Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Αυστρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.justiz.gv.at

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiz.gv.at/ δημοσιεύονται οι ακόλουθοι τύποι ανακοινώσεων:

 • Εκθέσεις
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Γνωμοδοτήσεις
 • Αξιολογήσεις
 • Εγκύκλιοι
 • Οδηγίες
 • Γνωματεύσεις
 • Καταστατικά
 • Στατιστικές
 • Εγχειρίδια
 • Προκηρύξεις θέσεων
 • Δημοσιεύσεις διορισμών

Στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) δημοσιεύονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

 • Μητρώο αφερεγγυότητας (πτωχεύσεις, συμψηφισμοί, ρυθμίσεις οφειλών)
 • Πωλήσεις και μισθώσεις σε διαδικασίες αφερεγγυότητας
 • Δικαστικοί πλειστηριασμοί
  • Ακίνητη περιουσία
  • Κινητή περιουσία
 • Αναγκαστική διαχείριση με δικαστική απόφαση
 • Εθελούσιες δημοπρασίες
 • Αποφάσεις και ανακοινώσεις σε ποινικές διαδικασίες
  • Ανακοινώσεις ποινικών δικαστηρίων
  • Ποινικοδικαιική διαδικασία ρευστοποίησης ασφαλισθέντων ή δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων
  • Κοινοποιήσεις επίδοσης σε ποινικές διαδικασίες
  • Τερματισμοί προανακριτικών ερευνών
 • Δημόσιες κοινοποιήσεις
  • Επιμελητές και επιδόσεις μέσω καταχώρισης στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktalzustellungen)
  • Ακυρωτικές πράξεις
  • Κηρύξεις σε αφάνεια/Αποδείξεις θανάτου
  • Αποφάσεις σε διαδικασία κληρονομικής διαδοχής
  • Αποφάσεις βάσει του νόμου περί φύλαξης και δήμευσης (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
  • Εκπροσώπηση τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου περί φιλοξενίας σε ιδρύματα (Heimaufenthaltsgesetz)
  • Συνήγοροι ασθενών σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου περί νοσηλείας (Unterbringungsgesetz)
  • Επιδόσεις μέσω καταχώρισης στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktalzustellungen) σε νομικά πρόσωπα
  • Επιδόσεις μέσω καταχώρισης στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktalzustellungen) των δικαστηρίων μητρώου εταιρειών
  • Ανακοινώσεις των δικαστηρίων μητρώου εταιρειών (Firmenbuchgerichte)
  • Αποφάσεις των κτηματολογικών δικαστηρίων
  • Αποφάσεις του δικαστηρίου για υποθέσεις συμπράξεων
 • Δημοσιεύσεις επιχειρήσεων

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συνταγματικών Υποθέσεων, Μεταρρυθμίσεων, Μείωσης του Ρυθμιστικού Παρεμβατισμού και Δικαιοσύνης (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Δικαστήρια, εισαγγελικές αρχές, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Ναι

Ποια είναι τα κριτήρια αναζήτησης;

Στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiz.gv.at/ υπάρχει η δυνατότητα απλής αναζήτησης με λέξεις για όλα τα έγγραφα του ιστότοπου.

Στο αρχείο αποφάσεων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) υπάρχει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, η δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις, για όλες τις εφαρμογές. Επιπλέον, σε πολλές εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης βάσει αριθμού υπόθεσης, ενώ στους πλειστηριασμούς υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης βάσει αντικειμένων. Λόγω της ποικιλομορφίας των δυνατοτήτων αναζήτησης για διαφορετικές εφαρμογές, τα κριτήρια αναζήτησης μπορούν να αναφερθούν εδώ μόνο βάσει παραδειγμάτων.

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Οι ιστότοποι της ΔικαιοσύνηςΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiz.gv.at/ και των επίσημων ανακοινώσεων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ λειτουργούν από το 2000.

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Όχι

Είναι οι ανακοινώσεις δωρεάν διαθέσιμες ως ανοιχτά δεδομένα; Αν ναι, πού βρίσκονται το αρχείο και/ή οι τεχνικές πληροφορίες;

Οι ανακοινώσεις στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktsdatei) είναι δωρεάν διαθέσιμες και μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ως αρχείο HTML (δεν υπάρχει προστασία έναντι αντιγραφής). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απόκτησης άδειας δυνάμει του νόμου περί περαιτέρω χρήσης πληροφοριών (IWG). Ωστόσο, τα στοιχεία δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων.

Οι δημοσιεύσεις στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiz.gv.at/ αφορούν κυρίως ήδη υπάρχον «υλικό» σε μορφόρτυπο PDF. Σπανίως υπάρχουν έγγραφα MS Word. Όλες οι δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του WCMS (σύστημα διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου) και είναι δωρεάν διαθέσιμες ως σελίδες HTML. Τα υλικά διατίθενται ως παραρτήματα στις σελίδες HTML και μπορούν να μεταφορτωθούν δωρεάν.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/07/2020