Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zveřejňování úředních oznámení - Česká republika


Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Aplikace infoDeska je elektronickou úřední deskou rezortu justice.

Odkaz se otevře v novém okně.https://infodeska.justice.cz/

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Důležité informace v rámci soudního řízení.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, soudy, státní zastupitelství.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Základní vyhledávání je podle organizace, která dokument vydala (Ministerstvo spravedlnosti, soudy, státní zastupitelství).
V rámci úřední desky konkrétního soudu lze pak vyhledávat podle agendy, data zveřejnění, spisové značky.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Info deska obsahuje dokumenty zveřejněné po 1.1. 2009.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ano, v části Moje InfoDeska se lze zaregistrovat k odběru e-mailových upozornění na nové dokumenty.

Jsou úřední oznámení k dispozici jako veřejně přístupná data? Pokud ano, kde lze najít příslušné datové úložiště nebo technické informace?

Úřední oznámení nejsou dostupná jako otevřená data.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/11/2020