Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Portugal

Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.


På hvilke(t) website(s) offentliggøres officielle meddelelser?

De offentliggøres på hjemmesiden for Portugals statstidende, Link åbner i nyt vindueDiário da República Eletrónico.

Hvilke typer meddelelser offentliggøres?

Der offentliggøres syv typer officielle meddelelser i Diário da República:

1. OFFICIELLE REGERINGSMEDDELELSER, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1

2. OFFICIELLE REGERINGSMEDDELELSER, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2

3. OFFICIELLE JURIDISKE MEDDELELSER, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2

4. FORFATNINGSDOMSTOLENS MEDDELELSER, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1

5. DOMME AFSAGT AF FORFATNINGSDOMSTOLEN OG REVISIONSRETTEN, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2

 • Link åbner i nyt vindueLov nr. 28/82 (forfatningsdomstolens opbygning, funktionsmåde og procedurer – konsolideret udgave på engelsk findes Link åbner i nyt vindueher)
 • Link åbner i nyt vindueLov nr. 98/97 (revisionsrettens opbygning og procedurer)

6. DOMME AFSAGT AF FORFATNINGSDOMSTOLEN, HØJESTERET, DEN HØJESTE FORVALTNINGSDOMSTOL OG REVISIONSRETTEN, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1

7. MEDDELELSER FRA DEN HØJESTE FORVALTNINGSDOMSTOL, FORVALTNINGSDOMSTOLEN NORTE CENTRAL OG FORVALTNINGSDOMSTOLEN SUL CENTRAL, DER OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1

Hvilke organisationers meddelelser offentliggøres?

Officielle statslige og retslige meddelelser fra nedenstående syv typer offentlige organisationer offentliggøres:

1. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1):

Officielle regeringsmeddelelser fra udenrigsministeriet vedrørende instrumenter, der indgår i internationale aftaler og konventioner, i henhold til artikel 119, stk. 1, litra b), sidste punktum, i Den Portugisiske Republiks forfatning, samt artikel 3, stk. 2, litra b), sidste punktum, og artikel 8, stk. 1, litra s), i Link åbner i nyt vinduelov nr. 43/2014.

2. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2):

