Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uverejňovanie úradných oznámení - Dánsko


Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Úradné oznamy sa vkladajú do dánskeho úradného vestníka („Statstidende“) a uverejňujú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://statstidende.dk/.

Do 14. októbra 2005 sa úradný vestník vydával len v tlačenej podobe.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

V úradnom vestníku sa uverejňujú konkrétne povinné oznamy s právnym účinkom pre občanov, podniky a orgány, ako aj určité nepovinné oznamy.
Zverejňujú sa najmä oznamy týkajúce sa pozostalostí (napr. výzvy určené veriteľom), konkurznej podstaty (napr. príkaz na začatie konkurzného konania), reštrukturalizácie podnikov, súdne príkazy a podobné súdne predvolania, oznamy o nútených dražbách, voľbách a referendách.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Oznamy uverejňujú súdy, právnici, verejné inštitúcie a súkromné spoločnosti.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Prístup k jednorazovému a trvalému vyhľadávaniu je bezplatný (pozri ďalej).

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Úradný vestník sa v elektronickej podobe uverejňuje od roku 2000. Od 15. októbra 2005 sa úradný vestník uverejňuje len v elektronickej podobe.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Je možné uskutočňovať trvalé vyhľadávania. Táto služba je bezplatná, vyžaduje si však registráciu používateľa.
Takisto existuje možnosť objednať si denné vydanie úradného vestníka vo formáte PDF. To znamená, že v tie dni, keď sa uverejňuje úradný vestník, sa abonentovi automaticky doručuje e-mail s príslušným vydaním úradného vestníka vo formáte PDF.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Otvorené dáta sú dostupné pre všetkých prostredníctvom vyhľadávania REST na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://statstidende.dk. V súčasnosti sa pracuje na technických vylepšeniach úradného vestníka. V tejto súvislosti sa zváži, či sa táto možnosť zachová.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 27/08/2019