Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publicering av kungörelser - Portugal

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Offentliggörandet ska ske på Länken öppnas i ett nytt fönsterDiário da Repúblicas webbplats.

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Diário da República omfattar två serier. I den 1:a serien ska följande offentliggöras:

 1. Konstitutionella lagar,
 2. Internationella konventioner, respektive presidentdekret, deponering av ett instrument som är bindande för dem, inbegripet ratificeringar, och andra meddelanden om detta.
 3. Lagar, lagdekret och lagdekret,
 4. Dekret från republikens president.
 5. Församlingens resolutioner,
 6. Beslut om utnämning och uppsägning av ordförandena och ledamöterna i de regionala regeringarna på Azorerna och Madeira.
 7. Arbetsordningen för nationalförsamlingen, statsrådet och de lagstiftande församlingarna i de självstyrande regionerna,
 8. Författningsdomstolens beslut och förklaringar om att lagen har valts för offentliggörande i Diário da Repúblicas 1:a omgång.
 9. Beslut om att standardisera rättspraxis från Högsta domstolen och revisionsrätten samt beslut av Högsta förvaltningsdomstolen, till vilken lagen är bindande.
 10. Resultatet av folkomröstningar och val till presidenten, republikens parlament, de självstyrande regionernas lagstiftande församlingar och Europaparlamentet, i enlighet med den relevanta lagstiftningen.
 11. Ordförandens avgång,
 12. Förslag till förkastande från regeringens program för förtroende och censur,
 13. De yttranden från statsrådet som anges i artikel 145 a-e i konstitutionen och yttranden som rådet ska offentliggöra,
 14. Andra regeringsförordningar,
 15. Ministerrådets resolutioner och förordningar som innehåller allmänna bestämmelser,
 16. Den lagstiftande församlingen för de autonoma regionerna och de regionala lagstiftningsdekreten.
 17. Beslut från andra domstolar som inte nämns i de punkter i vilka lagen ger allmän bindande verkan.
 18. Förklaringar om entledigande eller förlust av mandat för ledamöter i församlingen och de autonoma regionernas lagstiftande församlingar.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra rättsakter som är föremål för officiella offentliggöranden i serie 2, ska följande uppgifter offentliggöras i serien:

 1. Regeringsmedlemmar,
 2. Resultaten av valen till kommunala organ,
 3. Statliga organ vars offentliggörande i Diário da República krävs enligt lag och förklaringar om överföringar av medel.

I de rättsakter som offentliggörs i Diário da Repúblicas 2:a omgång delas följande typer ut: dom, avtal, avtal, avtal, medlemsavtal, licens, meddelande, meddelande, meddelande, meddelande om Banco de Portugal, balans, balansräkning, avtal, beslut, skiljedom, förklaring, rättelse, överläggning, beslut, beslut, beslut, officiellt uttalande, tillsyn av tillsynsmyndigheten för värdepapper och pensionsfonder, ett yttrande, ett beslut, en förordning, en förordning från kommissionen för värdepappersmarknaden, utvidgningsförordningen, rapporten, beslutet och domen, samt ett meddelande om anbudsinfordran, meddelande om anbudsförfarande, meddelande om underrättelse om förlängning och tillkännagivande om rättelse.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

De enheter som enligt lag har anförtrotts eller är intresserade av att handlingarna offentliggörs i Diário da República är bland annat Republiken Polens ordförandeskap, republikens regering, regeringen, den lagstiftande församlingen och de regionala regeringarna i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira, den direkta och indirekta offentliga förvaltningen, domstolarna, den allmänna åklagaren, de oberoende förvaltningsorganen och de lokala myndigheterna.

Är tillgången till de officiella tillkännagivandena fri?

Nej. I enlighet med lagdekret nr 83/2016 av den 16 december 2006 är Diário da República en allmän och kostnadsfri offentlig tjänst som uteslutande sker på elektronisk väg. Länken öppnas i ett nytt fönsterLagdekret nr 83/2016

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Allmän och fri tillgång omfattar möjligheten till utskrift, arkivering, sökning och fritt tillträde till innehållet i de akter som offentliggörs i 1:e och 2:e serien av Diário da República i öppna elektroniska format.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Sedan den 1 juli 2006 är den elektroniska versionen av Diário da República giltig och offentliggörandet av de handlingar som utförs med hjälp av den är giltigt för alla rättsliga ändamål, i enlighet med artikel 1.5 i lag nr 74/98. av den 11 november, i dess ändrade lydelse.

Dessutom lanserades Diário da República (Portugals officiella tidning) i juli 2019 med utökade funktioner, t.ex. en individualiserad profil för varje användare och användning av ett system med anmälningar med tillgång till konsoliderad lagstiftning.

Går det att spara sökningar och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Ja till båda. När det gäller den andra frågan kan användarna få index för den portugisiska Diário da República med hjälp av e-post i den 1:e och 2:e serien, antingen genom en förhandsregistrering eller genom RSS (Really Simple Syndication).

Finns de officiella tillkännagivandena tillgängliga som öppna data? Om svaret är ja, var hittar man dem och/eller den tekniska informationen?

Nej.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 08/11/2019