Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Objava uradnih obvestil - Latvija


Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

V Latviji se uradna obvestila objavijo v Povezava se odpre v novem oknuuradnem listu Republike Latvije Latvijas Vēstnesis.

Katere vrste obvestil se objavijo?

V uradnem listu se objavijo naslednja obvestila:

 • poročila o dejavnostih
 • dražbe
 • sodne odločbe
 • doktorske disertacije
 • informacije v zvezi z dediščino
 • informacije v zvezi s privatizacijo
 • informacije iz poslovnega registra
 • informacije iz registra podjetij
 • informacije iz registra evropskih gospodarskih interesnih združenj
 • informacije iz registra političnih strank
 • informacije o razpisih za delovna mesta
 • premoženjska razmerja med zakoncema
 • obvestila o prostorskem načrtovanju
 • obvestila upnikom
 • obvestila o poravnavi obveznosti
 • obvestila delničarjem in članom
 • preklic pooblastil
 • državna zakladnica
 • sodni pozivi
 • naročila za dobavo in izvršitev del
 • umik dokumentov in uradnih žigov
 • razna obvestila.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

V uradnem listu se objavijo uradna obvestila, ki jih predložijo organi in institucije ali posamezniki (vpisi v javne registre, opomini, obvestila ali informacije javnih subjektov in njihovih uradnikov ter posameznikov), kadar je uradna objava takšnih obvestil predpisana z zakonom.
Povezava se odpre v novem oknuSeznam zakonov in drugih predpisov, ki urejajo uradno objavo.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskanje se lahko opravi z vnosom prostega besedila.
Rezultate je mogoče filtrirati po letu objave in kategoriji obvestila.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Vse izdaje uradnega lista od datuma njegove prve izdaje, tj. od 25. februarja 1993, so v elektronski obliki na voljo na spletišču uradnega lista: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.vestnesis.lv.
Za dokumente, objavljene pred 1. julijem 2012, je uradna različica tista, ki je objavljena v tiskani izdaji uradnega lista.

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Ne, vendar so uradna obvestila na voljo za ponovno uporabo informacij. Povezava se odpre v novem oknuVeč o ponovni uporabi informacij, objavljenih v uradnem listu.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 30/10/2018