Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Objava službenih obavijesti - Portugal

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: aceptable

¿Le ha resultado útil?


Na kojim se internetskim stranicama objavljuju službene objave?

Objava se nalazi na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruDiário da República (Diário da República).

Koje se vrste objava objavljuju?

Diário da República sastoji se od dvije serije. U 1. seriji objavljuje se sljedeće:

 1. Ustavnih zakona;
 2. Međunarodnim konvencijama, odgovarajućim predsjedničkim ukazima, obavijestima o polaganju instrumenta koji je obvezan, uključujući obavijesti o ratifikaciji, i drugim obavijestima o tome;
 3. Zakoni, zakoni, uredbi sa zakonskom snagom i zakonodavni dekreti;
 4. Ukaza predsjednika Republike;
 5. Skupština rezolucija Republike;
 6. Ukaza predstavnika Republike i razrješenja predsjednika i članova regionalnih vlada Azora i Madeire;
 7. Poslovnik Skupštine, Državnog vijeća i zakonodavnih skupština autonomnih regija;
 8. Odluke i deklaracije Ustavnog suda koje je pravo izabrano za objavu u 1. nizu Diário da República;
 9. Odluke o standardiziranju sudske prakse Vrhovnog suda i Revizorskog suda te odluka Vrhovnog upravnog suda na koje zakon pruža opću obvezujuću snagu;
 10. Rezultati referenduma i izbora za predsjednika Republike, skupštinu, zakonodavne skupštine autonomnih regija i Europski parlament, u skladu s relevantnim zakonodavstvom;
 11. Ostavkom predsjednika Republike;
 12. Prijedlozi za odbijanje iz vladinog programa povjerenja i cenzure;
 13. Mišljenja Državnog vijeća iz članka 145. točka (a) do (e) Ustava i ona koja Vijeće objavljuje;
 14. Druge vladine uredbe;
 15. Rezolucije i uredbe Vijeća ministara koje sadrže generičke odredbe;
 16. Rezolucije zakonodavnih skupština autonomnih regija i regionalnih regulatornih dekreta;
 17. Odluke drugih sudova koji nisu navedeni u stavcima u kojima zakon dodjeljuje opću obvezujuću snagu;
 18. Izjave o ostavci ili gubitku mandata članova Skupštine i zakonodavnih skupština autonomnih regija.

Ne dovodeći u pitanje druge akte koji podliježu obvezi službene objave u seriji 2, u seriji se objavljuje sljedeće:

 1. Normativni nalozi članova Vlade;
 2. Rezultate izbora za tijela lokalne vlasti;
 3. Državne službe čija se objava u Diário da República zahtijeva zakonom i deklaracijama o prijenosima financijskih sredstava.

Akti koji se objavljuju u 2. nizu Diário da República dijele sljedeće tipove: presuda, sporazum, sporazum, sporazum, sporazum o članstvu, dozvola, obavijest, obavijest, obavijest, obavijest o društvu Banco de Portugal, bruto bilanca, bilanca, ugovor, odluka, arbitraža, izjava, izjava o ispravku, vijećanje, nalog, odluka, odluka, službena izjava, regulatorni standard nadzornog tijela za vrijednosne papire i mirovina, mišljenje, izvješće, odluka, uredba, uredba Komisije o tržištu vrijednosnih papira, uredba o proširenju, izvješće, rezolucija i presuda, kao i obavijest o pozivu za podnošenje ponuda, obavijest o postupku, obavijest o proširenju i obavijest o ispravku.

Koje organizacije objavljuju objave?

Subjekti koji su pravno zaduženi ili zainteresirani za objavu akata u listu Diário da República osobito su predsjedništvo Republike, Skupština Republike, Vlada, zakonodavne skupštine i regionalne vlade Azora i Madeire, izravna i neizravna javna uprava, sudovi, državni odvjetnik, neovisna upravna tijela i autonomna uprava i tijela lokalnih vlasti.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Možete. U skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 83/2016 od 16. prosinca 2006.., Diário da República javna je usluga koja je univerzalna i besplatna te se uređuje isključivo elektroničkim putem. Poveznica se otvara u novom prozoruUredba sa zakonskom snagom br. 83/2016.

Koja su pretraživanja moguća?

Univerzalan i besplatan pristup uključuje mogućnost tiskanja, podnošenja, pretraživanja i besplatnog pristupa sadržaju akata objavljenih u otvorenim elektroničkim formatima u okviru 1. i 2. niza lista Diário da República.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Od 1. srpnja 2006.., elektroničko izdanje Diário da República vjerodostojan je te je objava akata izvršenih pomoću tog lista valjana za sve pravne svrhe, u skladu s člankom 1. stavak 5.. zakona br. 74/98., kako je izmijenjen.

Osim toga, u srpnju 2019. objavljen je službeni list Diário da República (Službeni list) s povećanim funkcijama poput stvaranja personaliziranog profila za svakog korisnika i korištenja sustava obavijesti s pristupom konsolidiranom zakonodavstvu.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Da/ne. Konkretno, kad je riječ o drugom pitanju, korisnici mogu primiti indekse 1. i 2. serije portugalskog ário da República elektroničkom poštom putem prethodne registracije ili putem RSS („Simally Simple Syndication”).

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Možete.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 08/11/2019