Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zveřejňování úředních oznámení - Portugalsko


Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Zveřejňují se na stránkách portugalského Úředního věstníku Odkaz se otevře v novém okně.Diário da República Eletrónico.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Diário da República zahrnuje dvě řady. V první řadě se zveřejňují:

 1. ústavní zákony;
 2. mezinárodní úmluvy, příslušné výnosy prezidenta, oznámení o uložení závazných nástrojů, zejména ratifikačních nástrojů a další oznámení související s těmito úmluvami;
 3. základní právní předpisy, zákony, legislativní nařízení a regionální legislativní akty;
 4. výnosy prezidenta republiky;
 5. usnesení parlamentu;
 6. výnosy zástupců republiky, kteří jmenují a odvolávají předsedy a členy regionálních místních vlád autonomních oblastí Azor a Madeiry;
 7. jednací řády Národního shromáždění, Státní rady a zákonodárných shromáždění autonomních regionů;
 8. rozhodnutí a prohlášení Ústavního soudu, že bylo nařízeno zákon zveřejnit v 1. řadě věstníku Diário da República;
 9. rozhodnutí Nejvyššího soudu a Účetního dvora týkající se harmonizace judikatury a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, která jsou ze zákona obecně závazná;
 10. výsledky referend a voleb prezidenta republiky, parlamentu, zákonodárných shromáždění autonomních regionů a Evropského parlamentu v souladu s příslušnými právními předpisy;
 11. sdělení prezidenta republiky, jím se vzdává mandátu;
 12. návrhy na zamítnutí programu vlády, na vyslovení důvěry a nedůvěry;
 13. stanoviska Státní rady podle čl. 145 písm. a) až e) ústavy a jakákoli stanoviska, jež se Státní rada sama rozhodne zveřejnit;
 14. ostatní výnosy vlády;
 15. usnesení Rady ministrů a ministerské prováděcí předpisy obsahující obecná ustanovení;
 16. usnesení zákonodárných shromáždění autonomních regionů a regionální vyhlášky;
 17. rozhodnutí jiných soudů neuvedených v předchozích bodech, která jsou obecně závazná;
 18. prohlášení o ztrátě a vzdání se mandátu poslanců Národního shromáždění a zákonodárných shromáždění autonomních regionů.

V 2. řadě se kromě jiných aktů, které jsou v této řadě povinně zveřejňovány, zveřejňují:

 1. legislativní výnosy členů vlády;
 2. výsledky voleb do místních samosprávných orgánů;
 3. rozpočty státních subjektů, jejichž zveřejnění ve věstníku Diário da República je vyžadováno zákonem, a prohlášení o převodech peněžních prostředků.

Akty zveřejněné v 2. řadě věstníku Diário da República lze rozdělit do těchto typů: rozsudek, dohoda, kolektivní smlouva, dohoda o přistoupení, licence, oznámení, upozornění, oznámení Banco de Portugal, předvahy, rozvaha, smlouva, rozhodnutí, rozhodčí nález, prohlášení, prohlášení o opravě, veřejné jednání, usnesení, ministerská vyhláška, směrnice, úřední prohlášení, pokyny, zařazení na seznam, zvláštní uznání, výkazy, úřední výkazy, regulační norma Úřadu pro dohled nad cennými papíry a penzijními fondy, stanovisko, vyhláška, protokol, doporučení, nařízení, nařízení komise pro trh cenných papírů, nařízení o prodloužení, zpráva, usnesení a rozhodnutí, jakož i oznámení o nabídkovém řízení, oznámení o vyjednávacím řízení, oznámení o prodloužení a oznámení o opravě oznámení.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Subjekty právně odpovědné za zveřejňování aktů ve věstníku Diário da República nebo na něm zainteresované jsou jmenovitě: kancelář prezidenta republiky, Národní shromáždění, vláda, zákonodárná shromáždění a regionální místní vlády autonomních regionů Azor a Madeiry, orgány státní správy v přímé i přenesené působnosti, soudy, státní zastupitelství, nezávislé správní orgány a místní samospráva a autonomní správa a orgány.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano. Na základě Odkaz se otevře v novém okně.legislativního nařízení č. 83/2016 ze dne 16. prosince 2006 je Diário da República univerzálně přístupnou a bezplatnou veřejnou službou. Vydává se výlučně v elektronické podobě.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Všeobecný a bezplatný přístup zahrnuje možnost tisku, archivace, vyhledávání a volného přístupu k obsahu aktů zveřejněných v 1. a 2. řadě věstníku Diário da República v elektronickém formátu s otevřeným přístupem.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Od 1. července 2006 je elektronické vydání Diário da República závazné a zveřejnění aktů v tomto vydání je platné pro veškeré právní účinky podle čl. 1º odst.º 5 zákona č.º 74/98 ze dne 11. listopadu v aktuálním platném znění.

Kromě toho byla v červenci 2019 spuštěna mobilní aplikace Diário da República s novými funkcemi, jako např. vytvoření individuálního profilu každého uživatele a používání systému oznámení s přístupem ke konsolidovaným zněním právních předpisů.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ano v případě obou otázek. Pokud jde o zasílání oznámení, mohou uživatelé obdržet rejstříky 1. a 2. řady věstníku Diário da República e-mailem na základě předchozí registrace nebo prostřednictvím RSS (Really Simple Syndication).

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Ano.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/09/2020