Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Danmark


På hvilke(t) website(s) offentliggøres officielle meddelelser?

Officielle meddelelser indrykkes i Statstidende og offentliggøres på Link åbner i nyt vinduehttps://statstidende.dk/.

Indtil den 14. oktober 2005 blev Statstidende også udgivet i fysisk form.

Hvilken slags meddelelser offentliggøres?

I Statstidende offentliggøres konkrete lovpligtige meddelelser med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, samt visse ikke-pligtmæssige meddelelser.
Blandt andet offentliggøres meddelelser vedrørende dødsboer (f.eks. proklama), konkursboer (f.eks. konkursdekret), rekonstruktion, stævninger og lignende indkaldelser til retten, tvangsauktioner samt valg og folkeafstemninger.

Hvilke organisationers meddelelser offentliggøres?

Der offentliggøres meddelelser fra både domstole, advokater, offentlige institutioner og private virksomheder.

Er der gratis adgang til officielle meddelelser?

Der er gratis adgang til både enkeltstående søgninger og faste søgninger (se nedenfor).

Hvilken type søgninger kan der foretages?

Der er tre søgemuligheder:

  • Søgning på meddelelsesnummer.
  • Simpel søgning: fritekst (f.eks. meddelelsestype eller navn på den berørte person) kombineret med dato/periode for meddelelsen.
  • Avanceret søgning: afgrænsning af meddelelseskategori (f.eks. ”Dødsboer” eller ”Tvangsauktioner” samt en tilhørende underkategori) og søgning på diverse kriterier afhængigt af den valgte kategori (f.eks. navn, CPR-/CVR-nummer og/eller adresse på den, meddelelsen vedrører, eller på den, der har indrykket meddelelsen).

Meddelelser, der indeholder personoplysninger, der i anden sammenhæng anses for fortrolige, kan efter et år ikke fremsøges ved hjælp af navn eller anden form for personidentifikation som søgekriterium.
Alle meddelelser slettes fra statstidende.dk efter 5 år.

Hvornår blev de officielle meddelelser tilgængelige i elektronisk format?

Statstidende har været udgivet elektronisk siden 2000. Fra den 15. oktober 2005 udgives Statstidende kun i elektronisk form.

Kan søgningerne gemmes og meddelelserne sendes, når kriterierne er opfyldt?

Der kan oprettes faste søgninger. Dette er gratis men forudsætter registrering som bruger. Der kan som udgangspunkt oprettes op til 25 faste søgninger.
Meddelelser, der matcher den faste søgning, leveres pr. e-mail i html-format samme dag, som de bliver offentliggjort.
Det er desuden muligt at abonnere på dagens PDF-version af Statstidende. Man vil således de dage, hvor Statstidende udkommer, automatisk modtage en e-mail med dagens Statstidende i PDF-format.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan registret og/eller de tekniske oplysninger i så fald findes?

Åbne data er tilgængelige for alle via REST-søgning på Link åbner i nyt vinduehttps://statstidende.dk. Der arbejdes for tiden på et teknisk løft af Statstidende. I denne forbindelse overvejes det, om der fortsat skal være denne mulighed.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/04/2018