Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oficialių pranešimų skelbimas - Austrija


Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.justiz.gv.at

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Kokie pranešimai skelbiami?

Interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.gv.at/ dedami tokie skelbimai:

 • Ataskaitos
 • Ekspertų išvados
 • Nuomonės
 • Vertinimai
 • Aplinkraščiai
 • Gairės
 • Konsultacijoms skirti tekstai
 • Įstatymai
 • Statistiniai duomenys
 • Vadovai
 • Pranešimai apie laisvas darbo vietas
 • Pranešimai apie skyrimą į pareigas

Interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – nutarimų duomenų bazė) skelbiami toliau nurodytų sričių pranešimai:

 • Nemokumo bylos (bankrotas, reorganizavimas, skolų sureguliavimas)
 • Pardavimas ir nuoma nemokumo byloje
 • Teismo skirti aukcionai
  • Nekilnojamasis turtas
  • Kilnojamasis turtas
 • Teismo skirtas administravimas
 • Savanoriški aukcionai
 • Nutarimai ir skelbimai baudžiamosiose bylose
  • Baudžiamųjų bylų teismų skelbimai
  • Išieškojimo baudžiamąja tvarka procesas
  • Pranešimai apie dokumentų pristatymą baudžiamajame procese
  • Tyrimų nutraukimas
 • Viešieji skelbimai
  • Teismo patvirtinti administratoriai ir įteikimas viešo paskelbimo būdu
  • Vertybinių popierių panaikinimas
  • Mirties liudijimai / mirties priežasties įrodymai
  • Nutarimai testamento galiojimo patvirtinimo procese
  • Nutarimai pagal Saugojimo ir sekvestracijos įstatymą (vok. Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
  • Atstovavimas gyventojams pagal Gyvenimo globos namuose įstatymo (vok. Heimaufenthaltsgesetz) 8 straipsnį
  • Pacientų ombudsmenai pagal Hospitalizacijos įstatymo (vok. Unterbringungsgesetz) 13 straipsnį
  • Įteikimas juridiniams asmenims viešai paskelbiant
  • Komercinių bylų teismų (vok. Firmenbuchgerichte) atliekamas įteikimas viešai paskelbiant
  • Komercinių bylų teismų skelbimai
  • Žemės registro teismų nurodymai (vok. Grundbuchsgerichte)
  • Kartelinių susitarimų teismo (vok. Kartellgericht) sprendimai
 • Įmonių skelbimai

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Federalinės konstitucinių reikalų, reformų, reguliavimo mažinimo ir teisingumo ministerijos

Teismų, prokurorų, advokatų ir notarų

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip

Kokias paieškas galima atlikti?

Teisingumo ministerijos pradžios tinklalapyje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.gv.at/) galima atlikti paprastą žodinę paiešką, patikrinančią visus interneto svetainėje esančius dokumentus.

Žodinę paiešką galima atlikti visose Ediktsdatei (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.edikte.justiz.gv.at/) svetainės kategorijose. Be to, kelių kategorijų pranešimų vartotojai gali ieškoti pagal bylos numerį. Aukcionų taip pat galima ieškoti pagal objektą. Tai – tik keletas paieškos rūšių pavyzdžių, nes įvairioms kategorijoms būdinga labai plati paieškos galimybių įvairovė.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Teisingumo ministerijos interneto svetainė (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.gv.at/) ir Ediktsdatei interneto svetainė (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.edikte.justiz.gv.at/) veikia nuo 2000 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Ne

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Su interneto svetainėje Ediktsdatei skelbiamais pranešimais galima susipažinti nemokamai ir vėliau jie gali būti apdorojami kaip HTML rinkmenos (nėra apsaugos nuo kopijavimo). Taip pat galima gauti licenciją pagal Viešos informacijos pakartotinio naudojimo įstatymą (vok. Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Atvirųjų duomenų formatu duomenys šiuo metu neprieinami.

Svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.gv.at/ skelbiami dokumentai paprastai susiję su esamais PDF formato dokumentais. Pasitaiko MS Word dokumentų, tačiau retai. Visi dokumentai skelbiami kaip WCMS (Internetinio turinio valdymo sistema, angl. Web Content Management System) dalis ir yra nemokamai prieinami HTML tinklalapiai. Dokumentus galima atsisiųsti kaip priedus HTML tinklalapiuose.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 30/10/2018