Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Τσεχική ∆ηµοκρατία


Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Η εφαρμογή Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροInfoDeska αποτελεί τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Σημαντικές ανακοινώσεις αναφορικά με δικαστικές διαδικασίες.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας, δικαστήρια, εισαγγελίες.

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Ναι.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Η βασική αναζήτηση γίνεται σε συνάρτηση με τον οργανισμό που εξέδωσε το έγγραφο (Υπουργείο Δικαιοσύνης, δικαστήριο, εισαγγελία).
Στη συνέχεια, στον πίνακα ανακοινώσεων συγκεκριμένου δικαστηρίου μπορεί να γίνει αναζήτηση ανά θεματικό τομέα, ημερομηνία δημοσίευσης, αριθμό αναφοράς του φακέλου.

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Η εφαρμογή InfoDeska περιέχει έγγραφα που δημοσιεύθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Ναι, στην ενότητα Moje InfoDeska (Η InfoDeska μου) παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής για τη λήψη ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για νέα έγγραφα.

Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις ελεύθερα διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού μπορεί να βρει κανείς το αποθετήριο και/ή τις τεχνικές πληροφορίες;

Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν διατίθενται ελεύθερα ως ανοικτά δεδομένα.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/02/2020