Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Κύπρος


Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή που έχει νομική ισχύ και στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.mof.gov.cy/gpo

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Δημοσιεύονται προκηρύξεις θέσεων στο δημόσιο τομέα, δημόσιες προσφορές, απαλλοτριώσεις, επιτάξεις, διορισμοί/προαγωγές/επικυρώσεις/ανακλήσεις διορισμών, αφυπηρετήσεις, αναπληρωματικοί διορισμοί, παραιτήσεις, διορισμοί Υπουργών, ανακοινώσεις θανάτων, άφιξη, αναχώρηση/αναπλήρωση Προέδρου της Δημοκρατίας, διορισμοί – ορισμοί Προέδρου της Δημοκρατίας, αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου και Βουλής, νομοσχέδια, προτάσεις Νόμου, διεθνείς Συμφωνίες, σχέδια υπηρεσίας και ανακοινώσεις που επιβάλλονται από νομοθεσία όπως ο περί Εταιρειών Νόμος

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

  • Κράτος
  • Ημικρατικοί Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ιδιώτες (δικηγόροι) με βάση πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Ναι

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Οτιδήποτε δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Από τις 10 Δεκεμβρίου 2004

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Όχι

Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές πληροφορίες;

Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα στην ιστοσελίδα του Κυβερνητικού Τυπογραφείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.mof.gov.cy/gpo


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2019