Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publicering av kungörelser - Danmark


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Officiella tillkännagivanden publiceras i Statstidende och på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://statstidende.dk/.

Fram till den 14 oktober 2005 fanns Statstidende även i pappersformat.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

I Statstidende publiceras särskilda lagstadgade tillkännagivanden med rättslig verkan för medborgare, företag och myndigheter samt vissa ej lagstadgade tillkännagivanden.
Bland annat offentliggörs tillkännagivanden om dödsbon (t.ex. arvskungörelser), konkursbon (t.ex. konkursbeslut), företagsrekonstruktioner, stämningar och liknande domstolskallelser, försäljning på beslut av domstol samt val och folkomröstningar.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Tillkännagivanden från domstolar, advokater, offentliga institutioner och privata företag publiceras.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Det är gratis att göra såväl engångssökningar som ständiga sökningar (se nedan).

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Statstidende har publicerats i elektroniskt format sedan 2000. Från och med den 15 oktober 2005 finns Statstidende enbart i elektronisk form.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ständiga sökningar kan göras. Detta är gratis, men man måste registrera sig som användare.
Man kan också prenumerera på den dagliga pdf-versionen av Statstidende. Då skickas ett e-postmeddelande med dagens Statstidende i pdf-format på publiceringsdagarna.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Alla kan få tillgång till öppna data genom ReST-sökning på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://statstidende.dk. Arbete pågår för att förbättra Statstidende i tekniskt hänseende. Man överväger nu om man ska fortsätta erbjuda detta eller inte.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 27/08/2019