Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Informacje dotyczące internetowej publikacji oficjalnych ogłoszeń przez państwa Unii Europejskiej


Oficjalne ogłoszenie oznacza publikację ogłoszenia organu sądowego lub organu administracji, które nie ma charakteru legislacyjnego lub nie zawiera wiążących przepisów i które jest publikowane w formie elektronicznej w dziennikach urzędowych.

Wiele państw Unii Europejskiej publikuje oficjalne ogłoszenia w internecie. W przepisach prawnych i praktykach państw członkowskich określających sposób publikacji ogłoszeń występują jednak różnice. W celu zwiększenia dostępności tych ogłoszeń sekcja ta zawiera informacje dotyczące sposobu internetowej publikacji oficjalnych ogłoszeń przez każde państwo członkowskie.

Zawartość stron krajowych odzwierciedla sytuację w danym państwie Unii Europejskiej.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy wybrać flagę danego państwa.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2020