Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uverejňovanie úradných oznámení - Česká republika


Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Aplikácia Odkaz sa zobrazí v novom okneinfoDeska je elektronickou úradnou tabuľou rezortu justície.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Dôležité informácie v rámci súdneho konania.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky, súdy, prokuratúra.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno na stránke uskutočniť?

Základné vyhľadávanie je podľa organizácie, ktorá dokument vydala (ministerstvo spravodlivosti, súdy, prokuratúra).
V rámci úradnej tabule príslušného súdu je ďalej možné vyhľadávať podľa agendy, dátumu uverejnenia, spisovej značky.

Od akého dátumu sú úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Informačná tabuľa obsahuje dokumenty uverejnené po 1. januári 2009.

Je možné uložiť si nastavené vyhľadávania a dať si posielať e-mailom oznámenia, ktoré spĺňajú zadané kritériá?

Áno, v časti Moje InfoDeska sa môžete prihlásiť na odber e-mailových upozornení na nové dokumenty.

Sú úradné oznamy k dispozícii ako verejne prístupné dáta? Ak áno, kde možno nájsť príslušné dátové úložisko alebo technické informácie?

Úradné oznamy nie sú dostupné v podobe otvorených dát.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 21/02/2020