Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Grecja


Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Link otworzy się w nowym oknieKrajowy Urząd Publikacji (Ethnikó Typografeía): obwieszczenia są publikowane w dzienniku urzędowym (Efimerída tis Kyvérnisis).
Organy, które zlecają wydruk Krajowemu Urzędowi Publikacji, pokrywają opłatę z tytułu odpowiadających temu kosztów bądź przekazują materiały potrzebne do wydruku. Koszty są określane przez stały trzyosobowy komitet urzędników Krajowego Urzędu Publikacji, który to komitet został w tym celu powołany; członkowie są powoływani przez odpowiedniego sekretarza Urzędu.

Link otworzy się w nowym okniePrzejrzystość” (Diávgeia)

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy (Áreios Págos)

Link otworzy się w nowym oknieRada Stanu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Krajowy Urząd Publikacji: art. 7 ustawy 3469/2006.

Przejrzystość: art. 2 ustawy 3861/2010.

Sąd Najwyższy: wyroki sądów cywilnych i karnych wydane w 2007 r. lub po tej dacie.

Rada Stanu: wyroki sądów administracyjnych.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Krajowy Urząd Publikacji: Obwieszczenia publikuje dany organ, na wniosek podmiotu publicznego lub podmiotu należącego do szerzej rozumianego sektora publicznego.

Przejrzystość: Obwieszczenia, o których mowa w art. 2 ustawy 3861/2010, są publikowane w internecie bezzwłocznie przez organ dokonujący obwieszczenia.

Sąd Najwyższy: Obwieszczenia są publikowane przez dany organ.

Rada Stanu: Obwieszczenia są publikowane przez dany organ.

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak

Jakie warianty wyszukiwania są dostępne?

Wyszukiwanie terminów, słów lub najważniejszych zdań, numerów w rejestrze, sygnatur wyroków, numerów wydania, tematów, kategorii, rodzajów, organów oraz dat.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Krajowy Urząd Publikacji: 1997

Przejrzystość: 2010

Sąd Najwyższy: 2007

Rada Stanu: 2016

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Tak
Każdy organ jest odpowiedzialny za funkcjonowanie baz danych zawierających urzędowe obwieszczenia, które dotyczą jego zakresu właściwości, oraz za treści zawarte w tych bazach. Repozytorium i techniczne informacje są przechowywane przez odpowiednie organy w ich lokalnych bazach danych.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2019