Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Østrig

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


På hvilke websteder offentliggøres officielle bekendtgørelser?

Link åbner i nyt vinduehttps://www.justiz.gv.at

Link åbner i nyt vinduehttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Hvilke typer bekendtgørelser offentliggøres?

På webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiz.gv.at/ offentliggøres følgende typer bekendtgørelser:

 • Beretninger
 • Ekspertudtalelser
 • Udtalelser
 • Evalueringer
 • Cirkulærer
 • Direktiver
 • Vurderingstekster
 • Vedtægter
 • Statistiske oplysninger
 • Håndbøger
 • Meddelelser om ledige stillinger
 • Offentliggørelse af stillingsbesættelser

På webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.edikte.justiz.gv.at/ ("Ediktsdatei", register over offentlige kundgørelser) offentliggøres følgende bekendtgørelser:

 • Insolvensregister (konkurser, akkorder, gældssaneringer)
 • Salg og forpagtninger i forbindelse med insolvensbehandlinger
 • Tvangsauktioner
  • Fast ejendom
  • Løsøre
 • Retligt anordnede tvangsadministrationer
 • Frivillige salg
 • Offentlige kundgørelser og bekendtgørelser i straffesager
  • Straffedomstolenes bekendtgørelser
  • Strafferetlig realisationsprocedure
  • Forkyndelsesmeddelelser i straffesager
  • Indstilling af efterforskningen
 • Kundgørelser og proklama
  • Kuratorer og forkyndelse af offentlige kundgørelser
  • Mortificeringer
  • Dødserklæringer/dødsattester
  • Offentlige kundgørelser i arvesagen
  • Offentlige kundgørelser i henhold til Verwahrungs- und Einziehungsgesetz (lov om forvaring og konfiskation)
  • Beboerrepræsentation i henhold til § 8 i Heimaufenthaltsgesetz (lov om institutionsophold)
  • Patientadvokater i henhold til § 13 i Unterbringungsgesetz (lov om anbringelse på en institution)
  • Forkyndelse af offentlige kundgørelser til juridiske personer
  • Forkyndelse af offentlige kundgørelser fra Firmenbuchgerichte (domstole for selskabsregistrering)
  • Bekendtgørelser fra Firmenbuchgerichte (domstole for selskabsregistrering)
  • Offentlige kundgørelser fra Grundbuchsgerichte (tinglysningsretterne)
  • Karteldomstolens afgørelser
 • Virksomheders offentliggørelser

Hvilke organisationer offentliggør officielle bekendtgørelser?

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (forbundsministeriet for forfatning, reformer, deregulering og retsvæsen)

Domstole, anklagemyndigheder, advokater og notarer

Er adgangen til officielle bekendtgørelser gratis?

Ja

Hvilke søgekriterier er der?

På justitsministeriets hjemmeside (Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiz.gv.at/) er der en simpel ordsøgning, som udføres via alle webstedets dokumenter.

I "Ediktsdatei" (registret over offentlige kundgørelser) ( Link åbner i nyt vinduehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) er der via alle applikationer regelmæssigt mulighed for at foretage en ordsøgning. Derudover er der ved mange applikationer også mulighed for at foretage en søgning efter sagsnummer og ved tvangsauktioner desuden en søgning efter genstande. På grund af de mange søgekriterier i forbindelse med de forskellige applikationer kan søgekriterierne kun illustreres eksempelvis.

Fra hvilken dato blev de officielle bekendtgørelser stillet elektronisk til rådighed?

Justitsministeriets hjemmeside (Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiz.gv.at/) og registret over offentlige kundgørelser (Link åbner i nyt vinduehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) har været online siden 2000.

Kan brugerne gemme søgekriterier og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Nej

Er de officielle bekendtgørelser frit tilgængelige som åbne data? Hvis ja, hvor kan man finde databasen og/eller tekniske oplysninger?

Bekendtgørelserne i registret over offentlige kundgørelser er frit tilgængelige og kan også viderebehandles som HTML-filer (ingen copyright-beskyttelse). Der er også mulighed for at erhverve en licens i henhold til Informationsweiterverwendungsgesetz (lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer). Oplysningerne stilles imidlertid ikke i øjeblikket til rådighed i åbne dataformater.

Offentliggørelserne på Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiz.gv.at/ vedrører for det meste allerede foreliggende "materiale" i PDF-format. I sjældne tilfælde foreligger der Word-dokumenter. Samtlige offentliggørelser sker inden for rammerne af WCMS (webindholdsadministrationssystemet) og udgives som frit tilgængelige HTML-sider. Materialet er bilag på HTML-siderne, der frit kan downloades.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 10/07/2020