Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Objava službenih obavijesti - Danska

Izvorna jezična inačica ove stranice danski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.


Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Službene objave uključene su u Službeni list Danske („Statstidende”) i objavljuju se na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://statstidende.dk/.

Do 14. listopada 2005. službeni list „Statstidende” objavljivao se i u tiskanom obliku.

Koje se vrste objava objavljuju?

Posebne obvezne objave s pravnim učinkom za građane, poduzetnike i tijela, kao i određene neobvezne obavijesti objavljuju se u službenom listu „Statstidende”.
Među ostalim objavljuju se objave koje se odnose na ostavinu (npr. poziv vjerovnicima), stečajnu masu (npr. odluke o proglašenju stečaja), reorganizaciju trgovačkih društava, sudske pozive i slične naloge za pojavljivanje pred sudom, prodaje po nalogu suda, izbore i referendume.

Koje organizacije objavljuju objave?

Objavljuju se objave sudova, odvjetnika, javnih ustanova i privatnih poduzeća.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Pristup jednokratnom i trajnom pretraživanju besplatan je (vidjeti u nastavku).

Koja su pretraživanja moguća?

Moguće su tri vrste pretraživanja:

  • pretraživanje prema broju objave
  • jednostavno pretraživanje: slobodan unos teksta (npr. vrsta objave ili ime osobe na koju se objava odnosi) u kombinaciji s datumom/razdobljem objave
  • napredno pretraživanje: ograničenje kategorije objave (npr. „ostavina”, „prodaja po nalogu suda” i povezana potkategorija) i pretraživanje upotrebom različitih kriterija ovisno o odabranoj kategoriji (npr. ime/naziv, CPR/CVR broj (broj upisa trgovačkog društva u registar / osobni registracijski broj) i/ili adresa osobe na koju se objava odnosi ili osobe koja je objavila obavijest).

Objave koje sadržavaju osobne podatke koji se u nekom drugom kontekstu smatraju povjerljivima ne mogu se pretražiti upotrebom imena ili drugog oblika osobne identifikacije kao kriterija pretraživanja nakon jedne godine.
Sve objave brišu se s internetskih stranica statstidende.dk nakon pet godina.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Službeni list „Statstidende” objavljuje se u elektroničkom obliku od 2000. Od 15. listopada 2005. službeni list „Statstidende” objavljuje se samo u elektroničkom obliku.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Mogu se postaviti trajna pretraživanja. Ta je mogućnost besplatna, ali zahtijeva registraciju korisnika. U načelu se može postaviti do 25 trajnih pretraživanja.
Objave koje ispunjavaju kriterije stalnog pretraživanja šalju se korisniku e-poštom u formatu HTML istog dana kada su objavljene.
Moguće je i pretplatiti se na izdanja službenog lista „Statstidende” objavljenog tog dana u formatu PDF. Na dane na koje se objavljuje službeni list „Statstidende” korisnici će primiti poruku e-pošte koja sadržava službeni list „Statstidende” objavljen toga dana u formatu PDF.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Otvoreni podaci dostupni su svima i mogu se pretražiti upotrebom sučelja REST na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://statstidende.dk. Trenutačno se radi na tehničkom poboljšanju službenog lista „Statstidende” i razmatra se bi li trebalo i dalje pružati tu mogućnost.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 30/10/2018