Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Portugāle

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.


Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tos publicē Portugāles oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē Saite atver jaunu loguSaite atveras jaunā logā(Diário da República Eletrónico).

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Diário da República publicē septiņu veidu oficiālos paziņojumus.

1. OFICIĀLIE VALDĪBAS PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ

2. OFICIĀLIE VALDĪBAS PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ

3. OFICIĀLIE TIESU PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ

4. KONSTITUCIONĀLĀS TIESAS PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ

5. KONSTITUCIONĀLĀS TIESAS UN REVĪZIJAS PALĀTAS SPRIEDUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ

 • Saite atveras jaunā logāLikums Nr. 28/82 (Konstitucionālās tiesas organizācija, darbība un reglaments; konsolidētā versija angļu valodā pieejama Saite atveras jaunā logāšeit)
 • Saite atveras jaunā logāLikums Nr. 98/97 (Revīzijas palātas organizācija un reglaments)

6. KONSTITUCIONĀLĀS TIESAS, AUGSTĀKĀS TIESAS, AUGSTĀKĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS UN REVĪZIJAS PALĀTAS SPRIEDUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ

7. AUGSTĀKĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS, ZIEMEĻU CENTRĀLĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS UN DIENVIDU CENTRĀLĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS PAZIŅOJUMI (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālos valdības un tiesu paziņojumus publicē septiņu veidu publiskās organizācijas, kas uzskaitītas turpmāk.

1. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ):

Oficiālie valdības paziņojumi, ko publicē Ārlietu ministrija un kas attiecas uz starptautiskos nolīgumos un konvencijās iekļautiem instrumentiem, atbilstoši Portugāles Republikas Konstitūcijas 119. panta 1. punkta b) apakšpunkta pēdējai daļai un Saite atveras jaunā logāLikuma Nr. 43/2014 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta pēdējai daļai un 8. panta 1. punkta s) apakšpunktam.

2. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ):

 • Oficiālie valdības paziņojumi, ko publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā un kas attiecas uz administratīvo procesu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā) un Saite atveras jaunā logāMinistru Īstenošanas rīkojumam Nr. 145-A/2011.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz atalgojuma pozīcijas maiņu uz algas pozīciju, kas ir tūlīt aiz attiecīgās sākotnējās kategorijas, pastāvīgi īstenojot vadības funkcijas valsts pārvaldē, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 2/2004 (Centrālās, reģionālās un vietējās valsts pārvaldes dienestu un struktūru vadības darbinieku statūti).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz disciplinārprocesa uzsākšanu pret valsts sektora darbinieku, kura atrašanās vieta nav zināma, aizstāvības iesniegšanai un vēlākai disciplinārsoda piemērošanai, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz struktūru vai dienestu reorganizāciju, tos likvidējot, apvienojot vai pārstrukturējot, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā) un Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 200/2006 (vispārējā dienestu likvidēšanas, apvienošanas un pārstrukturēšanas un personāla racionalizācijas sistēma).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts pārvaldes darbinieku darba komiteju statūtu publicēšanu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību, tostarp aizsardzības pasākumiem un tiesiskās aizsardzības pasākumiem, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 149/2015.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz kultūras mantojuma aizsardzību un veicināšanu (atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 107/2001) un sistēmu vērtīga kustama kultūras īpašuma klasificēšanai un reģistrēšanai, kā arī noteikumiem, kas piemērojami kustama kultūras īpašuma eksportam, transportēšanai, importam un pieņemšanai) (atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 148/2015).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz vērtīga nekustama kultūras īpašuma klasificēšanas kārtību, sistēmu attiecībā uz aizsargājamām teritorijām un sīki izstrādātu aizsardzības plānu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 309/2009).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz ūdens resursu izmantošanas sistēmu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 226-A/2007.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz ūdens resursu īpašumtiesībām un publisko ūdeņu demarkācijas kārtību, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 54/2005 (kas grozīts ar Saite atveras jaunā logāLikumu Nr. 78/2013 un ar Saite atveras jaunā logāLikumu Nr. 34/2014 un Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 353/2007).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz pirmskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogu pieņemšanu darbā un atlasi, saskaņā ar Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 83-A/2014.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts pirmskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītības iestāžu autonomiju, administrēšanu un pārvaldību, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 137/2012.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz pienākumu rīkot sabiedrisku apspriešanu par noteikumu projektiem, lai apkopotu ierosinājumus un viedokļus, atbilstoši Administratīvā procesa kodeksam, kas apstiprināts ar Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 4/2015.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz deleģējošās vai apakšdeleģējošās struktūras pilnvaru deleģēšanu vai apakšdeleģēšanu deleģētajai vai apakšdeleģētajai struktūrai, saskaņā ar Administratīvā procesa kodeksu, kas apstiprināts ar Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 4/2015
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz elektroenerģijas ražošanai, transportēšanai, pārveidošanai, sadalei vai izmantošanai paredzētu elektroierīču licencēšanu, atbilstoši Elektroierīču licencēšanas noteikumiem, kas apstiprināti ar 1936. gada 30. jūlija Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 26852
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Saite atveras jaunā logāUzņēmumu ienākuma nodokļa kodeksu (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) un Saite atveras jaunā logāIedzīvotāju ienākuma nodokļa kodeksu (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz centrālās, reģionālās un vietējās valsts pārvaldes dienestu un struktūru augstāko vadību, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 2/2004.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz netiešās valsts pārvaldes publisko iestāžu direktoru padomju augstāko vadību, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 3/2004 (Pamatlikums par valsts iestādēm).
 • Oficiālie valdības paziņojumi par tiešās valsts pārvaldes organizāciju, struktūru un darbību, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 4/2004.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz vēlēšanu reģistrā reģistrēto balsotāju skaitu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 13/99 (tiesību normas, kas piemērojamas vēlēšanu reģistriem).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts darījumdarbības sektoru, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 133/2013.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz tādu Portugāles un ārvalstu fondu atzīšanu un likvidāciju, kuri veic darbību valsts teritorijā, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 24/2012 (Pamatlikums par fondiem).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts amatpersonu iestāžu sastāvu, organizāciju un tiesisko regulējumu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 11/2012.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Premjerministra biroja sastāvu, organizatorisko struktūru un tiesisko regulējumu, saskaņā ar Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 12/2012.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Bruņoto spēku drošības fonda locekļu piešķirto subsīdiju mantinieku apstiprināšanu, atbilstoši Saite atveras jaunā logā1960. gada 26. aprīļa Dekrētlikumam Nr. 42945, kas grozīts ar 1962. gada 10. maija Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 44331 un ar 1982. gada 29. oktobra Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 434-G/82.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Valsts reformu statūtiem, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 498/72.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz vienlīdzīgu tiesību un pienākumu piešķiršanu Brazīlijas valstspiederīgajiem, kuri dzīvo Portugālē, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 154/2003.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz komerciālās, fiskālās vai algu operācijās iesaistītu vai veselības, drošības vai energotaupības jomās izmantotu mērinstrumentu, piemēram, izmēģināšanas stendu, metroloģisko kontroli, atbilstoši 1990. gada 20. septembra Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 291/90 un 1990. gada 9. oktobra Saite atveras jaunā logāMinistru Īstenošanas rīkojumam Nr. 962/90.

3. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ)

 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi par administratīviem jautājumiem, kas saistīti ar tiesu organizāciju un pārvaldību, kurus publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā.
 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi, kas attiecas uz administratīvās un nodokļu tiesas (tribunal administrativo e fiscal) izdotiem ieinteresēto personu izsaukumiem (vai izsaukumiem pret ieinteresētajām personām) prasītāja ierosinātā tiesvedībā un ko publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā saskaņā ar Administratīvo tiesu procesuālo kodeksu.
 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi, kas attiecas uz konkurences noteikumu pārkāpumiem un ko publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 19/2012 (konkurences tiesiskais regulējums).

4. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi, kas attiecas uz pienākumu publicēt Konstitucionālās tiesas paziņojumus oficiālā izdevuma 1. sērijā, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 28/82 (Konstitucionālās tiesas organizācija, darbība un reglaments; konsolidētā versija angļu valodā pieejama Saite atveras jaunā logāšeit) un Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 43/2014 (normatīvo aktu publicēšana, identifikācija un forma).

5. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ)

 • Konstitucionālās tiesas un Revīzijas palātas lēmumi, kas saskaņā ar likumu jāpublicē oficiālā izdevuma 2. sērijā, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 28/82 (Konstitucionālās tiesas organizācija, darbība un reglaments) un Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 98/97 (Revīzijas palātas organizācija un reglaments).

6. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

7. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

 • Augstākās administratīvās tiesas, Ziemeļu centrālās administratīvās tiesas un Dienvidu centrālās administratīvās tiesas paziņojumi, kas jāpublicē oficiālā izdevuma 1. sērijā atbilstoši vienlaicīgu vai identisku publikāciju principam, kurš paredzēts Saite atveras jaunā logāAdministratīvo tiesu procesuālā kodeksa 81. pantā un nosaka, ka ieinteresēto personu (vai ieinteresēto pretējo pušu) izsaukuma aktam jābūt publicētam tajā pašā oficiālā izdevuma sērijā, kurā publicēts apstrīdētais akts.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā. Atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikuma Nr. 83/2016 (ar ko apstiprina vispārējās bezmaksas piekļuves Diário da República sabiedrisko pakalpojumu) 1. un 3. pantam.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Lietotāji var brīvi veikt meklējumus visā saturā, kas publicēts Saite atveras jaunā logāDiário da República 1. un 2. sērijā. Lietotāji var izmantot divus meklēšanas kritērijus:

 • vispārīgu meklēšanu (piem., meklētājprogrammā Google), ierakstot tekstu meklēšanas laukā;
 • detalizētu meklēšanu, izmantojot lietotāja atlasītus meklēšanas laukus.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 2006. gada 1. jūlija Diário da República elektroniskais izdevums ir autentisks, un tajā publicētiem aktiem ir juridisks spēks visiem mērķiem, atbilstoši 1998. gada 11. novembra Likuma Nr. 74/98 (kas grozīts ar 2014. gada 11. jūlija Saite atveras jaunā logāLikumu Nr. 43/2014) 1. panta 5. punktam.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Jā. Lietotāji var piekļūt Saite atveras jaunā logāoficiālā izdevuma tīmekļa vietnei un pierakstīties dienas informatīvajam bezmaksas biļetenam, meklēšanas laukos atlasot iepriekšnoteiktus atslēgvārdus vai publikācijas, lai saņemtu informāciju, kas atbilst atlasītajiem kritērijiem.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati, jo vēl nav izveidots repozitorijs, kurā visa informācija būtu iekļauta strukturētā formā, lai to varētu izmantot atkārtoti.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 31/10/2018