Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публикуване на официални съобщения

Информация относно публикуването в интернет на официални съобщения от държавите от ЕС


Под официални съобщения се разбират официални съдебни и правителствени съобщения, които нямат законодателен характер и не съдържат правно обвързващи правила от друго естество и които се публикуват в електронна форма в държавни вестници и/или официални вестници.

Много държави от ЕС предоставят достъп до официалните си съобщения в интернет. Съществуват обаче различия между държавите по отношение на правната уредба и практиките, определящи как това се извършва в действителност. С цел подобряване на достъпа до тези публикации настоящият раздел предоставя информация относно начина, по който всяка държава от ЕС публикува официалните си съобщения в интернет.

Съдържанието на националните страници отразява положението в конкретната държава от ЕС.

Моля, изберете флага на съответната държава, за да получите подробна информация за нея.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 07/10/2020