Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zveřejňování úředních oznámení - Portugalsko

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Zveřejňují se na stránkách portugalského Úředního věstníku Odkaz se otevře v novém okně.(Diário da República Eletrónico).

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

V Diário da República je zveřejňováno sedm druhů úředních oznámení:

1. OFICIÁLNÍ VLÁDNÍ OZNÁMENÍ ZVEŘEJNĚNÁ V ŘADĚ 1 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

2. OFICIÁLNÍ VLÁDNÍ OZNÁMENÍ ZVEŘEJNĚNÁ V ŘADĚ 2 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

3. OFICIÁLNÍ SOUDNÍ OZNÁMENÍ ZVEŘEJNĚNÁ V ŘADĚ 2 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

4. OZNÁMENÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ZVEŘEJNĚNÁ V ŘADĚ 1 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

5. ROZSUDKY ÚSTAVNÍHO SOUDU A ÚČETNÍHO DVORA ZVEŘEJNĚNÉ V ŘADĚ 2 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

  • Odkaz se otevře v novém okně.Zákon č. 28/82 (organizace, fungování a postupy Ústavního soudu; konsolidované znění v angličtině je dostupné Odkaz se otevře v novém okně.zde)
  • Odkaz se otevře v novém okně.Zákon č. 98/97 (organizace a postupy Účetního dvora).

6. ROZSUDKY ÚSTAVNÍHO SOUDU, NEJVYŠŠÍHO SOUDU, NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU A ÚČETNÍHO DVORA ZVEŘEJNĚNÁ V ŘADĚ 1 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

7. OZNÁMENÍ NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU, ÚSTŘEDNÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU NORTE A ÚSTŘEDNÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU SUL (ZVEŘEJNĚNÁ V ŘADĚ 1 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU)

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Úřední vládní a soudní oznámení jsou zveřejňována sedmi druhy veřejných organizací, které jsou uvedeny níže:

1. (ZVEŘEJNĚNÍ V ŘADĚ 1 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU):

Úřední vládní oznámení zveřejněná Ministerstvem zahraničních věcí a týkající se předpisů zařazených mezi mezinárodní smlouvy a úmluvy podle čl. 119 odst. 1 písm. b) poslední díl Ústavy Portugalské republiky, čl. 3 odst. 2 písm. b) poslední díl a čl. 8 odst. 1 písm. s) Odkaz se otevře v novém okně.zákona č. 43/2014.

2. (ZVEŘEJNĚNÍ V ŘADĚ 2 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU):

3. (ZVEŘEJNĚNÍ V ŘADĚ 2 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU)

  • Úřední soudní oznámení o správních záležitostech týkajících se organizace a řízení soudů, zveřejněná v řadě 2 Úředního věstníku.
  • Úřední soudní oznámení týkající se předvolání zainteresovaných stran (nebo proti zainteresovaným stranám) správním a daňovým soudem (tribunal administrativo e fiscal) v řízeních zahájených žalující stranou, zveřejněná v řadě 2 Úředního věstníku v souladu se soudním řádem správním.
  • Úřední soudní oznámení týkající se porušení pravidel hospodářské soutěže, zveřejněná v řadě 2 úředního věstníku podle Odkaz se otevře v novém okně.zákona č. 19/2012 (právní rámec hospodářské soutěže).

4. (ZVEŘEJNĚNÍ V ŘADĚ 1 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU)

  • Úřední soudní oznámení týkající se povinnosti zveřejňovat stanoviska Ústavního soudu v řadě 1 Úředního věstníku podle Odkaz se otevře v novém okně.zákona č. 28/82 (organizace, fungování a postupy Ústavního soudu; konsolidované znění v angličtině je dostupné Odkaz se otevře v novém okně.zde) a Odkaz se otevře v novém okně.zákona č. 43/2014 (zveřejnění, identifikace a forma právních aktů).

5. (ZVEŘEJNĚNÍ V ŘADĚ 2 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU)

  • Rozhodnutí Ústavního soudu a Účetního dvora, u nichž zákon nařizuje zveřejnění v řadě 2 Úředního věstníku podle Odkaz se otevře v novém okně.zákona č. 28/82 (organizace, fungování a postupy Ústavního soudu) a Odkaz se otevře v novém okně.zákona č.  98/97 (organizace a postupy Účetního dvora).

6. (ZVEŘEJNĚNÍ V ŘADĚ 1 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU)

7. (ZVEŘEJNĚNÍ V ŘADĚ 1 ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU)

  • Oznámení Nejvyššího správního soudu, Ústředního správního soudu Norte a Ústředního správního soudu Sul, která musejí být zveřejněna v řadě 1 Úředního věstníku podle zásady o paralelním nebo identickém způsobu zveřejnění, obsažené v článku 81 Odkaz se otevře v novém okně.soudního řádu správního: akt předvolání zainteresovaných stran (nebo zainteresovaných protistran) musí být zveřejněn v téže řadě Úředního věstníku, v níž byl zveřejněn napadený akt.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano. Podle článků 1 a 3 Odkaz se otevře v novém okně.legislativního nařízení č. 83/2016 (jímž se schvaluje veřejná služba univerzálního bezplatného přístupu k Diário da República).

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Uživatelé mohou volně prohledávat veškerý obsah zveřejněný v řadách 1 a 2 Odkaz se otevře v novém okně.Diário da República. Uživatelé mají k dispozici dvě vyhledávací kritéria:

  • obecné vyhledávání (např. Google), při němž se napíše text do vyhledávacího pole
  • pokročilé vyhledávání s použitím vyhledávacích polí zvolených uživatelem

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Od 1. července 2006 je elektronické vydání Diário da República závazné a zveřejnění aktů v tomto vydání je platné pro veškeré právní účinky podle čl. 1 odst. 5 zákona č. 74/98 ze dne 11. listopadu 1998 (ve znění upraveném a nově zveřejněném Odkaz se otevře v novém okně.zákonem č. 43/2014 ze dne 11. července 2014).

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ano. Uživatelé mohou navštívit Odkaz se otevře v novém okně.webové stránky Úředního věstníku a přihlásit se k odběru bezplatného denního zpravodaje, přičemž si mohou ve vyhledávacích polích zvolit klíčová slova nebo publikace, aby dostávali informace, které budou splňovat jejich kritéria.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Úřední oznámení nejsou dostupná jako otevřená data protože jsme dosud nezajistili úložiště se všemi informacemi ve strukturovaném formátu k opakovanému použití.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 31/10/2018