei voi tehdä julkaistuja asiakirjoja koskevia automaattisia hakuja. Käyttäjät voivat siis valita vain julkaisupäivän (kalenterin kautta) ja Romanian virallisen lehden numeron (kussakin osassa).

II. Kansallinen kaupparekisterivirasto (ONRC)

a) Kaupparekisteriin merkittyjä ammattitoiminnan harjoittajia koskevia hakuja voi tehdä käyttämällä jotakin seuraavista kriteereistä tai kriteerien yhdistelmää tiettyyn enimmäismäärään asti:

 • kaupparekisterinumero
 • maakunta
 • yrityksen nimi
 • julkaisupäivä
 • verotunnus
 • tasevuosi.

b) Maksukyvyttömyysmenettelyssä olevia velallisia koskevia hakuja voi tehdä maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan lehden (BPI) verkkopalveluosiossa (Servicii online BPI), BPI:ssä julkaistuja henkilöitä koskevassa alaosiossa (Persoane publicate in BPI) ja BPI:n yhteenvedoissa (Sumar număr BPI) seuraavilla kriteereillä:

 • BPI:ssä julkaistu henkilö
 • lehden numero
 • asianumero
 • verotunnus
 • rekisteröity yritystunnus
 • julkaisuajankohta
 • BPI:n julkaisuvuosi.

III. Tuomioistuinportaali

Haastehakemuksia voi hakea tuomioistuinportaalissa haastetun nimellä (etu- ja sukunimi tai vain jompikumpi niistä).

Tuomioistuinportaalin Linkki avautuu uuteen ikkunaanyleisessä osiossa hakutulokset sisältävät kaikkien tuomioistuinten julkaisemat haastehakemukset. Jos haetaan tietyn tuomioistuimen (esim. Linkki avautuu uuteen ikkunaanBukarestin alioikeuden) omasta osiosta, hakutulokset sisältävät vain kyseisen tuomioistuimen julkaisemat haastehakemukset.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

I. Romanian virallinen lehti

Linkki avautuu uuteen ikkunaane-Monitor vuodesta 2008

II. Kansallinen kaupparekisterivirasto (ONRC)

a) Kaupparekisteriin merkityt ammattitoiminnan harjoittajat vuodesta 2012.

b) ONRC julkaisi maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan lehden ensimmäisen sähköisen numeron 1. elokuuta 2006. Siihen voi tutustua Linkki avautuu uuteen ikkunaanONRC:n verkkopalveluportaalissa.

III. Tuomioistuinportaali

Kuulutuksia koskeva palvelu on ollut käytettävissä Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinportaalissa maaliskuusta 2013.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Tuomioistuinportaalissa Linkki avautuu uuteen ikkunaankoneluettavassa muodossa ovat vain oikeustapausten asiakirjoja sekä kokouksia koskevat tietoaineistot, mutta eivät kuulutukset. Kuulutuksia koskevat tiedot ovat saatavissa vain html-muodossa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 21/03/2019

Virallisten ilmoitusten julkaiseminen - Suomi


Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKuulutusrekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanVirallinen lehti

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Kuulutusrekisteriin merkitään tietoja tuomioistuimen tai viranomaisen päätökseen perustuvista kuulutuksista, jotka koskevat:

 1. julkista haastetta;
 2. konkurssivalvontaa;
 3. yrityssaneerausmenettelyn aloittamista;
 4. osakeyhtiön sulautumista, jakautumista tai varojen jakoa taikka muuta yhteisö- ja säätiölainsäädännössä tarkoitettua toimenpidettä tai päätöstä, josta on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä; taikka
 5. ulosottomiehen kuulutusta.

Virallisessa lehdessä julkaistaan ne ilmoitukset, kuulutukset ja muut asiakirjat, jotka laki, asetus tai muu alempiasteinen säädös määrää julkaistavaksi Virallisessa lehdessä.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Kuulutusekisteriin merkitään tietoja käräjäoikeuksien antamista julkisista haasteista sekä konkurssien ja yrityssaneerausten valvonnoista. Muiden viranomaisten kuulutuksista rekisteriin sisällytetään kaupparekisteriviranomaisen antamat julkiset haasteet, kuulutukset yhteisöjen sulautumisista ja jakautumisista sekä ulosottoviranomaisten julkaisemat ulosmitatun omaisuuden myyntiä koskevat kuulutuslajit: jakokeskustelu, asianosaiskeskustelu sekä kirjallinen valvonta.

Virallisessa lehdessä julkaistaan ueiden eri organisaatioiden ilmoitukset, kuulutukset ja muut asiakirjat.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kuulutusrekisteri: kyllä

Virallinen lehti: pdf maksutta vuodesta 2011 alkaen. Linkki avautuu uuteen ikkunaanCreditan ylläpitämä tietokanta on maksullinen:

1 käyttäjä, hinta/lisenssi: 185 €/vuosi, 2-5 käyttäjä, hinta/lisenssi: 135 €/vuosi, Yli 5 käyttäjää, hinta/lisenssi: 115 €/vuosi

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Kuulutusrekisterissä voi hakea seuraavilla tiedoilla:

Kuulutuslaji

Kuulutettu

Y-tunnus / Syntymäaika / Syntymävuosi

Määräpäivä

Kotipaikka

Käräjäoikeuden asianumero

Virallisen lehden maksullisesta tietokannasta voi hakea vapaasanahaulla.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Kuulutusrekisteri: 1.4.2004

Virallinen lehti: vuodesta 2011

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kuulutusrekisteri: ei voi

Virallinen lehti: maksullisessa tietokannassa voi tallentaa hakuja ja saada ilmoituksia sähköpostiin.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Ei ole saatavilla avoimena datana.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 01/04/2019