 • Officielle regeringsmeddelelser om forvaltningsprocesser offentliggjort i statstidende, serie 2, jf. Link åbner i nyt vinduelov nr. 35/2014 (almindelig lov om ansættelse i den offentlige sektor) og Link åbner i nyt vindueministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 145-A/2011.
 • Officielle regeringsmeddelelser om skift i vederlagskategori til den kategori, som følger umiddelbart efter den respektive oprindelige kategori, der omfatter løbende udøvelse af ledelsesfunktioner i den offentlige forvaltning i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 2/2004 (statut for den øverste ledelse af tjenester og organer i den centrale, regionale og lokale statsforvaltning).
 • Officielle regeringsmeddelelser om indledning af en disciplinærsag mod en medarbejder i den offentlige sektor, hvis opholdssted er ukendt, hvor denne anmodes om at indgive sit forsvar, og efterfølgende gennemførelse af den disciplinære sanktion i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 35/2014 (almindelig lov om ansættelse i den offentlige sektor).
 • Officielle regeringsmeddelelser om omorganisering af organer eller tjenester i form af nedlæggelse, sammenlægning og omstrukturering i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 35/2014 (almindelig lov om ansættelse i den offentlige sektor) og Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 200/2006 (generel ordning for nedlæggelse, sammenlægning og omstrukturering af offentlige tjenester og tilpasning af medarbejderstab).
 • Officielle regeringsmeddelelser om offentliggørelse af vedtægter for samarbejdsudvalg for medarbejdere i den offentlige forvaltning i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 35/2014 (almindelig lov om ansættelse i den offentlige sektor).
 • Officielle regeringsmeddelelser om systemet for beskyttelse af immaterielle kulturarvsgenstande, herunder sikringsforanstaltninger og juridiske beskyttelsesprocedurer, i henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 149/2015.
 • Officielle regeringsmeddelelser om beskyttelse og fremme af kulturarven (i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 107/2001) og systemet til klassificering og registrering af værdifulde kulturgenstande, samt regler for eksport, forsendelse, import og indførsel af kulturgenstande (i henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 148/2015).
 • Officielle regeringsmeddelelser om proceduren for klassificering af kulturelt værdifuld fast ejendom samt ordningen for beskyttede områder og den detaljerede beskyttelsesplan herfor i henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 309/2009).
 • Officielle regeringsmeddelelser om systemet for udnyttelse af vandressourcer i henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 226-A/2007.
 • Officielle regeringsmeddelelser om ejerskab til vandressourcer og procedure for afgrænsning af offentlige vandressourcer i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 54/2005 (som ændret ved Link åbner i nyt vinduelov nr. 78/2013 og Link åbner i nyt vinduelov nr. 34/2014 og Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 353/2007.
 • Officielle regeringsmeddelelser om rekruttering og udvælgelse af førskolelærere og undervisere i grund- og sekundærskole i overensstemmelse med Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 83-A/2014.
 • Officielle regeringsmeddelelser om selvbestemmelse, administration og forvaltning af førskoleklasser samt grund- og sekundærskoler henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 137/2012.
 • Officielle regeringsmeddelelser om forpligtelse til offentlig høring om udkast til forordninger med henblik på at indhente forslag og bidrag i henhold til forvaltningsloven, vedtaget ved Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 4/2015.
 • Officielle regeringsmeddelelser om delegation eller subdelegation af den delegerende eller subuddelegerende instans' beføjelser til den delegerede eller subdelegerede instans i overensstemmelse med forvaltningsloven vedtaget ved Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 4/2015.
 • Officielle regeringsmeddelelser om godkendelser af elektriske anlæg til produktion, transport, omdannelse, distribution eller brug af elektrisk energi i henhold til forordning om godkendelse af elektriske installationer, vedtaget ved Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 26852 af 30. juli 1936.
 • Officielle regeringsmeddelelser om Link åbner i nyt vinduelov om selskabsskat (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) og Link åbner i nyt vinduelov om personlig indkomstskat (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Officielle regeringsmeddelelser om den øverste ledelse af tjenester og organer i den centrale, regionale og lokale statsforvaltning i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 2/2004.
 • Officielle regeringsmeddelelser om den øverste ledelse i bestyrelser i den indirekte statsforvaltnings offentlige institutioner i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 3/2004 (lov om offentlige Institutter).
 • Officielle regeringsmeddelelser om den direkte statsforvaltnings opbygning, struktur og funktionsmåde i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 4/2004.
 • Officielle regeringsmeddelelser om antallet af vælgere opført på valglisten i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 13/99 (retlige regler for valglister).
 • Officielle regeringsmeddelelser om sektoren for statsvirksomheder i henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 133/2013-A/2007.
 • Officielle regeringsmeddelelser om godkendelse og opløsning af portugisiske og udenlandske fonde, som udøver deres virke på det nationale område, i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 24/2012 (rammelov om fonde).
 • Officielle regeringsmeddelelser om sammensætning og opbygning af samt retlige rammer for regeringsmedlemmers kabinetter i henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 11/2012.
 • Officielle regeringsmeddelelser om sammensætning, organisatorisk struktur og retlige rammer for premierministerens kontor i henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 12/2012.
 • Officielle regeringsmeddelelser om godkendelse af arvinger til støtte fra de væbnede styrkers sikkerhedsfond i henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 42945 af 26. april 1960, som ændret ved Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 44331 af 10. maj 1962 og ved Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 434-G/82 af 29. oktober 1982.
 • Officielle regeringsmeddelelser om reform af de offentlige finanser i medfør af Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 498/72.
 • Officielle regeringsmeddelelser om lige rettigheder og pligter for brasilianske statsborgere bosiddende i Portugal i henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 154/2003.
 • Officielle regeringsmeddelelser om metrologisk kontrol af måleinstrumenter og -metoder, som anvendes til kommercielle, skatte- eller lønmæssige aktiviteter eller inden for sundhed, sikkerhed og energibesparelser, samt prøveanlæg i henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 291/90 af 20. september 1990 og Link åbner i nyt vindueministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 962/90 af 9. oktober 1990.

3. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2):

 • Officielle retlige meddelelser om forvaltningssager i forbindelse med domstolenes opbygning og forvaltning, som offentliggøres i statstidende, serie 2.
 • Officielle retlige meddelelser om forvaltnings- og skattedomstolens (tribunal administrativo e fiscal) stævning af interesserede parter (eller interesserede modparter) i sager anlagt af sagsøger og offentliggjort i statstidende, serie 2, i overensstemmelse retsplejeloven for forvaltningsdomstolene.
 • Officielle juridiske meddelelser om overtrædelser af konkurrenceregler, som offentliggøres i statstidende, serie 2, i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 19/2012 (konkurrenceloven).

4. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1):

 • Officielle retlige meddelelser om forpligtelse til at offentliggøre forfatningsdomstolens udtalelser i statstidende, serie 1, i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 28/82 (forfatningsdomstolens opbygning, funktionsmåde og procedurer; konsolideret udgave på engelsk fås Link åbner i nyt vindueher), og Link åbner i nyt vinduelov nr. 43/2014 (retsakters offentliggørelse, fastlæggelse og form).

5. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 2):

 • Afgørelser truffet af forfatningsdomstolen og revisionsretten, der i henhold til loven skal offentliggøres i statstidende, serie 2, i henhold til Link åbner i nyt vinduelov nr. 28/82 (forfatningsdomstolens opbygning, funktionsmåde og procedurer) og Link åbner i nyt vinduelov nr. 98/97 (revisionsrettens opbygning af og procedurer).

6. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1):

7. (OFFENTLIGGØRES I STATSTIDENDE, SERIE 1):

 • Meddelelser fra den højeste forvaltningsdomstol, forvaltningsdomstolen Norte Central og forvaltningsdomstolen Sul Central, som skal offentliggøres i statstidende, serie 1, i henhold til princippet om parallelle eller identiske former for offentliggørelse, jf. artikel 81 i Link åbner i nyt vindueretsplejeloven for forvaltningsdomstolene: lov om stævning af interesserede parter (eller interesserede modparter) skal offentliggøres i samme serie i statstidende, hvori den anfægtede handling er offentliggjort.

Er der gratis adgang til officielle meddelelser?

Ja. I henhold til artikel 1 og 3 i Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 83/2016 (godkendelse af fri adgang for alle til Diário da República).

Hvilke typer søgninger kan der foretages?

Brugerne kan frit søge i alt, der er offentliggjort i serie 1 og 2 i Link åbner i nyt vindueDiário da República. Brugere kan bruge to søgekriterier:

 • Generiske søgninger (f.eks. Google), hvor man indtaster teksten i søgefeltet.
 • Avancerede søgninger, hvor brugeren bruger søgefelter efter eget valg.

Fra hvilken dato er de officielle meddelelser blevet tilgængelige i elektronisk format?

Den elektroniske udgave af Diário da República har været autentisk siden den 1. juli 2006, og offentliggørelser af retsakter deri er gyldige i enhver retlig henseende i henhold til artikel 1, stk. 5, i lov nr. 74/98 af 11. november 1998 (med senere ændringer og genudgivet ved Link åbner i nyt vinduelov nr. 43/2014 af 11. juli 2014).

Kan søgningerne gemmes og meddelelserne sendes, når kriterierne er opfyldt?

Ja. Brugere kan få adgang til Link åbner i nyt vinduestatstidendes hjemmeside og abonnere gratis på et dagligt nyhedsbrev ved at vælge forud definerede nøgleord eller offentliggørelser i søgefelterne og derefter modtage oplysninger, der opfylder deres kriterier.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan registret og/eller de tekniske oplysninger i så fald findes?

De officielle meddelelser er ikke tilgængelige som åbne data, da der endnu ikke er udarbejdet et register med alle oplysninger i et struktureret format med henblik på genbrug.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 31/10/2018