Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zveřejňování úředních oznámení - Nizozemí


Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Úřední oznámení se zveřejňují na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.https://officielebekendmakingen.nl. Oznámení je možné vyhledávat na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Všechna oznámení, která se objeví v jednom ze sedmi nizozemských úředních věstníků, se zveřejňují na výše uvedených webových stránkách. Nové právní předpisy nebo jejich změny se zveřejňují ve věstníku Staatsblad (Sbírka zákonů a výnosů). Věstník Staatscourant (Vládní věstník) se používá ke zveřejňování nařízení a také oznámení vládních organizací, pokud je jejich zařazení do této publikace ze zákona povinné. Smlouvy a další mezinárodní dohody, jejichž smluvní stranou či signatářem je Nizozemsko, jsou zveřejňovány ve věstníku Tractatenblad (Sbírka smluv a úmluv), zatímco věstníky Provinciaal blad (Provinční věstník), Gemeenteblad (Obecní věstník) a Waterschapsblad (Věstník vodohospodářského orgánu) jsou používány ke zveřejňování nařízení a oznámení provinčních, resp. obecních a vodohospodářských orgánů. Konečně Blad gemeenschappelijke regelingen (Společný věstník opatření místních orgánů) se používá ke zveřejňování nařízení a oznámení od partnerství různých veřejných orgánů.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Všechny organizace, které jsou ze zákona povinny svá oznámení zveřejňovat.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano, přístup k oficiálním oznámením je bezplatný.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Oznámení z aktuálního dne je možné si prohlížet na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://officielebekendmakingen.nl. Zde je možné vyhledávání filtrovat pouze podle názvu publikace.

Na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://zoek.officielebekendmakingen.nl můžete vyhledávat podle slov v názvu nebo textu a filtrovat své vyhledávání podle data zveřejnění, názvu publikace, zveřejňující organizace a předmětu (k čemuž je k dispozici pevně stanovený seznam možností).

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

1995.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Kdokoliv se může registrovat ke službě bezplatných upozornění. K dispozici jsou dvě varianty služby.

Standardní oznamovací služba uživatelům umožňuje, aby si uložili požadavek na vyhledávání. Následně uživatelé obdrží e-mail s hypertextovým odkazem na každý nový dokument, který bude vyhovovat kritériím vyhledávání.

Druhou možností je služba nazvaná „Berichten over uw buurt“ (Oznámení z vašeho okolí), díky níž mohou občané každý den obdržet e-mail s přehledem všech oznámení zveřejněných regionálními a místními orgány, která se týkají jejich okolí. Uživatelé mohou definovat své „vlastní okolí“ zadáním poštovního směrovacího čísla a velikosti okruhu (ve stovkách metrů).

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Úřední oznámení jsou volně dostupná jako otevřená data prostřednictvím rozhraní SRU (SRU = Search/Retrieve via URL, vyhledání a obdržení údajů přes URL).

Příručku (a adresu) k této webové službě naleznete na stránce Odkaz se otevře v novém okně.https://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (pouze v nizozemštině).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/05/2019