Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • Recht
  • Publicatie van officiële bekendmakingen

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publicatie van officiële bekendmakingen

Informatie over de online publicatie van officiële bekendmakingen door EU‑landen


Een officiële bekendmaking is de openbaarmaking van officiële gerechtelijke en overheidsmededelingen die geen wetgevend karakter hebben of geen bindende regels bevatten, en die in elektronische vorm worden gepubliceerd in staatscouranten en/of publicatiebladen.

Veel EU-landen stellen hun officiële bekendmakingen online beschikbaar. De wettelijke kaders en praktijken inzake de wijze waarop dit gebeurt, verschillen echter van land tot land. Om deze publicaties toegankelijker te maken, wordt in deze rubriek informatie verzameld over de wijze waarop elk EU-land zijn officiële bekendmakingen online publiceert.

Op de nationale pagina's wordt de situatie in het specifieke EU-land weergegeven.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 07/10/2020