Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zveřejňování úředních oznámení - Finsko


Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Odkaz se otevře v novém okně.Kuulutusrekisteri (rejstřík oznámení)

Odkaz se otevře v novém okně.Virallinen lehti (Úřední věstník)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

rejstříku oznámení se zveřejňují informace o oznámeních opírajících se o rozhodnutí soudů nebo jiných orgánů, která se týkají:

 1. veřejných obsílek doručených okresním soudem,
 2. sloučení nadací oznámených okresním soudem,
 3. sloučení, rozdělení nebo oddělení prostředků akciové společnosti či jiných opatření nebo rozhodnutí uvedených v právních předpisech týkajících se společenství a nadací, která musejí být zveřejněna v Úředním věstníku, nebo
 4. oznámení soudních vykonavatelů.

Úředním věstníku se zveřejňují sdělení, oznámení a další dokumenty, jejichž povinné zveřejnění v Úředním věstníku je stanoveno zákonem, výnosem nebo jiným rozhodnutím nižšího soudu.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

rejstříku oznámení se zveřejňují oznámení okresních soudů, exekučních orgánů a finského obchodního rejstříku (PRH).

Oznámení doručená rejstříku oznámení okresními soudy:

 • veřejné obsílky pro věřitele
 • fúze nadací

Oznámení doručená rejstříku oznámení exekučními orgány:

 • vypracování dohod věřitelů
 • diskuse o rozdělení majetku
 • korespondence s věřiteli

Oznámení doručená rejstříku oznámení finským obchodním rejstříkem (PRH):

 • převod sídla evropské společnosti
 • rozdělení
 • veřejné obsílky v likvidačním řízení
 • veřejné obsílky pro věřitele nadací v likvidaci
 • snížení počátečního fondu
 • fúze založením nové společnosti
 • oznámení pro držitele zvláštních práv
 • oznámení pro věřitele nabývající nadace
 • oznámení pro věřitele nabývajícího subjektu
 • oznámení pro věřitele nabývajícího subjektu v případě rozdělení
 • převod celého podniku nebo jeho části
 • zrušení povolení úvěrové instituce
 • přeměna akciové společnosti na společnost s ručením omezeným
 • snížení kapitálu
 • přeměna družstva na společnost s ručením omezeným
 • vyškrtnutí družstva z obchodního rejstříku
 • zrušení povolení družstevní banky
 • nařízení likvidačního řízení nebo vyškrtnutí z rejstříku
 • snížení investičního kapitálu
 • fúze
 • změna pravidel nebo výjimka z předpisů
 • rozdělení volného vlastního kapitálu
 • snížení rezervního fondu
 • rozdělení zisku
 • výzva k nařízení zrušení sdružení
 • změna stanov nebo výjimka z předpisů
 • snížení emisního ážia
 • výzva k nařízení likvidace společnosti nebo jejího vyškrtnutí z rejstříku
 • změna formy společnosti

Mimoto se v Úředním věstníku zveřejňují sdělení, oznámení a další dokumenty řady jiných organizací.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Rejstřík oznámení: ano

Úřední věstník: kopie ve formátu PDF jsou bezplatné od roku 2011. Databáze Odkaz se otevře v novém okně.Virallinen.fi vedená společností Credita je zpoplatněna.

Jeden uživatel, cena za licenci: 200 EUR ročně, 2–5 uživatelů, cena za licenci: 145 EUR ročně, více než 5 uživatelů, cena za licenci: 124 EUR ročně

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Záznamy v rejstříku oznámení lze vyhledávat pomocí těchto parametrů:

 • typ oznámení
 • předmět oznámení
 • identifikační číslo společnosti / datum narození / rok narození
 • datum splatnosti
 • bydliště/sídlo
 • číslo jednací vydané okresním soudem

V placené databázi Úředního věstníku je kromě jiných kritérií vyhledávání k dispozici neomezené vyhledávání podle klíčových slov.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Rejstřík oznámení: 1. dubna 2004

Úřední věstník: od roku 2011

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Rejstřík oznámení: nikoli, toto není možné.

Úřední věstník: Vyhledávání je možné uložit a následně dostávat e-mailová upozornění při používání placené databáze.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Nejsou k dispozici jako otevřená data.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 15/10/2020