Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ametlike teadaannete avaldamine - Soome


Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Lingil klikates avaneb uus akenKuulutusrekisteri (teadaannete register)

Lingil klikates avaneb uus akenVirallinen lehti (ametlik väljaanne)

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Teadaannete registrisse kantakse teave kohtute või ametiasutuste otsustel põhinevate teadaannete kohta, mis puudutavad:

  1. avalikke üleskutseid,
  2. nõudeavaldusi pankrotimenetluses,
  3. ümberkorraldamismenetluse algatamist,
  4. piiratud vastutusega äriühingu ühinemist, jagunemist või vahendite jaotamist või muud meedet või otsust, millele on viidatud äriühinguid või sihtasutusi käsitlevates õigusaktides ja mis tuleb teatavaks teha ametlikus väljaandes, või
  5. kohtutäituri teadaandeid.

Ametlikus väljaandes avaldatakse teated, teadaanded ja muud dokumendid, mille avaldamine ametlikus väljaandes on seaduse, määruse või muude madalama astme kohtu otsustega ette nähtud.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Teadaannete registrisse kantakse teave piirkonnakohtute avalike üleskutsete ning pankrotinõuete või ümberkorraldamismenetluse kohta. Teiste ametiasutuste teadaanded, mis registrisse lisatakse, hõlmavad äriregistri väljastatud ametlikke üleskutseid, teateid äriühingute ühinemise ja jagunemise kohta ning kohtutäiturite avaldatud teateid seoses arestitud vara müügiga: varade jaotamise arutelud, eri puudutatud isikute arutelud ja võlausaldajatega peetav kirjavahetus.

Ametlikus väljaandes avaldatakse erinevate organisatsioonide teated, teadaanded ja muud dokumendid.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Teadaannete register: jah

Ametlik väljaanne: PDF-koopiad on olnud alates 2011. aastast tasuta. Lingil klikates avaneb uus akenCredita peetav andmebaas on tasuline:

üks kasutaja, ühe litsentsi hind: 185 eurot aastas, 2–5 kasutajat, ühe litsentsi hind: 135 eurot aastas, üle 5 kasutaja, ühe litsentsi hind: 115 eurot aastas

Mis liiki otsinguid saab teha?

Teadaannete registri kandeid on võimalik otsida järgmiste parameetrite järgi:

teadaande liik,

teadaande sisu,

registrikood/sünnikuupäev/sünniaasta,

maksetähtpäev,

elukoht,

piirkonnakonnakohtu kohtuasja number.

Ametliku väljaande tasulises andmebaasis saab teha täistekstiotsingut.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Teadaannete register: 1. aprillist 2004.

Ametlik väljaanne: 2011. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Teadaannete register: ei.

Ametlik väljaanne: tasulise andmebaasi kasutamisel on võimalik otsinguid salvestada ja saada e-postiga teateid.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Need ei ole avatud andmetena kättesaadavad.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/10/2018