Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-pubblikazzjoni ta’ avviżi uffiċjali - Repubblika Ċeka


Fuq liema sit(i) web jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

L-applikazzjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaInfoDeska hija l-avviżiera elettronika tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

X’tip ta’ avviżi jiġu ppubblikati?

Avviżi importanti li għandhom x’jaqsmu ma’ proċeduri tal-qorti.

L-avviżi ta’ liema organizzazzjoni(jiet) jiġu ppubblikati?

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka, il-qrati, l-Uffiċċji tal-Prosekutur Pubbliku.

L-aċċess għall-avviżi uffiċjali huwa mingħajr ħlas?

Iva.

X’tipi ta’ tiftixiet jistgħu jsiru?

It-tiftica bażi hija mill-organizzazzjoni li tkun ħarġet id-dokument (il-Ministeru tal-Ġustizzja, il-qrati, l-Uffiċċji tal-Prosekutur Pubbliku).
Fl-avviżiera ta’ qorti partikolari, imbagħad, wieħed ikun jista’ jfittex skont is-suġġett, id-data tal-pubblikazzjoni, ir-referenza tal-kawża.

Minn liema data l-avviżi uffiċjali huma disponibbli f’format elettroniku?

L-applikazzjoni InfoDeska fiha dokumenti ppubblikati wara l-1 ta’ Jannar 2009.

It-tiftixiet jistgħu jiġu ssejvjati u n-notifiki jistgħu jintbagħtu meta jintlaħqu l-kriterji?

Iva, f’Moje InfoDeska huwa possibbli li tabbona għal twissijiet bil-posta elettronika għal dokumenti ġodda.

L-avviżi uffiċjali huma disponibbli b’xejn bħala data miftuħa? Jekk dan hu l-każ, fejn nista’ nsib ir-repożitorju u/jew l-informazzjoni teknika?

L-avviżi uffiċjali mhumiex disponibbli b’xejn bħala data miftuħa.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 21/02/2020