Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Objava službenih obavijesti - Finska


Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Poveznica se otvara u novom prozoruKuulutusrekisteri (Registar objava)

Poveznica se otvara u novom prozoruVirallinen lehti (Službeni list)

Koje se vrste objava objavljuju?

Registar objava ažurira se informacijama o objavama koje se temelje na odlukama sudova ili tijela povezanima sa:

  1. javnim pozivima;
  2. dokazom o dugu u stečajnom postupku;
  3. pokretanjem postupka reorganizacije;
  4. spajanjem ili razdvajanjem ili podjelom imovine dioničkog društva, ili bilo kojom drugom mjerom ili odlukom koja mora biti objavljena u Službenom listu u skladu sa zakonodavstvom o trgovačkim društvima i zakladama ili
  5. objavama sudskog izvršitelja.

U Službenom listu objavljuju se obavijesti, objave i drugi dokumenti koji se moraju objaviti u Službenom listu u skladu s aktom, rješenjem ili drugom odlukom koje donosi niži sud.

Koje organizacije objavljuju objave?

Registar objava ažurira se informacijama o javnim pozivima koje upućuju okružni sudovi, kao i o dokazima o dugu u stečajnom postupku ili postupku reorganizacije. Objave koje objavljuju druga tijela i koje se unose u registar uključuju javne pozive tijela nadležnih za trgovački registar, objave o spajanjima i razdvajanjima trgovačkih društava i objave povezane s prodajom imovine nad kojom je provedeno izvršenje koje objavljuju tijela nadležna za izvršenje: rasprave o podjeli imovine, sastavljanje sporazuma vjerovnika i korespondencija s vjerovnicima.

U Službenom listu objavljuju se obavijesti, objave i drugi dokumenti koje izdaju različite organizacije.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Registar objava: da.

Službeni list: dostupan besplatno u formatu PDF od 2011. Poduzeće Poveznica se otvara u novom prozoruCredita održava bazu podataka i za njezinu se upotrebu naplaćuje naknada:

Jedan korisnik, cijena po licenciji: 185 EUR godišnje, 2 – 5 korisnika, cijena po licenciji: 135 EUR godišnje, više od 5 korisnika, cijena po licenciji: 115 EUR godišnje

Koja su pretraživanja moguća?

Unosi u Registar objava mogu se pretraživati upotrebom sljedećih parametara:

vrsta objave

predmet objave

identifikacijska oznaka poduzeća / datum rođenja / godina rođenja

rok

prebivalište

broj predmeta koji dodjeljuje okružni sud.

Neograničeno pretraživanje ključnih riječi dostupno je u bazi podataka Službenog lista za čiju se upotrebu naplaćuje naknada.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Registar objava: 1. travnja 2004.

Službeni list: od 2011.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Registar objava: ne.

Službeni list: pretraživanja baze podataka za čiju se upotrebu naplaćuje naknada mogu se spremiti, a obavijesti se mogu primiti elektroničkom poštom.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave nisu dostupne u obliku otvorenih podataka.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 30/10/2018