Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Austrija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Saite atveras jaunā logāhttps://www.justiz.gv.at

Saite atveras jaunā logāhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/ tiek publicēti šādu veidu paziņojumi:

 • ziņojumi;
 • ekspertu atzinumi;
 • atzinumi;
 • novērtējumi;
 • apkārtraksti;
 • pamatnostādnes;
 • teksti zināšanai;
 • statūti;
 • statistika;
 • rokasgrāmatas;
 • paziņojumi par vakancēm;
 • paziņojumi par iecelšanu.

Tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei — “Dekrētu datne”) publicē šādus paziņojumus:

 • maksātnespējas lietas (bankrots, reorganizācija, parādu nokārtošana);
 • pārdošanas un nomas darījumi maksātnespējas procesā;
 • tiesas noteiktas izsoles;
  • īpašums;
  • kustamie aktīvi;
 • tiesas īstenota maksātnespējas administrēšana;
 • brīvprātīgas izsoles;
 • dekrēti un paziņojumi kriminālprocesā;
  • krimināltiesu paziņojumi;
  • atgūšanas procedūra krimināllietās;
  • piegādes paziņojumi kriminālprocesā;
  • izmeklēšanas izbeigšana;
 • publiski paziņojumi;
  • tiesas iecelti administratori un dokumentu izsniegšana, publicējot publisku paziņojumu;
  • nodrošinājumu atcelšana;
  • miršanas apliecības / nāves cēloņa apliecinājumi;
  • dekrēti testamentu apstiprināšanas procedūrās;
  • dekrēti saskaņā ar Aizgādības un sekvestrācijas likumu (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz);
  • rezidentu pārstāvība atbilstoši Likuma par uzturēšanos pansionātā (Heimaufenthaltsgesetz) 8. iedaļai;
  • pacientu ombudi saskaņā ar Hospitalizācijas likuma (Unterbringungsgesetz) 13. iedaļu;
  • dokumentu izsniegšana juridiskām personām, publicējot publisku paziņojumu;
  • komerctiesu dokumentu izsniegšana, publicējot publisku paziņojumu (Firmenbuchgerichte);
  • komerctiesu paziņojumi;
  • zemesgrāmatu tiesu (Grundbuchsgerichte) dekrēti;
  • Konkurences lietu tiesas (Kartellgericht) lēmumi;
 • uzņēmumu publikācijas.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Federālā konstitucionālo lietu, reformu, regulējuma atcelšanas un tieslietu ministrija;

tiesas, prokurori, juristi un notāri.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Tieslietu ministrijas mājas lapā (Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/) var veikt vienkāršu meklēšanu pēc vārdiem, kuras laikā tiek pārbaudīti visi tīmekļa vietnē publicētie dokumenti.

Visās kategorijās Ediktsdatei tīmekļa vietnē (Saite atveras jaunā logāhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) ir iespēja veikt meklēšanu pēc vārdiem. Turklāt attiecībā uz konkrētām paziņojumu kategorijām lietotāji var veikt meklēšanu pēc datnes numura. Attiecībā uz izsolēm ir iespēja veikt meklēšanu pēc konkrētā objekta. Šie ir tikai daži meklēšanas veidu piemēri, jo meklēšanas iespējas dažādajās kategorijās ir ļoti plašas.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne (Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/) un Ediktsdatei tīmekļa vietne(Saite atveras jaunā logāhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) ir pieejamas tiešsaistē kopš 2000. gada.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Paziņojumi Ediktsdatei tīmekļa vietnē ir brīvi pieejami, un tos vēlāk var arī apstrādāt kā HTML failus (tiem nepiemēro pretkopēšanas aizsardzību). Var arī saņemt licenci atbilstoši Publiskās informācijas atkārtotas izmantošanas likumam (InformationsweiterverwendungsgesetzIWG). Pašlaik dati nav pieejami atvērto datu formātā.

Publikācijas tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/ attiecas galvenokārt uz esošiem dokumentiem PDF formātā. Ir daži MS Word dokumenti, bet tādu nav daudz. Visi dokumenti ir publicēti kā daļa no WCMS (tīmekļa satura pārvaldības sistēmas) un ir brīvi pieejami kā HTML lapas. Dokumenti ir pieejami lejupielādei kā pielikumi HTML lapās.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 10/07/2020