Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Objava službenih obavijesti - Španjolska


Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se u različitim službenim listovima koji odgovaraju različitim razinama središnje, regionalne i lokalne vlasti koje čine španjolsku javnu upravu.

Svi listovi imaju službena i vjerodostojna izdanja koja se objavljuju elektroničkim putem i pružaju usluge baze podataka koje se mogu upotrebljavati za pronalaženje objava.

Internetske stranice na kojima se mogu pronaći objave sljedeće su:

Država: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.boe.es/

Sedamnaest autonomnih zajednica i dva autonomna grada: svim internetskim stranicama može se pristupiti putem poveznice Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php.

Lokalna tijela (službeni listovi pokrajina): svim internetskim stranicama može se pristupiti putem poveznice Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php.

Koje se vrste objava objavljuju?

  • upravni akti (kadrovska pitanja, upravne odluke, odluke kojima se javnost informira o različitim upravnim radnjama)
  • obavijesti o otvorenom postupku javne nabave
  • objave o neuspješnim dostavama pismena
  • određene objave sudova.

Koje organizacije objavljuju objave?

Sve javne uprave, svaka u svojem službenom listu.

Sudovi.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da.

Koja su pretraživanja moguća?

  • slobodan unos teksta (uključujući imena osoba)
  • vrsta
  • organizacija koja izdaje publikaciju
  • datum izdavanja
  • datum objavljivanja
  • službeni broj.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Zakon u skladu s kojim se dopušta elektronička objava službenih listova donesen je 2007.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Da, kad je riječ o pretraživanjima i obavijestima povezanima sa Službenim listom Španjolske i većinom službenih listova autonomnih zajednica i gradova. Ta mogućnost nije dostupna za službene listove pokrajina.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij ili tehničke informacije?

Politika otvorenih podataka ovisi o pojedinom službenom listu. Neki od njih dostupni su u obliku otvorenih podataka i u formatu XML.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 12/06/2020